Colt Model 1851 Navy Revolver, Early Fourth Model, #102539

april 4th, 2019 admin

Pris: 32 000:-

NRA: Very Good

Colt Model 1851 Navy Revolver med serienummer 102539. Tillverkad år 1861 av Colt Firearms Manufacturing Company i Hartford, Connecticut. Piplängd 7-1/2″ med trumma för sex skott i kaliber .36″. Många av revolvrarna deltog i kriget 1861-65 men detta exemplar bär inga militära stämplar. Den kan ha varit med ändå, det innebär bara att den inte köpts på kontrakt från United States Ordnance Department. Blånerad med flamhärdad laddarm, stomme och hane. Varbygel och backstrap av försilvrad mässing. Kolvträ av fernissad amerikansk valnöt. Stolpkorn av mässing. Single-action mekanism. Tillverkad i över 215 000 exemplar mellan 1850 till 1873, det var en av Colts mest välkända och populära revolvrar. 

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Remington New Model Army Revolver, #98708

mars 11th, 2019 admin

Pris: 39 000:-

NRA: Fine

Remington New Model Army Revolver med serienummer 98708. Tillverkad ca september månad år 1864 av E. Remington & Sons i Ilion, New York State. Levererad till nordstatsarmén. Blånerad med flamhärdad hane. Varbygel av mässing. Kolvsidor av valnöt. Piplängden är 8″, trumman rymmer sex skott i kaliber .44″. Single-action mekanism. En mycket populär slaglåsrevolver under amerikanska inbördeskriget såväl som bland moderna svartkrutsskyttar. 

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Remington New Model Army Revolver, #66591

mars 10th, 2019 admin

Pris: 38 000:-

NRA: Fine

Remington New Model Army Revolver, serienummer 66591. Tillverkad år 1864 för nordstatsarmén av E. Remington & Sons, Ilion, New York state. Exemplaret var del av en större sändning revolvrar som levererades till 13th Montana Volunteer Cavalry, Company A, i Januari år 1865. Kaliber .44″, piplängd 8″, trumman rymmer sex skott. Veteran exemplar från amerikanska inbördeskriget. Militära märkningar. Blånerad med flamhärdad hane, varbygel av mässing och kolvsidor av valnöt. 

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Remington New Model Army Revolver, #55167

mars 8th, 2019 admin

Pris: 36 000:-

NRA: Fine

Remington New Model Army Revolver, serienummer 55167. Tillverkad år 1864 i Ilion, New York. Kaliber .44″, piplängd 8″, trumma för sex skott. Samma serienummer återfinns på pipa, stomme, trumma, varbygel och kolvsidor, exemplaret är helt nummerriktigt. Pipadress i tre rader, mycket välbevarad. Subinspectormarks W och S finns på pipa, laddarm, varbygel, stomme, och trumma. Ursprungligen blånerad med flamhärdad hane. Kolvsidorna är lackkonserverade, ser ut att vara gjort för längesedan. Vapnet ser ut att knappt aldrig ha varit avfyrat, blank i pipan, nästan inget slitage på hane eller nipplar och nippelbrunnar, ingen pitting i ramen runt trumman. 

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Remington New Model Army Revolver, #63988

mars 6th, 2019 admin

Pris: 34 000:-

NRA: Fine

Remington New Model Army Revolver, serienummer 63988. Tillverkad år 1864 av Remingtons, Ilion, New York, för leverans till nordstatsarmén. Nummerriktigt exemplar, även kolvsidorna har nummer, skrivet i blyerts. Trumman i vapnet är sannolikt soldatens reservtrumma, då den saknar nummer. Revolvern har med största sannolikhet deltagit i det amerikanska inbördeskriget.

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Starr Arms Co. Double Action Model 1858 Army Revolver, #5173

mars 6th, 2019 admin

Pris: 34 000:-

NRA: Fine (+)

Starr Arms Co. Double Action Model 1858 Army Revolver med serienummer 5173. Tillverkad under tidigt 1860-tal i Binghamton eller Yonkers, New York. Piplängd 6″. Trumman rymmer sex skott i kaliber .44″. Modellen användes under det amerikanska inbördeskriget. Exemplaret är levererat till nordstatsarmén och därför sedvanliga militära Sub-inspector initialer på alla väsentliga delar. Det finns även Principal Sub-inspector cartouche på kolvträet. Blånerad med flamhärdad laddarm, hane och avtryckare. Kolvträ av valnöt. Double-action mekanism av äldre model med omställare på avtryckarens baksida för double eller single action. 

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Remington New Model Army Revolver, #90630

mars 6th, 2019 admin

Pris: 34 000:-

NRA: Fine

Remington New Model Army Revolver, serienummer 90630. Tillverkad ca Augusti år 1864 för nordstatsarmén av E. Remington & Sons, Ilion, New York State. Exemplaret var del  av större sändning revolvrar som levererades till 8th Michigan Volunteer Cavalry, Company K, under år 1865. Modellen användes i omfattande utsträckning under det amerikanska inbördeskriget och tillverkades i mycket stor upplaga. De här levererades blånerade med flamhärdad hane, med kolvsidor av oljad amerikansk valnöt. Piplängden är 8″, med en trumma för sex skott i kaliber .44″. 

