Remington New Model Army Revolver, #66591

mars 10th, 2019 admin

Pris: 38 000:-

NRA: Fine

Remington New Model Army Revolver, serienummer 66591. Tillverkad år 1864 för nordstatsarmén av E. Remington & Sons, Ilion, New York state. Exemplaret var del av en större sändning revolvrar som levererades till 13th Montana Volunteer Cavalry, Company A, i Januari år 1865. Kaliber .44″, piplängd 8″, trumman rymmer sex skott. Veteran exemplar från amerikanska inbördeskriget. Militära märkningar. Blånerad med flamhärdad hane, varbygel av mässing och kolvsidor av valnöt. 

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Remington New Model Army Revolver, #90102

mars 10th, 2019 admin

Pris: 38 000:-

NRA: Fine

Remington New Model Army Revolver, serienummer 90102. Tillverkad ca augusti månad år 1864 för nordstatsarmén av E. Remington & Sons, Ilion, New York state. Exemplaret var del av en större sändning revolvrar som levererades till 8th Michigan Volunteer Cavalry, Company K, år 1865. Kaliber .44″, piplängd 8″, trumman rymmer sex skott. Veteran exemplar från amerikanska inbördeskriget. Militära märkningar. Blånerad med flamhärdad hane, varbygel av mässing och kolvsidor av valnöt. 

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Remington New Model Army Revolver, #55167

mars 8th, 2019 admin

Pris: 36 000:-

NRA: Fine

Remington New Model Army Revolver, serienummer 55167. Tillverkad år 1864 i Ilion, New York. Kaliber .44″, piplängd 8″, trumma för sex skott. Samma serienummer återfinns på pipa, stomme, trumma, varbygel och kolvsidor, exemplaret är helt nummerriktigt. Pipadress i tre rader, mycket välbevarad. Subinspectormarks W och S finns på pipa, laddarm, varbygel, stomme, och trumma. Ursprungligen blånerad med flamhärdad hane. Kolvsidorna är lackkonserverade, ser ut att vara gjort för längesedan. Vapnet ser ut att knappt aldrig ha varit avfyrat, blank i pipan, nästan inget slitage på hane eller nipplar och nippelbrunnar, ingen pitting i ramen runt trumman. 

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Remington New Model Army Revolver, #63988

mars 6th, 2019 admin

Pris: 34 000:-

NRA: Fine

Remington New Model Army Revolver, serienummer 63988. Tillverkad år 1864 av Remingtons, Ilion, New York, för leverans till nordstatsarmén. Nummerriktigt exemplar, även kolvsidorna har nummer, skrivet i blyerts. Trumman i vapnet är sannolikt soldatens reservtrumma, då den saknar nummer. Revolvern har med största sannolikhet deltagit i det amerikanska inbördeskriget.

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Starr Arms Co. Double Action Model 1858 Army Revolver, #5173

mars 6th, 2019 admin

Pris: 34 000:-

NRA: Fine (+)

Starr Arms Co. Double Action Model 1858 Army Revolver med serienummer 5173. Tillverkad under tidigt 1860-tal i Binghamton eller Yonkers, New York. Piplängd 6″. Trumman rymmer sex skott i kaliber .44″. Modellen användes under det amerikanska inbördeskriget. Exemplaret är levererat till nordstatsarmén och därför sedvanliga militära Sub-inspector initialer på alla väsentliga delar. Det finns även Principal Sub-inspector cartouche på kolvträet. Blånerad med flamhärdad laddarm, hane och avtryckare. Kolvträ av valnöt. Double-action mekanism av äldre model med omställare på avtryckarens baksida för double eller single action. 

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Remington New Model Army Revolver, #90630

mars 6th, 2019 admin

Pris: 34 000:-

NRA: Fine

Remington New Model Army Revolver, serienummer 90630. Tillverkad ca Augusti år 1864 för nordstatsarmén av E. Remington & Sons, Ilion, New York State. Exemplaret var del  av större sändning revolvrar som levererades till 8th Michigan Volunteer Cavalry, Company K, under år 1865. Modellen användes i omfattande utsträckning under det amerikanska inbördeskriget och tillverkades i mycket stor upplaga. De här levererades blånerade med flamhärdad hane, med kolvsidor av oljad amerikansk valnöt. Piplängden är 8″, med en trumma för sex skott i kaliber .44″. 

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Colt Model 1851 Navy Revolver, Early Fourth Model, #102539

mars 4th, 2019 admin

Pris: 32 000:-

NRA: Very Good

Colt Model 1851 Navy Revolver med serienummer 102539. Tillverkad år 1861 av Colt Firearms Manufacturing Company i Hartford, Connecticut. Piplängd 7-1/2″ med trumma för sex skott i kaliber .36″. Många av revolvrarna deltog i kriget 1861-65 men detta exemplar bär inga militära stämplar. Den kan ha varit med ändå, det innebär bara att den inte köpts på kontrakt från United States Ordnance Department. Blånerad med flamhärdad laddarm, stomme och hane. Varbygel och backstrap av försilvrad mässing. Kolvträ av fernissad amerikansk valnöt. Stolpkorn av mässing. Single-action mekanism. Tillverkad i över 215 000 exemplar mellan 1850 till 1873, det var en av Colts mest välkända och populära revolvrar. 

