Bacon Pocket, First Model Revolver, #152

Pris: 12 000:- 11 000:-

NRA: Very Good

Bacon Pocket, First Model Revolver, serienummer 152. Tillverkad ca år 1858-59 i Norwich, Connecticut. Piplängden är 4″. Trumma för fem skott i kaliber .31″. Modellen var en samtida konkurrent till Colt Model 1849 Pocket Revolver. Bacon pocket är av en annan konstruktion mekaniskt invändigt. Det finns en sidoplåt som kan demonteras för enkelt åtkomst till mekanismen för rengöring eller reparation. Single action mekaniskt. Blånerad med flamhärdad laddarm och hane. Kolvsidor av amerikansk valnöt. Stolpkorn av mässing. Oktagonal pipa. laddarm av hävstångstyp. 

Revolverns märkningar: Pipadressen lyder ”BACON MF’G CO. NORWICH. CONN.” I övrigt märkt med serienummer på många delar. samma nummer återfinns på samtliga märkta delar och revolvern är helt nummerriktig.

Revolverns finish: Revolverns yta är slät och välbevarad med skarpa kanter. All gravyr och trumscen samt pipadress är intakt. Den enda finish som finns kvar är vissa rester av blånering under pipan samt en del flamhärdning på laddarmen och hanen.

Revolverns funktion: Vapnet är fullt funktionsdugligt mekaniskt. Nipplarna är äldre men i välfungerande skick. Matning och indexering av trumman är felfri och trumspärren låser trumman i princip helt stumt. Avståndet mellan trumma och pipa är endast 0,35 mm. Trycket är normalhårt utan nämnvärt släp. Loppet är riktigt bra med obruten räffling, medelblankt utan djup pitting. Mynningen är också i fint skick.

Bra som shooter för den som vill ha en lite ovanligare .31″: a. Intressant för samlaren som vill jämföra sina Coltar med något annat.

Pris: 12 000:- 11 000:-