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Remington New Model Army Revolver, #62437

mars 5th, 2019 admin

Pris: 33 000:-

NRA: Fine

Remington New Model Army Revolver med serienummer 62437. Tillverkad ca mars månad år 1864 av E. Remington & Sons i Ilion, New York State. Såld på kontrakt till nordstatsarmén, Union Army och utdelad till 1st Maryland Volunteer Cavalry, Company I. 1st Maryland var ett mycket framträdande regemente under Civil War som deltog i de flesta stora drabbningar och utmärkte sig främst under slaget vid Gettysburg och Brandy Station under ledning av Lieutenant Colonel James Monroe Deems. 

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Rogers & Spencer Army Model Revolver, #919

mars 4th, 2019 admin

Pris: 32 000:-

NMA: Fine (-)

Rogers & Spencer Army Model Revolver med serienummer 919. Tillverkad år 1865 i Willow Dale (nära staden Utica) i delstaten New York av Rogers, Spencer & Co. Det tillverkades ca 5800 stycken av denna idag omtyckta och rejäla pjäs. United States Ordnance Department kontrakterade med Rogers, Spencer & Co i november 1864 att leverera 5000 stycken revolvrar. Dessa levererades mellan april och september 1865. Övriga revolvrar tror man var avsedda för den civila marknaden. Vapnen togs aldrig i bruk och kom aldrig ut till något kompani vilket är varför så många exemplar idag återfinns i så fint skick. Utformad med en piplängd på 7-1/2″ och en trumma för sex skott i kaliber .44″. Single-action mekanism. Blånerad med flamhärdad hane och ett korn av nysilver, kolvsidor av valnöt. 

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Rogers & Spencer Army Model Revolver, #3711

mars 4th, 2019 admin

Pris: 32 000:-

NRA: Fine

Rogers & Spencer Army Model Revolver, serienummer 3711. Tillverkad år 1865 av Rogers, Spencer & Company i Willow Dale (nära Utica), New York State på kontrakt av United States Ordnance Department. Vapnen levererades nära krigets slut och det finns inget som tyder på att de användes av något förband. Exemplaret har sub-inspector -stämplar på samtliga väsentliga delar, även en cartouche på vänster kolvsida. Laddarm och trumaxel har nummer 2, övriga delar har nummer 3711. Piplängden är 7-½”, trumman har sex kammare i kaliber .44″. Single-action -mekanism. Ursprungligen blånerad med flamhärdad laddarm och hane.

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Remington New Model Army Revolver, #17929

mars 4th, 2019 admin

Pris: 32 000:-

NRA: Very Good (+)

Remington New Model Army Revolver med serienummer 17929. Tillverkad ca April månad år 1863 av E. Remington & Sons i Ilion, New York State. Levererad på kontrakt till nordstatsarmén. Utdelad till 4th Wisconsin Volunteer Cavalry. 8″ piplängd med trumma för sex skott i kaliber .44″. Modellen är blånerad med flamhärdad hane. Varbygel av mässing och kolvsidor av valnöt. Exemplaret befinner sig i ett serienummer intervall som kallas ”transitional” alltså övergångsmodeller. Det är en New Model men har vissa små detaljer kvar från den tidigare Model 1861 Army, i detta fall är det den äldre typen av korn på laxfot i nysilver (dock utbytt på detta exemplar) och pipadressen saknar orden NEW MODEL. 

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Rogers & Spencer Army Model Revolver, #1438

mars 4th, 2019 admin

Pris: 32 000:-

NRA: Fine (-)

Rogers & Spencer Army Model Revolver med serienummer 1438. Tillverkad år 1865 i Willow Dale (nära staden Utica) i delstaten New York av Rogers, Spencer & Co. Det tillverkades ca 5800 stycken av denna idag omtyckta och rejäla pjäs. United States Ordnance Department kontrakterade med Rogers, Spencer & Co i november 1864 att leverera 5000 stycken revolvrar. Dessa levererades mellan april och september 1865. Övriga revolvrar tror man var avsedda för den civila marknaden. Vapnen togs aldrig i bruk och kom aldrig ut till något kompani vilket är varför så många exemplar idag återfinns i så fint skick. Utformad med en piplängd på 7-1/2″ och en trumma för sex skott i kaliber .44″. Single-action mekanism. Blånerad med flamhärdad hane och ett korn av nysilver, kolvsidor av valnöt.

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Remington New Model Army Revolver, #110496

mars 4th, 2019 admin

Pris: 32 000:-

NRA: Very Good (+)

Remington New Model Army Revolver, serienummer 110496. Tillverkad år 1864 i Ilion, New York state. Kaliber .44″, piplängd 8″, trumma för sex skott. Blånerad med flamhärdad hane, kolvsidor av valnöt. Militära inspektionsstämplar syns över hela vapnet. Militärt exemplar levererat till nordstatsarmén under amerikanska inbördeskriget. 

