Burnside Carbine, 4th Model, #11151

Pris: 19 000: 18 000:-

NRA: Good

Burnside Carbine, 4th Model, serienummer 11151. Tillverkad 1863 för nordstatsarmén av Burnside Rifle Company i Providence, Rhode Island. Den 20: e maj år 1865 levererades ett stort antal Burnside 4th Model karbiner till 2nd Texas Volunteer Cavalry, Company C, vari detta exemplar ingick.  Kaliber .54″, piplängd; 21″. Kammarladdat kavallerigevär. Laddas med patronhylsa av mässing eller nylon, fylld med spetskula av rent bly och krut. Tändhatt monteras på extern nippel som på en konventionell mynningsladdare. Kultång och hylsor finns nytillverkat och är lätt att få tag på. Precisionen går att jämföra med moderna vapen.

Vapnets märkningar: Pipan märkt CAST STEEL 1862. Diverse sub-inspector initialer hittas lite här och var på de större delarna. Principal sub-inspector cartouche har med all sannolikhet funnits på kolvträets vänstra sida men syns inte längre. Låset märkt BURNSIDE RIFLE Co / PROVIDENCE=RI på höger sida. Lådan märkt BURNSIDE PATENT. / MARCH 25th 1856. Förutom dessa märkningar hittar man serienummer 11151 på flertalet delar. Mekanismen har ett högre serienummer, #14920 och kommer från ett lite senare tillverkat exemplar. Det exemplaret hade förmodligen en guide screw monterad i lådans högra sida eftersom det finns urfräsning för det i mekanismens högra sida. På de mindre delarna finns flertalet assembly numbers vilka alltså inte är serienummer utan syftar till att delarna skulle hållas samman på sin station i fabriken. Vapnet är inte nummerriktigt, men det har sannolikt mindre betydelse på ett sådant här shooter-skick exemplar.

Vapnets finish: Ursprungligen blånerad, låda och flertalet mindre detaljer flamhärdade. Kolvträ och framstock av oljad valnöt. Idag finns ingen blånering eller flamhärdning kvar. Metallens ytor är lite putsade men inte så hårt. Spår av pitting förekommer men inte i omfattande utsträckning. Kolvträet är ganska fint men har fått det allra översta lagret avslipat och tillsnyggat någon gång för länge sedan. Framstocken saknar en liten bit. Inga sprickor.

Mekaniskt skick: Vapnet är helt, komplett och välfungerande. Mekanismen låser upp som den ska utan något särskilt glapp. Ingenting i mekanismen kärvar eller krånglar under användning. Det går lätt att ladda om och använda karbinen som det är tänkt. Med en laddad patron i loppet tätar vapnet som det ska. Nippel och samtliga skruvar i hela vapnet är lossade och infettade. Vapnet kan lätt demonteras för rengöring efter eventuellt skytte. Samtliga riktmedel är intakta och fungerar som de ska, lövsiktet är nytillverkat och lite primitivt monterat, se bild. Loppet är riktigt trevligt på det här objektet. Tydlig räffling och obetydlig men närvarande pitting längs hela ytan. Ett mycket roligt objekt för skytten, tillbehör för laddning är lätt att få tag på och vapnet går snabbt att ladda om jämfört med mynningsladdare. Går att prestera mycket fina träffbilder. Ett värdigt samlarobjekt, en äkta veteran från Civil War.

Pris: 19 000:- 18 000:-