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Rogers & Spencer Army Model Revolver, #3711

mars 4th, 2019 admin

Pris: 32 000:-

NRA: Fine

Rogers & Spencer Army Model Revolver, serienummer 3711. Tillverkad år 1865 av Rogers, Spencer & Company i Willow Dale (nära Utica), New York State på kontrakt av United States Ordnance Department. Vapnen levererades nära krigets slut och det finns inget som tyder på att de användes av något förband. Exemplaret har sub-inspector -stämplar på samtliga väsentliga delar, även en cartouche på vänster kolvsida. Laddarm och trumaxel har nummer 2, övriga delar har nummer 3711. Piplängden är 7-½”, trumman har sex kammare i kaliber .44″. Single-action -mekanism. Ursprungligen blånerad med flamhärdad laddarm och hane.

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Remington New Model Army Revolver, #17929

mars 4th, 2019 admin

Pris: 32 000:-

NRA: Very Good (+)

Remington New Model Army Revolver med serienummer 17929. Tillverkad ca April månad år 1863 av E. Remington & Sons i Ilion, New York State. Levererad på kontrakt till nordstatsarmén. Utdelad till 4th Wisconsin Volunteer Cavalry. 8″ piplängd med trumma för sex skott i kaliber .44″. Modellen är blånerad med flamhärdad hane. Varbygel av mässing och kolvsidor av valnöt. Exemplaret befinner sig i ett serienummer intervall som kallas ”transitional” alltså övergångsmodeller. Det är en New Model men har vissa små detaljer kvar från den tidigare Model 1861 Army, i detta fall är det den äldre typen av korn på laxfot i nysilver (dock utbytt på detta exemplar) och pipadressen saknar orden NEW MODEL. 

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Remington New Model Army Revolver, #110496

mars 4th, 2019 admin

Pris: 32 000:-

NRA: Very Good (+)

Remington New Model Army Revolver, serienummer 110496. Tillverkad år 1864 i Ilion, New York state. Kaliber .44″, piplängd 8″, trumma för sex skott. Blånerad med flamhärdad hane, kolvsidor av valnöt. Militära inspektionsstämplar syns över hela vapnet. Militärt exemplar levererat till nordstatsarmén under amerikanska inbördeskriget. 

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Colt Model 1862 Police Revolver, #9109

mars 4th, 2019 admin

Pris: 32 000:-

NRA: Very Good (+)

Colt Model 1862 Police Revolver med serienummer 9109. Tillverkad år 1862 av Colt Firearms Manufacturing Company i Hartford, Connecticut. Piplängd 6-1/2″ med trumma för fem skott i kaliber .36″. Ursprungligen blånerad med flamhärdad laddarm, stomme och hane. Varbygel och backstrap av försilvrad mässing, kolvträ av amerikansk valnöt. Stolpkorn av mässing. Laddarm av kuggtyp. Utformad för att möta polis/sherrifs efterfrågan på en lätt revolver med god eldkraft. Samuel Colts sista renodlade slaglåsrevolver. Utkom år 1861 som 1862 års modell. Tillverkad i 18 000 exemplar. Strömlinjeformad pipa med moderniserad laddarm, hämtad från Colt Model 1860 Army. Stommen är hämtad från Colt Model 1849 Pocket revolver och är urfräst för att rymma den större trumman i kaliber .36″. Trumman är delvis urfräst på utsidan för att sänka totalvikten. Fanns att köpa i tre olika piplängder, det här är den längsta och mest åtråvärda. Storleken är bättre lämpad för att bäras på höften i många timmar jämfört med de stora och förhållandevis tunga och klumpiga kavallerimodellerna 1860 eller 1861. 

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Remington-Rider Double Action New Model Belt Revolver, #3185

mars 2nd, 2019 admin

Pris: 30 000:-

NRA: Good

Remington-Rider Double Action New Model Belt Revolver, serienummer 3185. Tillverkad under sent 1860-tal av E. Remington & Sons i Ilion, New York State. Kaliber .36, piplängd 6-½”, trumma för sex skott. Modellen har en Double Action mekanism och fungerar som en modern revolver i det avseendet. Mycket ovanlig revolver tillverkad i några få tusen exemplar och mycket åtråvärd för samlaren. Det här är ett exempel på standard modellen.

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Manhattan 36 Caliber Model Revolver, #731

mars 2nd, 2019 admin

Pris: 30 000:-

NRA: Very Good (+)

Manhattan 36 Caliber Model Revolver med serienummer 731 (!). Tillverkad tidigt på året, 1859 i Newark, New Jersey. Piplängden är 5″ på detta exemplar med en trumma för fem skott i kaliber .36″. Detta är en Series 1 och således en av de mer ovanliga och åtråvärda 36 Caliber för samlaren. Det här exemplaret har serienummer under 1000 vilket innebär att revolvern har det speciella tjockare kolvträet. Single action mekanism. Oktagonal pipa med breda räfflor. Bladkorn av nysilver. Laddarm av hävarmstyp. I mångt och mycket efterliknar modellen Colt model 1851 men är något mindre i stommen, fast större än Model 1849. Ursprungligen blånerad med flamhärdad hane, laddarm och stomme. Varbygel och backstrap av försilvrad mässing. Kolvträ av amerikansk valnöt. Siktet är integrerat i hanen och hamnar i rätt position vid helspänn. Denna modell var föremål för rättslig tvist med Samuel Colt, som ansåg att den utgjorde patent intrång på hans produkter (man kan kanske förstå honom). Trumman har en extra uppsättning urfräsningar för trumstoppet att stanna i, så att revolvern kunde bäras laddad på ett säkert sätt, med hanen nedsläppt mellan kammare. 