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Colt Model 1862 Police Revolver, #9109

mars 4th, 2019 admin

Pris: 32 000:-

NRA: Very Good (+)

Colt Model 1862 Police Revolver med serienummer 9109. Tillverkad år 1862 av Colt Firearms Manufacturing Company i Hartford, Connecticut. Piplängd 6-1/2″ med trumma för fem skott i kaliber .36″. Ursprungligen blånerad med flamhärdad laddarm, stomme och hane. Varbygel och backstrap av försilvrad mässing, kolvträ av amerikansk valnöt. Stolpkorn av mässing. Laddarm av kuggtyp. Utformad för att möta polis/sherrifs efterfrågan på en lätt revolver med god eldkraft. Samuel Colts sista renodlade slaglåsrevolver. Utkom år 1861 som 1862 års modell. Tillverkad i 18 000 exemplar. Strömlinjeformad pipa med moderniserad laddarm, hämtad från Colt Model 1860 Army. Stommen är hämtad från Colt Model 1849 Pocket revolver och är urfräst för att rymma den större trumman i kaliber .36″. Trumman är delvis urfräst på utsidan för att sänka totalvikten. Fanns att köpa i tre olika piplängder, det här är den längsta och mest åtråvärda. Storleken är bättre lämpad för att bäras på höften i många timmar jämfört med de stora och förhållandevis tunga och klumpiga kavallerimodellerna 1860 eller 1861. 

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Remington-Rider Double Action New Model Belt Revolver, #3185

mars 2nd, 2019 admin

Pris: 30 000:-

NRA: Good

Remington-Rider Double Action New Model Belt Revolver, serienummer 3185. Tillverkad under sent 1860-tal av E. Remington & Sons i Ilion, New York State. Kaliber .36, piplängd 6-½”, trumma för sex skott. Modellen har en Double Action mekanism och fungerar som en modern revolver i det avseendet. Mycket ovanlig revolver tillverkad i några få tusen exemplar och mycket åtråvärd för samlaren. Det här är ett exempel på standard modellen.

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Manhattan 36 Caliber Model Revolver, #731

mars 2nd, 2019 admin

Pris: 30 000:-

NRA: Very Good (+)

Manhattan 36 Caliber Model Revolver med serienummer 731 (!). Tillverkad tidigt på året, 1859 i Newark, New Jersey. Piplängden är 5″ på detta exemplar med en trumma för fem skott i kaliber .36″. Detta är en Series 1 och således en av de mer ovanliga och åtråvärda 36 Caliber för samlaren. Det här exemplaret har serienummer under 1000 vilket innebär att revolvern har det speciella tjockare kolvträet. Single action mekanism. Oktagonal pipa med breda räfflor. Bladkorn av nysilver. Laddarm av hävarmstyp. I mångt och mycket efterliknar modellen Colt model 1851 men är något mindre i stommen, fast större än Model 1849. Ursprungligen blånerad med flamhärdad hane, laddarm och stomme. Varbygel och backstrap av försilvrad mässing. Kolvträ av amerikansk valnöt. Siktet är integrerat i hanen och hamnar i rätt position vid helspänn. Denna modell var föremål för rättslig tvist med Samuel Colt, som ansåg att den utgjorde patent intrång på hans produkter (man kan kanske förstå honom). Trumman har en extra uppsättning urfräsningar för trumstoppet att stanna i, så att revolvern kunde bäras laddad på ett säkert sätt, med hanen nedsläppt mellan kammare. 

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Colt Model 1860 Army Revolver, #39878

mars 2nd, 2019 admin

Pris: 30 000:-

NRA: Very Good

Colt Model 1860 Army Revolver med serienummer 39878. Tillverkad år 1862 av Colt Firearms Manufacturing Company i Hartford, Connecticut. Just det här exemplaret är i spannet av de flera hundra revolvrar som skickades för tjänstgöring i Kalifornien. Såvitt vi vet har det använts av 1st California Volunteer Cavalry, Company B ända till september 1866 då regementet lades ned. Dessa soldater tillhörde alltså nordstatsarmén och kämpade främst mot styrkor från Texas. Regementet verkade hela sin tjänstgöring i Kalifornien, dåvarande territoriet New Mexico (ej en delstat ännu) och Texas. 

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Starr Arms Co. Double Action Model 1858 Army Revolver, #13831

februari 28th, 2019 admin

Pris: 28 000:-

NRA: Fine

Starr Arms Co. Double Action Model 1858 Army Revolver, serienummer 13831. Tillverkad år 1860 i Binghamtom eller Yonkers, New York. Kaliber .44″, piplängd 6″, trumma för sex skott. Ursprungligen blånerad. Flamhärdad laddarm, hane och avtryckare. Kolvträ av oljad valnöt. Militära inspektionsstämplar på många delar. Levererad till nordstatsarmén för att användas i det amerikanska inbördeskriget. 

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Remington Model 1861 Navy Revolver, #15804

februari 28th, 2019 admin

Pris: 28 000:-

NRA: Very Good

Remington Model 1861 Navy Revolver med serienummer 15804. Tillverkad i augusti månad år 1862 av E. Remington & Sons i Ilion, New York State. Ett militärt exemplar levererat till nordstatsarmén. Vi känner inte till någon källa som kan berätta för oss vilket regemente som kan ha haft exemplaret. Det vi ser är att den är välbehållen med få slagmärken och att den saknar sin eftermonterade skruv i laddarmen. Denna skruv skulle hindra trumaxeln från att kunna framföras när laddarmen var i uppvikt läge. Detta säger oss att revolvern befann sig på en plats, kanske magasinerad och otillgänglig då detta skulle ha utförts. Kanske deltog den inte i kriget. Man kan bara spekulera utan mer uppgifter! Den har militära märkningar så den har med all säkerhet varit del av en av de tidiga kontrakten på revolvrar i kaliber .36″ mellan E. Remington & Sons och United States Ordnance Department. 

