Starr Arms Co. Single Action Model 1863 Army Revolver, #27128

Pris: 20 000:-

NRA: Very Good

Starr Arms Co. Single Action Model 1863 Army Revolver, serienummer 27128. Tillverkad år 1863-64 i Binghamton, Yonkers eller Morrisania, Delstaten New York. Levererad till Nordstatsarmén för att användas under det amerikanska inbördeskriget. Nummerriktigt exemplar, samma nummer på pipa, stomme, topstrap, trumma, backstrap, varbygel och kolvträ. ”STARR.ARMS.Co. NEW.YORK.” välbevarad text på den vänstra sidan stommen under trumman. ”STARR’S PATENT   JAN.15.1856.” välbevarad text på den högra sidan stommen. Sub-inspector -stämplar på pipa, stomme, topstrap, trumma, varbygel, backstrap och kolvträ. Samtliga delarna har initialen ”C” förutom trumman som dessutom har initialen ”B”. Kolvträet har två principal sub-inspector cartoucher. Den vänstra har initialerna ”G W C” vilket står för George W. Chapin. Den högra är ”J T B” vilket står för Löjtnant James T. Baden. Piplängd 8″, kaliber .44″, trumma för sex skott.

Släta ytor överlag med fragmentarisk originalfinish i skyddade områden. Förhållandevis skarpa kanter. Laddarmen har en del synlig flamhärdning speciellt på gångjärnet. Stommen har cirka 5% blånering kvar, särskilt på den högra sidan bakom trumman. Baksidan av trummanKolvträet är välbevarat med synliga cartoucher och inspektions ”C” undertill.

Mekaniskt mycket välfungerande. Matning, låsning och indexering av trumman fungerar korrekt med ett visst glapp i rotationsriktningen. Glappet påverkar inte funktionen och är inte tillräckligt betydande för att åtgärdas. Fina nipplar. Allting lossat och infettat, både skruvar och nipplar. Spelet mellan trumma och pipa är 0,35 mm. Loppet är realtivt blankt och har fin räffling med obetydlig korrossionspåverkan. Ett kanonexemplar för skytten!

Pris: 20 000:-