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Starr Arms Co. Double Action Model 1858 Army Revolver, #13831

februari 28th, 2019 admin

Pris: 28 000:-

NRA: Fine

Starr Arms Co. Double Action Model 1858 Army Revolver, serienummer 13831. Tillverkad år 1860 i Binghamtom eller Yonkers, New York. Kaliber .44″, piplängd 6″, trumma för sex skott. Ursprungligen blånerad. Flamhärdad laddarm, hane och avtryckare. Kolvträ av oljad valnöt. Militära inspektionsstämplar på många delar. Levererad till nordstatsarmén för att användas i det amerikanska inbördeskriget. 

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Starr Arms Co. Single Action Model 1863 Army Revolver, #28742

februari 28th, 2019 admin

Pris: 28 000:-

NRA: Fine

Starr Arms Co. Single Action Model 1863 Army Revolver, serienummer 28742. Tillverkad ca år 1863-1864 i Binghamton, Yonkers eller Morrisania, Delstaten New York. Kaliber .44″, piplängd 8″, trumma för sex skott. Levererad till Nordstatsarmén under det amerikanska inbördeskriget. Militära inspektionsstämplar synliga på alla väsentliga delar. Principal Sub-inspector carotuches på vänster och höger sida kolvträ. Nummerriktigt exemplar med fläckvis blånering kvarstående. Fine överlag.

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Colt Model 1860 Army Revolver, #38570

februari 27th, 2019 admin

Pris: 27 000:-

NRA: Good

Colt Model 1860 Army Revolver med serienummer 38570. Tillverkad år 1862 på Colt Firearms Manufacturing Company i Hartford, Connecticut, USA. Levererad under år 1862 till 1st Maine Volunteer Cavalry, Company I. Nummerriktig utom kilen. 8″ pipa, trumma för sex skott i kaliber .44″. Single Action. Militära inspektionsstämplar.

1st Maine Volunteer Cavalry Deltog bland annat i slagen vid Gettysburg, Fredericksburg, 2nd Bull Run och många, många fler. Delstaten Maine hade en mycket hög andel volontärer och bidrog med en proportionerligt stor andel soldater under kriget. 1st Maine Volunteer Cavalry deltog mellan Oktober 1861 till Augusti 1865.

Ett rimligt antagande är att just den här revolvern har deltagit under några av de många slagen under sin långa tjänstgöring. 

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Remington New Model Army Revolver, #37326

februari 27th, 2019 admin

Pris: 27 000:-

NRA: Very Good

Remington New Model Army Revolver med serienummer 37326. Tillverkad ca september månad år 1863 för nordstatsarmén av E. Remington & Sons, Ilion, New York State. Exemplaret är en del av en större sändning revolvrar som levererades till 5th Illinois Volunteer Cavalry, Company I, någon gång under år 1865. Modellen var den mest tillverkade armérevolvern tillsammans med Colt Model 1860 under det amerikanska inbördeskriget. Mycket populär bland soldaterna då och bland svartkrutsskyttar idag! Piplängd 8″ med trumma för sex skott i kaliber .44″. Blånerad med flamhärdad hane, varbygel av mässing och kolvsidor av valnöt.

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Remington New Model Army Revolver, #130447

februari 27th, 2019 admin

Pris: 27 000:-

NRA: Very Good

Remington New Model Army Revolver med serienummer 130447. Tillverkad i januari månad år 1865 av E. Remington & Sons i Ilion, New York State. Levererad till nordstatsarmén. Militära sub-inspector initialer syns på vapnets väsentliga delar. Ursprungligen blånerad med flamhärdad hane och varbygel av mässing. Exemplaret har det senare ingängade kornet. Kolvsidor av oljad amerikansk valnöt. Tillverkad enligt United States Ordnance Departments specifikationer om 8″ piplängd, trumma för sex skott i kaliber .44″ och single-action mekanism. Tillverkad i stor upplaga under kriget och var populär bland soldaterna, den kändes tillförlitlig och okomplicerad. 

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Colt Model 1851 Navy Revolver, Early Third Model, #18551

februari 27th, 2019 admin

Pris: 27 000:-

NRA: Very Good

Colt Model 1851 Navy Revolver med serienummer 18551. Detta är en Early Third Model tillverkad år 1852 av Colt Firearms Manufacturing Company I Hartford, Connecticut. Piplängd 7-1/2″ med en trumma för sex skott i kaliber .36″. Blånerad med flamhärdad laddarm, stomme och hane. Varbygel och backstrap av försilvrad mässing. Kolvträ av fernissad amerikansk valnöt. Stolpkorn av mässing. Trumscen föreställande ”Diligensrånet”. Single-action mekanism. 