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Maynard Carbine, Second Model, #25500

februari 28th, 2019 admin

Pris: 28 000:-

NRA: Very Good (+)

Maynard Carbine, Second Model. Tillverkad år 1865 av Massachusetts Arms Company i Chicopee Falls, Massachusetts. Såld och levererad på kontrakt till United States Ordnance Department. Karbinen gick alltså till nordstatsarmén (Union Army). Det är känt att just dessa vapen bland andra delades ut till 11th Tennessee Volunteer Cavalry, samt till 9th och 11th Indiana Volunteer Cavalry. Det var alltså en bössa för kavalleriets bruk. Piplängden är 20″ och kalibern är .50″. Det är ett kort och lätt litet gevär av brytmodell som laddas med patron (ej gastät), en i taget. Avfyras med slaglåsmekanism.

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Remington New Model Army Revolver, #15122

februari 27th, 2019 admin

Pris: 27 000:-

NRA: Very Good

Remington New Model Army Revolver med serienummer 15122. Tillverkad av E. Remington & Sons i mars månad år 1863 i Ilion, New York State. Exemplaret är del av ett tidigt kontrakt mellan United States Ordnance Department och E. Remington & Sons om revolvrar för kavalleriet. Just exemplaret #15122 användes av 4th Wisconsin Volunteer Cavalry, Company K under amerikanska inbördeskriget. För den som vill djupdyka i det ämnet finns det lite information på den här sidan: http://www.4thwisconsin.com. 

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Preussiskt Füsiliergewehr M/60, ”Dreyse”, #1853

februari 27th, 2019 admin

Pris: 27 000:-

NRA: Very Good

Füsiliergewehr modell 1860, tillverkat i Sömmerda, Tyskland år 1862 för den Preussiska armén, taget i bruk år 1863. Ett tändnålsgevär utvecklat av Johann Nikolaus von Dreyse. Modellen är avsedd för infanteri-soldater i så kallade füsilier-förband. Geväret laddas med enhetspatron av papper, innehållande kula med förladdning av sabot-typ av papp, konventionell gevärs-tändhatt och svartkrut. Tändhatten antänds av en fjäderbelastad nål vilken framträder ur slutstycket när man drar i avtryckaren. Nålen spänns genom att framföra den bakre delen av slutstycket, vilket spänner slagfjädern. Omladdning kan ske relativt snabbt jämfört med mynningsladdade motsvarigheter. En konkurrent till systemet utvecklat av Antoine Alphonse Chassepot. Kalibern är 15,43 mm. 

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Metropolitan Arms Co. Police Model Revolver, #3822

februari 26th, 2019 admin

Pris: 26 000:-

NRA: Very Good

Metropolitan Police Model Revolver med serienummer 3822. Tillverkad år 1866 i New York av Metropolitan Arms Co. En närmast identisk kopia av Colt Model 1862 Police Revolver. Ursprungligen blånerad med flamhärdad laddarm, stomme och hane. Varbygel och backstrap av försilvrad mässing, kolvträ av fernissad amerikansk valnöt. Stolpkorn av nysilver. Single-action mekanism. 4-1/2″ pipa med trumma för fem skott i kaliber .36″. 

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Colt Model 1862 Police Revolver, #9500

februari 26th, 2019 admin

Pris: 29 000:-  26 000:-

NRA: Very Good

Colt Model 1862 Police Revolver med serienummer 9500. Tillverkad år 1862 i Hartford, Connecticut av Colt Firearms Manufacturing Company. 4-1/2″ pipa med trumma för fem skott i kaliber .36″. Ett mycket välbevarat exemplar av Colts sista slaglåsrevolver. Modellen var tänkt att möta efterfrågan från poliser och liknande befattningar på en revolver med mindre stomme och lägre vikt än de stora ryttarrevolvrarna men med bevarad eldkraft. Svaret blev denna modell som är baserad på bitar från Colt Model 1849 pocket. Man har fräst ur stommen för att göra plats för en större trumma i kaliber .36. Trumman har även frästs ur på utsidan för att göra den lättare. Pipan har det moderna stuket som introducerades med Colt Model 1860 Army, en mer strömlinjeformad design som var av lägre vikt. Samtidigt har laddarmen helt konstruerats om och använder nu kuggar för bättre kontinuerlig hävarmseffekt och en smäckrare profil. Sammantaget underlättade även denna nya design i- och urhölstring. Detta är Colts sista och ultimata slaglåsrevolver med en blandning av alla de förbättringar som Colt hade arbetat på ända sedan 1830-talet. En sheriffs dröm!

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Maynard Carbine, Second Model, #24747

februari 25th, 2019 admin

Pris: 27 000:- 25 000:-

NRA: Very Good (+)

Maynard Carbine, Second Model. Tillverkad år 1865 av Massachusetts Arms Company i Chicopee Falls, Massachusetts. Såld och levererad på kontrakt till United States Ordnance Department. Karbinen gick alltså till nordstatsarmén (Union Army). Det är känt att just dessa vapen bland andra delades ut till 11th Tennessee Volunteer Cavalry, samt till 9th och 11th Indiana Volunteer Cavalry. Det var alltså en bössa för kavalleriets bruk. Piplängden är 20″ och kalibern är .50″. Det är ett kort och lätt litet gevär av brytmodell som laddas med patron (ej gastät), en i taget. Avfyras med slaglåsmekanism.

