Burnside Carbine, 4th Model, #15485

Pris: 21 000:- 20 000:-

NRA: Good

Burnside Carbine, 4th Model, serienummer 15485. Tillverkad 1863 för nordstatsarmén av Burnside Rifle Company i Providence, Rhode Island. Kaliber .54″, piplängd; 21″. Kammarladdat kavallerigevär. Laddas med patronhylsa av mässing eller nylon, fylld med spetskula av rent bly och krut. Tändhatt monteras på extern nippel som på en konventionell mynningsladdare. Kultång och hylsor finns nytillverkat och är lätt att få tag på. Precisionen går att jämföra med moderna vapen. Objektet i fråga är i medelprisklassen, riktigt fint men inte så fint att det inte kan användas praktiskt. 

Vapnets märkningar: Pipan märkt CAST STEEL 1862. Diverse sub-inspector initialer hittas lite här och var på de större delarna. Principal sub-inspector cartouche har med all sannolikhet funnits på kolvträets vänstra sida men syns inte längre. Låset märkt BURNSIDE RIFLE Co / PROVIDENCE=RI på höger sida. Lådan märkt BURNSIDE PATENT. / MARCH 25th 1856. Förutom dessa märkningar hittar man serienummer 15485 på flertalet delar. På de mindre delarna finns flertalet assembly numbers vilka alltså inte är serienummer utan syftar till att delarna skulle hållas samman på sin station i fabriken. Vapnet är nummerriktigt.

Vapnets finish: Ursprungligen blånerad, låda och flertalet mindre detaljer flamhärdade. Kolvträ och framstock av oljad valnöt. Idag finns ingen blånering eller flamhärdning kvar. Metallens ytor är lite putsade men inte så hårt. Spår av pitting förekommer men inte i omfattande utsträckning. Kolvträet är riktigt fint men har fått det allra översta lagret avslipat och tillsnyggat någon gång för länge sedan.

Mekaniskt skick: Vapnet är helt, komplett och välfungerande. Mekanismen låser upp som den ska utan något särskilt glapp. Ingenting i mekanismen kärvar eller krånglar under användning. Det går lätt att laddad om och använda karbinen som det är tänkt. Med en laddad patron i loppet tätar vapnet som det ska. Nippel och samtliga skruvar i hela vapnet är lossade och infettade. Vapnet kan lätt demonteras för rengöring efter eventuellt skytte. Samtliga riktmedel är intakta och fungerar som de ska. Loppet är riktigt trevligt på det här objektet med slät yta, tydlig räffling och mycket lite korrossionspåverkan allra längst fram, knappt märkbart (se bilder). Ett mycket roligt objekt för skytten, tillbehör för laddning är lätt att få tag på och vapnet går snabbt att ladda om jämfört med mynningsladdare. Går att prestera mycket fina träffbilder. Ett värdigt samlarobjekt, en äkta veteran från Civil War.

 

Pris: 21 000:- 20 000:-