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Metropolitan Arms Co. Police Model Revolver, #3822

februari 26th, 2019 admin

Pris: 26 000:-

NRA: Very Good

Metropolitan Police Model Revolver med serienummer 3822. Tillverkad år 1866 i New York av Metropolitan Arms Co. En närmast identisk kopia av Colt Model 1862 Police Revolver. Ursprungligen blånerad med flamhärdad laddarm, stomme och hane. Varbygel och backstrap av försilvrad mässing, kolvträ av fernissad amerikansk valnöt. Stolpkorn av nysilver. Single-action mekanism. 4-1/2″ pipa med trumma för fem skott i kaliber .36″. 

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Colt Model 1862 Police Revolver, #9500

februari 26th, 2019 admin

Pris: 29 000:-  26 000:-

NRA: Very Good

Colt Model 1862 Police Revolver med serienummer 9500. Tillverkad år 1862 i Hartford, Connecticut av Colt Firearms Manufacturing Company. 4-1/2″ pipa med trumma för fem skott i kaliber .36″. Ett mycket välbevarat exemplar av Colts sista slaglåsrevolver. Modellen var tänkt att möta efterfrågan från poliser och liknande befattningar på en revolver med mindre stomme och lägre vikt än de stora ryttarrevolvrarna men med bevarad eldkraft. Svaret blev denna modell som är baserad på bitar från Colt Model 1849 pocket. Man har fräst ur stommen för att göra plats för en större trumma i kaliber .36. Trumman har även frästs ur på utsidan för att göra den lättare. Pipan har det moderna stuket som introducerades med Colt Model 1860 Army, en mer strömlinjeformad design som var av lägre vikt. Samtidigt har laddarmen helt konstruerats om och använder nu kuggar för bättre kontinuerlig hävarmseffekt och en smäckrare profil. Sammantaget underlättade även denna nya design i- och urhölstring. Detta är Colts sista och ultimata slaglåsrevolver med en blandning av alla de förbättringar som Colt hade arbetat på ända sedan 1830-talet. En sheriffs dröm!

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Remington-Beals Navy Model Revolver, #4093

februari 25th, 2019 admin

Pris: 25 000:-

NRA: Good

Remington-Beals Navy Model Revolver, serienummer 4093. Tillverkad år 1861 i Ilion, New York State. Kaliber .36″, piplängd 7-½”, trumma för sex skott. Nummerriktigt exemplar inklusive kolvsidorna i valnöt men med omärkt trumma. Trummans utförande stämmer med serienummret, vi antar att det är den ursprungliga. Modellen användes under det amerikanska inbördeskriget. Var ursprungligen blånerad med flamhärdad laddarm och hane, varbygel av försilvrad mässing och kolvsidor av fernissad valnöt. En tidig fullstor Remington i kaliber .36″. Lämplig för samling och skytte.

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Starr Arms Co. Double Action Model 1858 Army Revolver, #7742

februari 25th, 2019 admin

Pris: 25 000:-

NRA: Very Good

Starr Arms Co. Double Action Model 1858 Army Revolver med serienummer 7742. Tillverkad under sent 1850-tal I Binghamton och Yonkers, New York State. Levererad till nordstatsarmén för att användas i det amerikanska inbördeskriget. Revolvrarna från Starr Arms Co. var de enhandsskjutvapen som var mest vanligt förekommande på slagfälten under kriget näst efter produkterna från Colt och Remington förstås. Starr Double Action Army har valbar double eller single action via ett skjutreglage på den stora avtryckarens baksida. Hanen spännes aldrig med tummen, hanens spur syftar endast till att låta användaren släppa ned hanen försiktigt, för att säkra säkra eller spänna av revolvern. Modellen är mer tekniskt avancerad och klurigare utformad än Remington New Model Army, och särskilt mer avancerad än den konservativa Colt Army. Detta gick inte hem hos soldaterna som inte klarade av att hantera revolvern särskilt bra i fält. En förenklad version med längre pipa utkom år 1863. 

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Remington New Model Army Revolver, #123468

februari 25th, 2019 admin

Pris: 25 000:-

NRA: Very Good

Remington New Model Army Revolver med serienummer 123468. Tillverkad i december månad år 1864 för nordstatsarmén av E. Remington & Sons i Ilion, New York State. Det är inte känt vilket förband som revolvern gick till men sannolikt var det ett kavalleriförband. Revolvern har militära märkningar på alla väsentliga delar så vi är säkra på att revolvern gick till nordstatsarmén. Specifikationerna är som på alla omodifierade Remington New Model Army; piplängd på 8″, med en trumma för sex skott i kaliber .44″. Single-action mekanism. Blånerad med flamhärdad hane och varbygel av mässing. kolvsidor av oljad amerikansk valnöt. Kornet är av den senare ingängade typen. 