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Starr Arms Co. Double Action Model 1858 Army Revolver, #7742

februari 25th, 2019 admin

Pris: 25 000:-

NRA: Very Good

Starr Arms Co. Double Action Model 1858 Army Revolver med serienummer 7742. Tillverkad under sent 1850-tal I Binghamton och Yonkers, New York State. Levererad till nordstatsarmén för att användas i det amerikanska inbördeskriget. Revolvrarna från Starr Arms Co. var de enhandsskjutvapen som var mest vanligt förekommande på slagfälten under kriget näst efter produkterna från Colt och Remington förstås. Starr Double Action Army har valbar double eller single action via ett skjutreglage på den stora avtryckarens baksida. Hanen spännes aldrig med tummen, hanens spur syftar endast till att låta användaren släppa ned hanen försiktigt, för att säkra säkra eller spänna av revolvern. Modellen är mer tekniskt avancerad och klurigare utformad än Remington New Model Army, och särskilt mer avancerad än den konservativa Colt Army. Detta gick inte hem hos soldaterna som inte klarade av att hantera revolvern särskilt bra i fält. En förenklad version med längre pipa utkom år 1863. 

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Metropolitan Arms Co. Police Model Revolver, #2993

februari 25th, 2019 admin

Pris: 25 000:-

NRA: Very Good

Metropolitan Police Model Revolver med serienummer 2993. Tillverkad år 1865-66 i New York av Metropolitan Arms Co. En närmast identisk kopia av Colt Model 1862 Police Revolver. Ursprungligen blånerad med flamhärdad laddarm, stomme och hane. Varbygel och backstrap av försilvrad mässing, kolvträ av fernissad amerikansk valnöt. Stolpkorn av nysilver. Single-action mekanism. 6-1/2″ pipa med trumma för fem skott i kaliber .36″. 

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Remington New Model Army Revolver, #122032

februari 25th, 2019 admin

Pris: 25 000:-

NRA: Good

Remington New Model Army Revolver med serienummer 122032. Tillverkad ca december månad år 1864. Levererad till nordstatsarmén. Blånerad med flamhärdad hane. Varbygel av mässing och kolvsidor av valnöt. Single-action mekanism. New Model Army tillverkades i stor upplaga under inbördeskriget och är populär bland skyttar än idag. 

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Starr Arms Co. Single Action Model 1863 Army Revolver, #29675

februari 23rd, 2019 admin

Pris: 23 000:-

NRA: Very Good

Starr Arms Co. Single Action Model 1863 Army Revolver, serienummer 29675. Tillverkad år 1863-64 i Binghamton, Yonkers eller Morrisania, Delstaten New York. Levererad till Nordstatsarmén för att användas under det amerikanska inbördeskriget. Samma nummer på stomme, varbygel, backstrap och kolvträ, ett annat nummer, 27895, på pipa, topstrap och trumma. ”STARR.ARMS.Co. NEW.YORK.” välbevarad text på den vänstra sidan stommen under trumman. ”STARR’S PATENT   JAN.15.1856.” välbevarad text på den högra sidan stommen. Sub-inspector -stämplar på pipa: ”D” och ”C”, topstrap: ”L” och ”D”, trumma: ”D” och ”C”, varbygel: ”C”. Kolvträet har två principal sub-inspector cartoucher. Båda är omöjliga att tyda med säkerhet. Piplängd 8″, kaliber .44″, trumma för sex skott. Någon har ristat ett ”M” och ett ”S” svagt på den vänstra sidan stommen.

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Remington New Model Army Revolver, #46821

februari 22nd, 2019 admin

Pris: 22 000:-

NRA: Good

Remington New Model Army Revolver med serienummer 46821. Tillverkad ca november månad år 1863 av E. Remington & Sons i Ilion, New York State. Såld på kontrakt till United States Ordnance Department (Union Army) och utskickad till 3rd Arkansas Volunteer Cavalry i mars 1864. Idag är revolvern en utmärkt shooter och en äkta Civil War veteran dessutom!

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Remington New Model Army Revolver, #79689

februari 22nd, 2019 admin

Pris: 22 000:-

NRA: Good

Remington New Model Army Revolver med serienummer 79689. Tillverkad ca juni månad år 1864 av E. Remington & Sons i Ilion, New York State. Såld på kontrakt till United States Ordnance Department (Union Army) dvs. Nordstatsarmén. Sannolikt utdelad till 8th Michigan Volunteer Cavalry. 8th Michigan deltog i det stora slaget om Nashville 9-10 december år 1864, där kan detta exemplar sannolikt ha varit med. 

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Manhattan 36 Caliber Model Revolver, #842

februari 22nd, 2019 admin

Pris: 22 000:-

NRA: Very Good

Manhattan 36 Caliber Model Revolver med serienummer 842. Tillverkad sensommaren år 1867 i Newark, New Jersey av Manhattan Firearms Manufacturing Company. Exemplaret är av typen Series V (5) som är den sista varianten av Manhattans 36 Caliber revolver. Modellen är en konkurrent till Colt Model 1851 Navy. Manhattan var involverad i flera stora rättstvister med Samuel Colt då denne anklagade Manhattan för att ha plagierat och inkräktat på hans patenträttigheter. Detta är anledningen till att Manhattans Navy revolvrar inte heter Navy utan istället 36 Caliber Model. Exemplaret har en piplängd på 4″ med en trumma för sex skott i kaliber .36″. Single-action mekanism och i allt väsentligt samma konstruktion som Colt Model 1851. Stommen är faktiskt i storlek precis mellan Colt 1849 och Colt 1851 vilket gör revolvern unik. Ursprungligen blånerad med flamhärdad laddarm, stomme och hane. Varbygel och backstrap av försilvrad mässing, kolvträ av fernissad amerikansk valnöt. Bladkorn av nysilver. Trumscen med fem medaljonger föreställande olika jakt och stridsscener. 

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Colt Model 1860 Army Revolver, #76660

februari 21st, 2019 admin

Pris: 21 000:-

NRA: Good

Colt Model 1860 Army Revolver, serienummer 76660. Tillverkad år 1862. Kaliber .44”, piplängd: 8”. Trumma för sex skott. Kilen har ett annat nummer. Hel och komplett. Inlägg av pärlemor med personliga initialer i de båda kolvsidorna. All text och övriga märkningar mestadels läsbara, går att uttyda. Avsedd för löskolv. 

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Colt Model 1851 Navy Revolver, London First Model, #269

februari 21st, 2019 admin

Pris: 21 000:-

NRA: Good

Colt Model 1851 Navy Revolver, med serienummer 269. Mycket tidig utgåva med endast tre siffror i serienumret. Tillverkad år 1853, första året för Colt Navy tillverkade på Samuel Colts London fabrik. Brittiska proofmarks på pipa och trumma. 7-1/2″ piplängd med trumma för sex skott i kaliber .36″. Blånerad med flamhärdad laddarm, stomme och hane. Varbygel och backstrap av försilvrad mässing. Kolvträ av fernissad valnöt. Tillverkad av delar gjorda i Hartford men sammansatt på den nya fabriken i England. 

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Burnside Carbine, 4th Model, #15485

februari 21st, 2019 admin

Pris: 21 000:- 20 000:-

NRA: Good

Burnside Carbine, 4th Model, serienummer 15485. Tillverkad 1863 för nordstatsarmén av Burnside Rifle Company i Providence, Rhode Island. Kaliber .54″, piplängd; 21″. Kammarladdat kavallerigevär. Laddas med patronhylsa av mässing eller nylon, fylld med spetskula av rent bly och krut. Tändhatt monteras på extern nippel som på en konventionell mynningsladdare. Kultång och hylsor finns nytillverkat och är lätt att få tag på. Precisionen går att jämföra med moderna vapen. Objektet i fråga är i medelprisklassen, riktigt fint men inte så fint att det inte kan användas praktiskt. 

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Remington New Model Army Revolver, #70345

februari 21st, 2019 admin

Pris: 21 000:-

NRA: Good

Remington New Model Army Revolver med serienummer 70345. Tillverkad ca maj månad år 1864 av E. Remington & Sons i Ilion, New York State. Exemplaret är inte sålt på kontrakt till Union Army men kan ha använts under kriget. Revolvern är en typisk shooter i bra mekaniskt skick med mixed numbers, därav militära initialer på en del bitar. Piplängd 8″, trumma för sex skott i kaliber .44″, single-action mekanism. Ursprungligen blånerad med flamhärdad hane, varbygel av mässing och kolvsidor av valnöt. 

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Starr Arms Co. Single Action Model 1863 Army Revolver, #27128

februari 20th, 2019 admin

Pris: 20 000:-

NRA: Very Good

Starr Arms Co. Single Action Model 1863 Army Revolver, serienummer 27128. Tillverkad år 1863-64 i Binghamton, Yonkers eller Morrisania, Delstaten New York. Levererad till Nordstatsarmén för att användas under det amerikanska inbördeskriget. Nummerriktigt exemplar, samma nummer på pipa, stomme, topstrap, trumma, backstrap, varbygel och kolvträ. ”STARR.ARMS.Co. NEW.YORK.” välbevarad text på den vänstra sidan stommen under trumman. ”STARR’S PATENT   JAN.15.1856.” välbevarad text på den högra sidan stommen. Sub-inspector -stämplar på pipa, stomme, topstrap, trumma, varbygel, backstrap och kolvträ. Samtliga delarna har initialen ”C” förutom trumman som dessutom har initialen ”B”. Kolvträet har två principal sub-inspector cartoucher. Den vänstra har initialerna ”G W C” vilket står för George W. Chapin. Den högra är ”J T B” vilket står för Löjtnant James T. Baden. Piplängd 8″, kaliber .44″, trumma för sex skott.

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Remington New Model Army Revolver, #55289

februari 20th, 2019 admin

Pris: 20 000:-

NRA: Good

Remington New Model Army Revolver med serienummer 55289. Tillverkad ca februari månad år 1864 av E. Remington & Sons i Ilion, New York State. Såld på kontakt till nordstatsarmén, Union Army. Piplängd 8″, trumma för sex skott i kaliber .44″. Single-action mekanism. En av de vanligaste enhandsvapnen under Civil War. Ursprungligen blånerad med flamhärdad hane. Varbygel av mässing och kolvsidor av valnöt. 

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Colt Model 1849 Pocket Revolver, #144901

februari 20th, 2019 admin

Pris: 20 000:-

NRA: Very Good

Colt Model 1849 Pocket Revolver med serienummer 144901. Tillverkad år 1858 i Hartford, Connecticut. Pipans längd är 5″ på detta exemplar med en trumma som rymmer fem skott i kaliber .31″. Colt Pocket tillverkades i mycket stor upplaga mellan åren 1850-1873 och det finns ca 200 olika variationer. Den här revolvern är relativt tidig sett till det sammanhanget, från tiden strax innan amerikanska inbördeskriget. Modellen var en vanlig syn i amerikanska hem under perioden och även bland soldater på båda sidor, som valde att ha med ett extra vapen ut i fält som ”backup”. 

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Whitney Navy Percussion Model Revolver, Second Model, 4th Type, #19537

februari 19th, 2019 admin

Pris: 19 000:-

NRA: Good

Whitney 36 Caliber Model Revolver, Second Model, 4th Type. Serienummer 19537. Revolvern är nummerriktig. Kaliber .36”, piplängd 7-½”, trumma för sex skott. Tydlig pipadress i två rader. Ett ankare är stansat på pipans ovansida närmast stommen. Trumscen med lejon, sjöslag, örn och en sköld med texten whitneyville.

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Colt Pocket Model of Navy Caliber Revolver, #1946

februari 19th, 2019 admin

Pris: 19 000:-

NRA: Good

Colt Pocket Model of Navy Caliber Revolver med serienummer 1946. Tillverkad år 1861, det första året som modellen fanns, i Hartford, Connecticut. Modellen var en modernisering av den åldrande men mycket populära självförsvarsrevolvern Colt Model 1849 Pocket. 

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Burnside Carbine, 4th Model, #11151

februari 18th, 2019 admin

Pris: 19 000: 18 000:-

NRA: Good

Burnside Carbine, 4th Model, serienummer 11151. Tillverkad 1863 för nordstatsarmén av Burnside Rifle Company i Providence, Rhode Island. Den 20: e maj år 1865 levererades ett stort antal Burnside 4th Model karbiner till 2nd Texas Volunteer Cavalry, Company C, vari detta exemplar ingick.  Kaliber .54″, piplängd; 21″. Kammarladdat kavallerigevär. Laddas med patronhylsa av mässing eller nylon, fylld med spetskula av rent bly och krut. Tändhatt monteras på extern nippel som på en konventionell mynningsladdare. Kultång och hylsor finns nytillverkat och är lätt att få tag på. Precisionen går att jämföra med moderna vapen.

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Remington-Beals Navy Model Revolver, #1559

februari 18th, 2019 admin

Pris: 18 000:-

NRA: Good

Remington-Beals Navy Model Revolver, serienummer 2559. Tillverkad år 1861 i Ilion, New York. Piplängden 7-1/2″, trumman rymmer sex skott i kaliber .36″. Ursprungligen blånerad med flamhärdad hane. Varbygel av mässing. Kolvsidor av valnöt. Exemplaret har inga särskilda märkningar att diskutera, endast den sedvanliga, tvåradiga Beals pipadressen. Konformat korn av nysilver, på laxfot. Pipans gängor är inte synliga som på senare upplagor, trumman saknar helt säkerhetsupphaken som senare upplagor har. Hanen är troligtvis bytt då den är av del modell. Pipan, varbygeln och stommen har olika nummer, dock slutar alla på 559 vilket får mig att tro att fabriksarbetaren såg dåligt..märkligt! Bitarna ser hur som helst ut att ha följts åt hela tiden. Ingen finish kvarstår men inte heller är det några större skador eller stora mängder märken. Ett bra Good skick helt enkelt. 

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Colt Model 1849 Pocket Revolver, #130065

februari 18th, 2019 admin

Pris: 18 000:-

NRA: Good (+)

Colt Model 1849 Pocket Revolver med serienummer 130065. Tillverkad år 1857 av Colt Firearms Manufacturing Company i Hartford, Connecticut. Piplängden är 6″ och trumman rymmer fem skott i kaliber .31″. Ursprungligen blånerad med flamhärdad laddarm, stomme och hane. Varbygel och backstrap av försilvrad mässing med kolvträ i ett stycke fernissad amerikansk valnöt. Stolpkorn av mässing. Trumscen föreställande diligensrånet. Single-action mekanism. En populär självförsvarsrevolver under tiden för guldrushen och amerikanska inbördeskriget, ända fram till 1873 då den gick ur produktion. Tillverkad i över 300 000 exemplar och därmed Colt’s populäraste revolver. 

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Smith Carbine, #5931

februari 18th, 2019 admin

Pris: 18 000:-

NRA: Good

Smith Carbine med serienummer 5931. Tillverkad sannolikt år 1862 av American Machine Works, Springfield, Massachussetts. Såld via agenturen Thomas Poultney och D. B. Trimble i Baltimore till nordstatsarmén. Detta exemplar är av en tidig typ som har det något mer värdefulla utförandet för fastsättning av rem i pipans band och i kolv. Agenturen har även ombesörjt montering av rembygeln på vänster sida av lådan. Det är känt att detta exemplar befann sig hos 11th Illinois Volunteer Cavalry under år 1865, Company I. Kaliber .50″, piplängd 21-5/8″. Laddas med patron innehållande krut och kula. Antänds med konventionell slaglåsmekanism. Karbinen delas viks på mitten vid omladdning och låses upp med en kraftig fjäder vilken påverkas av en tangent av mässing innanför varbygeln. Presterar mycket fina träffbilder med sin smidiga omladdning och fina balans. Ett omtyckt kavalleri vapen från Civil War som tillverkades i stor upplaga, över 30 000 stycken, varav nästan alla köptes av Union Army, nordstatsarmén. 

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Starr Arms Co. Single Action Model 1863 Army Revolver, #24500

februari 18th, 2019 admin

Pris: 18 000:-

NRA: Good

Starr Arms Co. Single Action Model 1863 Army Revolver, serienummer 24500. Tillverkad år 1863-64 i Binghamton, Yonkers eller Morrisania, Delstaten New York. Levererad till Nordstatsarmén för att användas under det amerikanska inbördeskriget. Nummerriktigt exemplar, samma nummer på pipa, stomme, topstrap, trumma, backstrap, varbygel, inget nummer på kolvträ. ”STARR.ARMS.Co. NEW.YORK.” välbevarad text på den vänstra sidan stommen under trumman. ”STARR’S PATENT   JAN.15.1856.” välbevarad text på den högra sidan stommen. Sub-inspector -stämplar på pipa, stomme, topstrap, trumma, varbygel, backstrap och men kolvträets initial är inte längre synlig. Samtliga delarna har initialen ”C” förutom trumman som dessutom har initialen ”D”. Kolvträet har haft två principal sub-inspector cartoucher men de är bortnötta. Piplängd 8″, kaliber .44″, trumma för sex skott.

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Remington-Rider Pocket Model Revolver, #104

februari 18th, 2019 admin

Pris: 18 000:-

NRA: Very Good

Remington-Rider Pocket Model Revolver, serienummer 104. Tillverkad ca år 186o av E. Remington & Sons i Ilion, New York State. En mycket ovanlig revolver tillverkad i få exemplar, endast ca 2000 stycken gjorda mellan 1860-1873. Tillverkades vidare efter 1873 men då i patronladdad version i kaliber .32RF. Den har flera egenheter som gör den intressant. Piplängd 3″, trumma för fem skott i kaliber .31″. Ingen laddarmsinrättning. Det här var ett vapen avsett att försvara sin person med. Till exempel vid pokerbordet eller i gränden bakom puben/horhuset.. Den var inte tänkt att behöva laddas om, bara kunna dras fram och kvickt avfyras i händelse av nödläge med den effektiva double-action mekanismen. 

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Manhattan 36 Caliber Model Revolver, #56838

februari 17th, 2019 admin

Pris: 17 000:-

NRA: Good

Manhattan 36 Caliber Model Revolver med serienummer 56838. Tillverkad ca år 1865 (uppskattning). Series IV med 6-1/2″ pipa. Trumma för fem skott i kaliber .36″. Modellen är storleksmässigt mitt mellan Colt Pocket och Colt Navy. Tillverkades i fem olika serier med mindre evolutionära skillnader sinsemellan.  Den här series IV revolvern saknar den extra skyddsplåt som var monterad på rekylsköldens framsida, vars syfte var tänkt att hindra flera kammare från att tändas samtidigt. Denna detalj är nästan aldrig kvar och i princip aldrig intakt på vapen som använts i någon utsträckning. Laddarmsinrättningen är utbytt i sin helhet. I övrigt nummerriktig och välfungerande. 

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Colt Model 1849 Pocket Revolver, #208034

februari 17th, 2019 admin

Pris: 17 000:-

NRA: Good

Colt Model 1849 Pocket Revolver, serienummer 208034. Tillverkad år 1862 på Colts fabrik i Hartford, Connecticut. Revolvern har en 5″ pipa med en trumma för sex skott i kaliber .31″. Pipadressen är av den senare typen i en rad. Colts Patent är stansat på vänster sida av stommen. Trumscenen som är välbevarad föreställer ett rånförsök mot en diligens. Det här är ett relativt tidigt exemplar av Colts mest populära, klassiska slaglåsrevolver. Modellen tillverkades i över 300 000 exemplar ända fram till 1873.

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

J.M. Cooper & Co. Pocket Model Revolver, #418

februari 17th, 2019 admin

Pris: 17 000:-

NRA: Very Good

J.M. Cooper & Co Pocket Model Revolver med serienummer 418. Tillverkad ca år 1864-65 i Frankford, Philadelphia, Pennsylvania. Fabriken flyttade till Frankfurt från Pittsburgh år 1864. Det här exemplaret är av Philadelphia Second Model. Det är även en tidig utgåva, en av de första hundra exemplaren av Second Model som har skruven närmast trumman på höger istället för vänster sida. Piplängden är 4″, med en trumma för sex skott i kaliber .31″. Double-action mekanism. I storlek och utseende som en Colt Model 1849 men väsentligt annorlunda tekniskt. Denna version av Cooper Pocket har varbygel och backstrap av mässing. Kolvträ av fernissad amerikansk valnöt. Laddarm, stomme och hane var ursprungligen flamhärdade. Pipan är blånerad och har ett stolpkorn av mässing. Även trumman var från början blånerad. 

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder