Colt Model 1849 Pocket Revolver, Later-London made, #4353

Pris: 13 000:-

NRA: Good

Colt Model 1849 Pocket Revolver, Later-London made, serienummer 4353. Tillverkad år 1854 på Colts fabrik I London, Storbritannien. Piplängd 4″ med trumma för fem skott i kaliber .31″. Ursprungligen blånerad med flamhärdad laddarm, stomme och hane. Kolvträ av valnöt. Oktagonal pipa med laddarm av hävarmstyp. Stomme och pipa är sammansatta med en kil, vilken håller pipan i en axel som sitter fast i stommen. Trumman har säkerhetsstift som möjliggör att trummans rotation kan låsas mot hanen, mellan kammare, för att låta användaren bära revolvern laddad på ett säkert sätt. Single action mekanism. Siktet framträder i helspänn. Korn av mässing. Revolvern kunde laddas utan demontering, ett framsteg från tidigare Colt-Paterson. Den kunde också demonteras utan verktyg med hjälp av kilkonstruktionen, för enkel fältmässig rengöring, en väldigt modern företeelse på sin tid (konstruerad i slutet på 1840-talet). Revolvern var en vanlig syn i det amerikanska samhället och vann även viss popularitet hos den brittiska befolkningen. 

Revolverns märkningar: Pipadressen är av London typ, ADRESS COL. COLT / LONDON, tydlig och läsbar. Det brittiska vapentillverkarskrået har en tradition sedan 1600-talet att alla eldhandvapen ska provtryckas och inspekteras innan de får säljas på den brittiska marknaden. Detta exemplar bär stämplarna av denna inspektion på pipans vänstra sida, samt invid trummans samtliga fem kammare. Trumman är märkt COLTS PATENT och efterföljande serienummer. ”COL” är utsuddat på trumman. Trumman har ca 50-60% närvarande trumscen, vilken likt sina amerikanska motsvarigheter, avbildar ett misslyckat rånförsök på en diligens, ett bevis på revolverns förmåga att avvärja hot, en slags dåtida reklambild i amerikansk anda! Stommens vänstra sida pryds av COLTS / PATENT i en annan stil än på de amerikanska exemplaren, vilket är normalt för en London-Colt. I övrigt syns fyra serienummer undertill, alla 4353. Laddarmen märkt 4353. Pipkilen saknar nummer men ser ut att vara gammal. Trumaxeln är märkt 4353. Inga övriga märkningar.

Revolverns finish: Ingen ursprunglig finish syns längre på revolvern. Hela revolvern har ett ursprungligt patinerat utseende med en mörkbrun orörd färg. Relativt skarpa kanter överlag med visst inslag av slagmärken på pipan, i övrigt slät och fin. Kolvträet är mycket fint med endast en ytterst liten flisa borta på höger tå. Trummans säkerhetsstift är kvar alla fem, och är relativt intakta.

Revolverns funktion: Matning och indexering av trumman fungerar felfritt och utan att haka sig på något vis. Linjering mellan kammare och lopp är mycket god. Nipplarna är i gott bruksskick, med en ny nippel inpassad. Loppet är halvblankt med utspridda gropar och obruten halvdjup räffling, ett mindre parti med ytligt pitting som inte bryter räfflingen syns i den första tredjedelen. Fjädrarna är starka. Spelet mellan trumma och pipa är endast 0,20 mm. Säker funktion i hel och halvspänn. Allting lossat och infettat.

Sammantaget en revolver som duger gott för praktiskt skytte för den som önskar skjuta med en av de minsta Coltarna. Väl samlarvärdig för den som är intresserad av en London-Colt.

Pris: 13 000:-