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Colt Model 1860 Army Revolver, #103623

februari 25th, 2019 admin

Pris: 25 000:-

NRA: Good

Colt Model 1860 Army Revolver med serienummer 103623. Tillverkad år 1863 av Colt Firearms Manufacturing Co. i Hartford, Connecticut. Levererad den 30: e juni år 1863 till 2nd Kentucky Volunteer Cavalry, Company L, tillsammans med ett antal hundra andra. Modellen var omtyckt under amerikanska inbördeskriget och Colt kom att fylla flera stora ordrar till United States Ordnance Department under krigets gång. Tillverkad med 8″ lång pipa och trumma för sex skott i kaliber .44″, single-action mekanism. Ursprungligen blånerad med flamhärdad laddarm, stomme och hane, varbygel av försilvrad mässing och kolvträ av amerikansk valnöt. 

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Starr Arms Co. Single Action Model 1863 Army Revolver, #29675

februari 23rd, 2019 admin

Pris: 23 000:-

NRA: Very Good

Starr Arms Co. Single Action Model 1863 Army Revolver, serienummer 29675. Tillverkad år 1863-64 i Binghamton, Yonkers eller Morrisania, Delstaten New York. Levererad till Nordstatsarmén för att användas under det amerikanska inbördeskriget. Samma nummer på stomme, varbygel, backstrap och kolvträ, ett annat nummer, 27895, på pipa, topstrap och trumma. ”STARR.ARMS.Co. NEW.YORK.” välbevarad text på den vänstra sidan stommen under trumman. ”STARR’S PATENT   JAN.15.1856.” välbevarad text på den högra sidan stommen. Sub-inspector -stämplar på pipa: ”D” och ”C”, topstrap: ”L” och ”D”, trumma: ”D” och ”C”, varbygel: ”C”. Kolvträet har två principal sub-inspector cartoucher. Båda är omöjliga att tyda med säkerhet. Piplängd 8″, kaliber .44″, trumma för sex skott. Någon har ristat ett ”M” och ett ”S” svagt på den vänstra sidan stommen.

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Remington new Model Army Revolver, #77997

februari 23rd, 2019 admin

Pris: 23 000:-

NRA: Good

Remington New Model Army Revolver med serienummer 77997. Tillverkad i juni månad år 1864 av E. Remington & Sons i Ilion, New York State. Det är inte klart vart just detta exemplar gick men det är ett militärt exemplar levererat till nordstatsarmén. Ursprungligen blånerad med flamhärdad hane och kolvsidor av oljad amerikansk valnöt. 8″ piplängd med en trumma för sex skott i kaliber .44″. Single-action mekanism. Revolvern tillverkades i mycket stor upplaga under det amerikanska inbördeskriget och var populär bland soldaterna. 

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Remington New Model Army Revolver, #15593

februari 23rd, 2019 admin

Pris: 23 000:-

NRA: Very Good

Remington New Model Army Revolver med serienummer 15593. Tillverkad i mars 1863 för att användas i det amerikanska inbördeskriget som pågick mellan 1861 till 1865. Exemplaret är en tidig övergångsmodell mellan Model 1861 och New Model. Det är alltså rent tekniskt en New Model men har en del delar från den äldre versionen Model 1861. Tvåradiga pipadressen med laxat korn av kon-typ. Den har också en stomme i det äldre utförandet vilket ger upphov till de kortare kolvsidorna. Vapnet levererades med en pipa på 8” och kalibern är på .44”, med en trumma för sex skott. Ursprungligen var vapnet blånerat utom hanen som var flamhärdad. Kolvsidorna är av valnöt. Varbygel av mässing.

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Remington New Model Army Revolver, #31422

februari 23rd, 2019 admin

Pris: 23 000:-

NRA: Good

Remington New Model Army Revolver med serienummer 31422. Tillverkad ca Augusti månad år 1863 av E. Remington & Sons i Ilion, New York State. Levererad till nordstatsarmén under inbördeskriget. Militära märkningar. 8″ piplängd med trumma för sex skott i kaliber .44″. Nummerriktig. Blånerad med flamhärdad hane, varbygel av mässing och kolvsidor av valnöt. Laxat korn av nysilver. Stomme och pipadress av Old Model typ. En övergångsmodell. 

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Remington-Beals Navy Model Revolver, #13830

februari 23rd, 2019 admin

Pris: 23 000:-

NRA: Good

Remington-Beals Navy Model Revolver, serienummer 13830. Tillverkad år 1862 av E. Remington & Sons i Ilion, New York. Exemplaret är en av de ca 500 stycken i serienummerintervallet 13500 till 15700 som passerade den militära inspektionen och Principal Sub-inspector C. G. Curtis, vars initialer syns i en Cartouche på vänster kolvsida. Exemplaret är på det sättet mycket ovanligt, endast 500 stycken i en produktion av över 15000 Beals Navy. I stort sett alla gick till armén men de flesta köptes på den öppna marknaden som civila exemplar. 

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Manhattan 36 Caliber Model Revolver, #46881

februari 22nd, 2019 admin

Pris: 22 000:-

NRA: Fine

Manhattan 36 Caliber Model Revolver, serienummer 46881. Tillverkad under tidigt 1860-tal i Newark, New Jersey. En samtida konkurrent till Colt. Storleksmässigt ligger den precis mellan Colt Navy och Colt Pocket. Inga särskilda märkningar förutom serienummer och sedvanlig trumscen samt pipadress. Saknar den extra skyddsplåten bakom trumman. Finns mycket sällan kvar, (Det är syftet med det mystiska hålet i rekylskölden nedtill, att hålla plåten med en skruv.). Trumscenen innehåller patentdatum och fem olika scener i ”medaljonger”. Piplängden är 5″, med en trumma för fem skott i kaliber .36″. Ursprungligen blånerad med flamhärdad laddarm, stomme och hane. Varbygel och backstrap av försilvrad mässing, kolvträ av fernissad valnöt. 

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Manhattan 36 Caliber Model Revolver, #842

februari 22nd, 2019 admin

Pris: 22 000:-

NRA: Very Good

Manhattan 36 Caliber Model Revolver med serienummer 842. Tillverkad sensommaren år 1867 i Newark, New Jersey av Manhattan Firearms Manufacturing Company. Exemplaret är av typen Series V (5) som är den sista varianten av Manhattans 36 Caliber revolver. Modellen är en konkurrent till Colt Model 1851 Navy. Manhattan var involverad i flera stora rättstvister med Samuel Colt då denne anklagade Manhattan för att ha plagierat och inkräktat på hans patenträttigheter. Detta är anledningen till att Manhattans Navy revolvrar inte heter Navy utan istället 36 Caliber Model. Exemplaret har en piplängd på 4″ med en trumma för sex skott i kaliber .36″. Single-action mekanism och i allt väsentligt samma konstruktion som Colt Model 1851. Stommen är faktiskt i storlek precis mellan Colt 1849 och Colt 1851 vilket gör revolvern unik. Ursprungligen blånerad med flamhärdad laddarm, stomme och hane. Varbygel och backstrap av försilvrad mässing, kolvträ av fernissad amerikansk valnöt. Bladkorn av nysilver. Trumscen med fem medaljonger föreställande olika jakt och stridsscener. 

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Colt Model 1860 Army Revolver, #76660

februari 21st, 2019 admin

Pris: 21 000:-

NRA: Good

Colt Model 1860 Army Revolver, serienummer 76660. Tillverkad år 1862. Kaliber .44”, piplängd: 8”. Trumma för sex skott. Kilen har ett annat nummer. Hel och komplett. Inlägg av pärlemor med personliga initialer i de båda kolvsidorna. All text och övriga märkningar mestadels läsbara, går att uttyda. Avsedd för löskolv. 

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Colt Model 1851 Navy Revolver, London First Model, #269

februari 21st, 2019 admin

Pris: 21 000:-

NRA: Good

Colt Model 1851 Navy Revolver, med serienummer 269. Mycket tidig utgåva med endast tre siffror i serienumret. Tillverkad år 1853, första året för Colt Navy tillverkade på Samuel Colts London fabrik. Brittiska proofmarks på pipa och trumma. 7-1/2″ piplängd med trumma för sex skott i kaliber .36″. Blånerad med flamhärdad laddarm, stomme och hane. Varbygel och backstrap av försilvrad mässing. Kolvträ av fernissad valnöt. Tillverkad av delar gjorda i Hartford men sammansatt på den nya fabriken i England. 

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Starr Arms Co. Single Action Model 1863 Army Revolver, #27128

februari 20th, 2019 admin

Pris: 20 000:-

NRA: Very Good

Starr Arms Co. Single Action Model 1863 Army Revolver, serienummer 27128. Tillverkad år 1863-64 i Binghamton, Yonkers eller Morrisania, Delstaten New York. Levererad till Nordstatsarmén för att användas under det amerikanska inbördeskriget. Nummerriktigt exemplar, samma nummer på pipa, stomme, topstrap, trumma, backstrap, varbygel och kolvträ. ”STARR.ARMS.Co. NEW.YORK.” välbevarad text på den vänstra sidan stommen under trumman. ”STARR’S PATENT   JAN.15.1856.” välbevarad text på den högra sidan stommen. Sub-inspector -stämplar på pipa, stomme, topstrap, trumma, varbygel, backstrap och kolvträ. Samtliga delarna har initialen ”C” förutom trumman som dessutom har initialen ”B”. Kolvträet har två principal sub-inspector cartoucher. Den vänstra har initialerna ”G W C” vilket står för George W. Chapin. Den högra är ”J T B” vilket står för Löjtnant James T. Baden. Piplängd 8″, kaliber .44″, trumma för sex skott.

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Colt Model 1849 Pocket Revolver, #144901

februari 20th, 2019 admin

Pris: 20 000:-

NRA: Very Good

Colt Model 1849 Pocket Revolver med serienummer 144901. Tillverkad år 1858 i Hartford, Connecticut. Pipans längd är 5″ på detta exemplar med en trumma som rymmer fem skott i kaliber .31″. Colt Pocket tillverkades i mycket stor upplaga mellan åren 1850-1873 och det finns ca 200 olika variationer. Den här revolvern är relativt tidig sett till det sammanhanget, från tiden strax innan amerikanska inbördeskriget. Modellen var en vanlig syn i amerikanska hem under perioden och även bland soldater på båda sidor, som valde att ha med ett extra vapen ut i fält som ”backup”. 

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Remington Model 1861 Navy Revolver, #22236

februari 19th, 2019 admin

Pris: 19 000:-

NRA: Good

Remington Model 1861 Navy Revolver, #22236. Nummerriktigt exemplar. Tillverkad 1863. Revolvern är välbehållen mekaniskt. Kaliber .36”, piplängden är 7-3/8”, mekanismen single action och trumman är gjord för sex skott. Övergångsmodell, vilket i detta fall innebär korn av nysilver, laxat, samt de kortare kolvsidorna (ska inte missförstås som att det vore en mindre kolv). Initialer i kolven tyder på att den kan vara ett sydstatsvapen. Hanen har en lagning. 

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Whitney Navy Percussion Model Revolver, Second Model, 4th Type, #19537

februari 19th, 2019 admin

Pris: 19 000:-

NRA: Good

Whitney 36 Caliber Model Revolver, Second Model, 4th Type. Serienummer 19537. Revolvern är nummerriktig. Kaliber .36”, piplängd 7-½”, trumma för sex skott. Tydlig pipadress i två rader. Ett ankare är stansat på pipans ovansida närmast stommen. Trumscen med lejon, sjöslag, örn och en sköld med texten whitneyville.

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Colt Pocket Model of Navy Caliber Revolver, #1946

februari 19th, 2019 admin

Pris: 19 000:-

NRA: Good

Colt Pocket Model of Navy Caliber Revolver med serienummer 1946. Tillverkad år 1861, det första året som modellen fanns, i Hartford, Connecticut. Modellen var en modernisering av den åldrande men mycket populära självförsvarsrevolvern Colt Model 1849 Pocket. 

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Remington-Beals Navy Model Revolver, #1559

februari 18th, 2019 admin

Pris: 18 000:-

NRA: Good

Remington-Beals Navy Model Revolver, serienummer 2559. Tillverkad år 1861 i Ilion, New York. Piplängden 7-1/2″, trumman rymmer sex skott i kaliber .36″. Ursprungligen blånerad med flamhärdad hane. Varbygel av mässing. Kolvsidor av valnöt. Exemplaret har inga särskilda märkningar att diskutera, endast den sedvanliga, tvåradiga Beals pipadressen. Konformat korn av nysilver, på laxfot. Pipans gängor är inte synliga som på senare upplagor, trumman saknar helt säkerhetsupphaken som senare upplagor har. Hanen är troligtvis bytt då den är av del modell. Pipan, varbygeln och stommen har olika nummer, dock slutar alla på 559 vilket får mig att tro att fabriksarbetaren såg dåligt..märkligt! Bitarna ser hur som helst ut att ha följts åt hela tiden. Ingen finish kvarstår men inte heller är det några större skador eller stora mängder märken. Ett bra Good skick helt enkelt. 

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Colt Model 1849 Pocket Revolver, #130065

februari 18th, 2019 admin

Pris: 18 000:-

NRA: Good (+)

Colt Model 1849 Pocket Revolver med serienummer 130065. Tillverkad år 1857 av Colt Firearms Manufacturing Company i Hartford, Connecticut. Piplängden är 6″ och trumman rymmer fem skott i kaliber .31″. Ursprungligen blånerad med flamhärdad laddarm, stomme och hane. Varbygel och backstrap av försilvrad mässing med kolvträ i ett stycke fernissad amerikansk valnöt. Stolpkorn av mässing. Trumscen föreställande diligensrånet. Single-action mekanism. En populär självförsvarsrevolver under tiden för guldrushen och amerikanska inbördeskriget, ända fram till 1873 då den gick ur produktion. Tillverkad i över 300 000 exemplar och därmed Colt’s populäraste revolver. 

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Remington-Rider Pocket Model Revolver, #104

februari 18th, 2019 admin

Pris: 18 000:-

NRA: Very Good

Remington-Rider Pocket Model Revolver, serienummer 104. Tillverkad ca år 186o av E. Remington & Sons i Ilion, New York State. En mycket ovanlig revolver tillverkad i få exemplar, endast ca 2000 stycken gjorda mellan 1860-1873. Tillverkades vidare efter 1873 men då i patronladdad version i kaliber .32RF. Den har flera egenheter som gör den intressant. Piplängd 3″, trumma för fem skott i kaliber .31″. Ingen laddarmsinrättning. Det här var ett vapen avsett att försvara sin person med. Till exempel vid pokerbordet eller i gränden bakom puben/horhuset.. Den var inte tänkt att behöva laddas om, bara kunna dras fram och kvickt avfyras i händelse av nödläge med den effektiva double-action mekanismen. 

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Whitney Pocket Model Percussion Revolver, Second Model, 1st Type, #5775

februari 17th, 2019 admin

Pris: 17 000:-

NRA: Good

Whitney Pocket med serienummer 5775. Tillverkad under tidigt 1860-tal av Whitney Arms Company i New Haven, Connecticut. Modellen fanns att få med olika piplängder, det här exemplaret har 6″ pipa vilket är långt. Kaliber .31″ med trumma för fem skott. Laddas med rund eller spetskula. Single action mekanism. Blånerad med flamhärdad laddarm och hane. Varbygel av försilvrad mässing med två kolvsidor av amerikansk valnöt. Trumman var graverad med motiv föreställande ett lejon, en sköld och ett sjöslag med olika fartyg. Denna förhållandevis tidiga version har laddarmsupphak av typen fjädrande kula. 

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Colt Model 1860 Army Revolver, #71912

februari 17th, 2019 admin

Pris: 17 000:-

NRA: Good

Colt Model 1860 Army Revolver, serienummer 71912. Tillverkad i Hartford Connecticut år 1862 för att användas under det amerikanska inbördeskriget. Avputsad och förnicklad för längesedan. Trots avputsningen som till stor del utplånade trumscenen och pipadressen så finns det tydliga subinspectorstämplar kvar på stomme och varbygel, det är därmed säkert ett militärt exemplar. Trumman har annat nummer. Colt Model 1860 och Remington New Model Army var de två mest använda modellerna under kriget. Kaliber .44″, piplängd 8″ och trumma för sex skott.

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Manhattan 36 Caliber Model Revolver, #56838

februari 17th, 2019 admin

Pris: 17 000:-

NRA: Good

Manhattan 36 Caliber Model Revolver med serienummer 56838. Tillverkad ca år 1865 (uppskattning). Series IV med 6-1/2″ pipa. Trumma för fem skott i kaliber .36″. Modellen är storleksmässigt mitt mellan Colt Pocket och Colt Navy. Tillverkades i fem olika serier med mindre evolutionära skillnader sinsemellan.  Den här series IV revolvern saknar den extra skyddsplåt som var monterad på rekylsköldens framsida, vars syfte var tänkt att hindra flera kammare från att tändas samtidigt. Denna detalj är nästan aldrig kvar och i princip aldrig intakt på vapen som använts i någon utsträckning. Laddarmsinrättningen är utbytt i sin helhet. I övrigt nummerriktig och välfungerande. 

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Colt Model 1849 Pocket Revolver, #101577

februari 17th, 2019 admin

Pris: 17 000:-

NRA: Good

Colt Model 1849 Pocket Revolver, serienummer 101577. Tillverkad år 1855 på Colts fabrik i Hartford, Connecticut. Revolvern har en 5″ pipa med en trumma för fem skott i kaliber .31″. Pipadressen är av den tidiga typen i två rader. Colts Patent är stansat på vänster sida av stommen. Trumscenen som är välbevarad föreställer ett rånförsök mot en diligens. Det här är ett relativt tidigt exemplar av Colts mest populära, klassiska slaglåsrevolver. Modellen tillverkades i över 300 000 exemplar ända fram till 1873.

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Colt Model 1849 Pocket Revolver, #208034

februari 17th, 2019 admin

Pris: 17 000:-

NRA: Good

Colt Model 1849 Pocket Revolver, serienummer 208034. Tillverkad år 1862 på Colts fabrik i Hartford, Connecticut. Revolvern har en 5″ pipa med en trumma för sex skott i kaliber .31″. Pipadressen är av den senare typen i en rad. Colts Patent är stansat på vänster sida av stommen. Trumscenen som är välbevarad föreställer ett rånförsök mot en diligens. Det här är ett relativt tidigt exemplar av Colts mest populära, klassiska slaglåsrevolver. Modellen tillverkades i över 300 000 exemplar ända fram till 1873.

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

J.M. Cooper & Co. Pocket Model Revolver, #418

februari 17th, 2019 admin

Pris: 17 000:-

NRA: Very Good

J.M. Cooper & Co Pocket Model Revolver med serienummer 418. Tillverkad ca år 1864-65 i Frankford, Philadelphia, Pennsylvania. Fabriken flyttade till Frankfurt från Pittsburgh år 1864. Det här exemplaret är av Philadelphia Second Model. Det är även en tidig utgåva, en av de första hundra exemplaren av Second Model som har skruven närmast trumman på höger istället för vänster sida. Piplängden är 4″, med en trumma för sex skott i kaliber .31″. Double-action mekanism. I storlek och utseende som en Colt Model 1849 men väsentligt annorlunda tekniskt. Denna version av Cooper Pocket har varbygel och backstrap av mässing. Kolvträ av fernissad amerikansk valnöt. Laddarm, stomme och hane var ursprungligen flamhärdade. Pipan är blånerad och har ett stolpkorn av mässing. Även trumman var från början blånerad. 

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Colt Model 1862 Police Revolver, #526

februari 16th, 2019 admin

Pris: 16 000:-

NRA: Fair

Colt Model 1862 Police Revolver, serienummer 526. Tillverkad år 1861 i Hartford, Connecticut. Ett mycket tidigt tresiffrigt exemplar med nummerriktiga delar. Den längsta piplängden på 6-½”. Kaliber .36″, trumma för fem skott. Det här tidiga, ovanliga exemplaret har varbygel och backstrap av stål. 

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Colt Model 1849 Pocket Revolver, #119667

februari 16th, 2019 admin

Pris: 16 000:-

NRA: Good

Colt Model 1849 Pocket Revolver med serienummer 119667. Tillverkad år 1856 i Hartford, Connecticut. Exemplaret har 5″ pipa med trumma för fem skott i kaliber .31″. Colts populäraste modell! Detta är en relativt tidig utgåva , modellen tillverkades mellan 1850-73. En av de moderniseringar som hunnit utkomma detta år var den större urfräsningen för isättning av kulor, vilket skulle underlätta vid laddning av trummans kammare. Helt nummerriktigt exemplar med helt och hållet originaldelar. 

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder