Colt Model 1851 Navy Revolver, Early Fourth Model, #102539

mars 4th, 2019 admin

Pris: 32 000:-

NRA: Very Good

Colt Model 1851 Navy Revolver med serienummer 102539. Tillverkad år 1861 av Colt Firearms Manufacturing Company i Hartford, Connecticut. Piplängd 7-1/2″ med trumma för sex skott i kaliber .36″. Många av revolvrarna deltog i kriget 1861-65 men detta exemplar bär inga militära stämplar. Den kan ha varit med ändå, det innebär bara att den inte köpts på kontrakt från United States Ordnance Department. Blånerad med flamhärdad laddarm, stomme och hane. Varbygel och backstrap av försilvrad mässing. Kolvträ av fernissad amerikansk valnöt. Stolpkorn av mässing. Single-action mekanism. Tillverkad i över 215 000 exemplar mellan 1850 till 1873, det var en av Colts mest välkända och populära revolvrar. 

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Colt Model 1862 Police Revolver, #9109

mars 4th, 2019 admin

Pris: 32 000:-

NRA: Very Good (+)

Colt Model 1862 Police Revolver med serienummer 9109. Tillverkad år 1862 av Colt Firearms Manufacturing Company i Hartford, Connecticut. Piplängd 6-1/2″ med trumma för fem skott i kaliber .36″. Ursprungligen blånerad med flamhärdad laddarm, stomme och hane. Varbygel och backstrap av försilvrad mässing, kolvträ av amerikansk valnöt. Stolpkorn av mässing. Laddarm av kuggtyp. Utformad för att möta polis/sherrifs efterfrågan på en lätt revolver med god eldkraft. Samuel Colts sista renodlade slaglåsrevolver. Utkom år 1861 som 1862 års modell. Tillverkad i 18 000 exemplar. Strömlinjeformad pipa med moderniserad laddarm, hämtad från Colt Model 1860 Army. Stommen är hämtad från Colt Model 1849 Pocket revolver och är urfräst för att rymma den större trumman i kaliber .36″. Trumman är delvis urfräst på utsidan för att sänka totalvikten. Fanns att köpa i tre olika piplängder, det här är den längsta och mest åtråvärda. Storleken är bättre lämpad för att bäras på höften i många timmar jämfört med de stora och förhållandevis tunga och klumpiga kavallerimodellerna 1860 eller 1861. 

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Colt Model 1860 Army Revolver, #39878

mars 2nd, 2019 admin

Pris: 30 000:-

NRA: Very Good

Colt Model 1860 Army Revolver med serienummer 39878. Tillverkad år 1862 av Colt Firearms Manufacturing Company i Hartford, Connecticut. Just det här exemplaret är i spannet av de flera hundra revolvrar som skickades för tjänstgöring i Kalifornien. Såvitt vi vet har det använts av 1st California Volunteer Cavalry, Company B ända till september 1866 då regementet lades ned. Dessa soldater tillhörde alltså nordstatsarmén och kämpade främst mot styrkor från Texas. Regementet verkade hela sin tjänstgöring i Kalifornien, dåvarande territoriet New Mexico (ej en delstat ännu) och Texas. 

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Colt Model 1860 Army Revolver, #76660

februari 21st, 2019 admin

Pris: 21 000:-

NRA: Good

Colt Model 1860 Army Revolver, serienummer 76660. Tillverkad år 1862. Kaliber .44”, piplängd: 8”. Trumma för sex skott. Kilen har ett annat nummer. Hel och komplett. Inlägg av pärlemor med personliga initialer i de båda kolvsidorna. All text och övriga märkningar mestadels läsbara, går att uttyda. Avsedd för löskolv. 

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Colt Model 1851 Navy Revolver, London First Model, #269

februari 21st, 2019 admin

Pris: 21 000:-

NRA: Good

Colt Model 1851 Navy Revolver, med serienummer 269. Mycket tidig utgåva med endast tre siffror i serienumret. Tillverkad år 1853, första året för Colt Navy tillverkade på Samuel Colts London fabrik. Brittiska proofmarks på pipa och trumma. 7-1/2″ piplängd med trumma för sex skott i kaliber .36″. Blånerad med flamhärdad laddarm, stomme och hane. Varbygel och backstrap av försilvrad mässing. Kolvträ av fernissad valnöt. Tillverkad av delar gjorda i Hartford men sammansatt på den nya fabriken i England. 

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Colt Model 1849 Pocket Revolver, #144901

februari 20th, 2019 admin

Pris: 20 000:-

NRA: Very Good

Colt Model 1849 Pocket Revolver med serienummer 144901. Tillverkad år 1858 i Hartford, Connecticut. Pipans längd är 5″ på detta exemplar med en trumma som rymmer fem skott i kaliber .31″. Colt Pocket tillverkades i mycket stor upplaga mellan åren 1850-1873 och det finns ca 200 olika variationer. Den här revolvern är relativt tidig sett till det sammanhanget, från tiden strax innan amerikanska inbördeskriget. Modellen var en vanlig syn i amerikanska hem under perioden och även bland soldater på båda sidor, som valde att ha med ett extra vapen ut i fält som ”backup”. 

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Colt Pocket Model of Navy Caliber Revolver, #1946

februari 19th, 2019 admin

Pris: 19 000:-

NRA: Good

Colt Pocket Model of Navy Caliber Revolver med serienummer 1946. Tillverkad år 1861, det första året som modellen fanns, i Hartford, Connecticut. Modellen var en modernisering av den åldrande men mycket populära självförsvarsrevolvern Colt Model 1849 Pocket. 

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Colt Model 1849 Pocket Revolver, #130065

februari 18th, 2019 admin

Pris: 18 000:-

NRA: Good (+)

Colt Model 1849 Pocket Revolver med serienummer 130065. Tillverkad år 1857 av Colt Firearms Manufacturing Company i Hartford, Connecticut. Piplängden är 6″ och trumman rymmer fem skott i kaliber .31″. Ursprungligen blånerad med flamhärdad laddarm, stomme och hane. Varbygel och backstrap av försilvrad mässing med kolvträ i ett stycke fernissad amerikansk valnöt. Stolpkorn av mässing. Trumscen föreställande diligensrånet. Single-action mekanism. En populär självförsvarsrevolver under tiden för guldrushen och amerikanska inbördeskriget, ända fram till 1873 då den gick ur produktion. Tillverkad i över 300 000 exemplar och därmed Colt’s populäraste revolver. 

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Colt Model 1849 Pocket Revolver, #208034

februari 17th, 2019 admin

Pris: 17 000:-

NRA: Good

Colt Model 1849 Pocket Revolver, serienummer 208034. Tillverkad år 1862 på Colts fabrik i Hartford, Connecticut. Revolvern har en 5″ pipa med en trumma för sex skott i kaliber .31″. Pipadressen är av den senare typen i en rad. Colts Patent är stansat på vänster sida av stommen. Trumscenen som är välbevarad föreställer ett rånförsök mot en diligens. Det här är ett relativt tidigt exemplar av Colts mest populära, klassiska slaglåsrevolver. Modellen tillverkades i över 300 000 exemplar ända fram till 1873.

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Colt Model 1849 Pocket Revolver, #119667

februari 16th, 2019 admin

Pris: 16 000:-

NRA: Good

Colt Model 1849 Pocket Revolver med serienummer 119667. Tillverkad år 1856 i Hartford, Connecticut. Exemplaret har 5″ pipa med trumma för fem skott i kaliber .31″. Colts populäraste modell! Detta är en relativt tidig utgåva , modellen tillverkades mellan 1850-73. En av de moderniseringar som hunnit utkomma detta år var den större urfräsningen för isättning av kulor, vilket skulle underlätta vid laddning av trummans kammare. Helt nummerriktigt exemplar med helt och hållet originaldelar. 

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Colt Model 1862 Police Revolver, #12196

februari 16th, 2019 admin

Pris: 16 000:-

NRA: Good

Colt Model 1862 Police Revolver, tillverkad år 1862 av Colt Firearms Manufacturing Company i Hartford, Connecticut. Modellen var den sista av Colts renodlade slaglåsrevolvrar tillsammans med Colt Pocket of Navy Caliber som utkom samma år. Tre olika piplängder erbjöds till kunderna och det här exemplaret är bestyckat med den längsta – 6-1/2″. Trumman som är av den unika halvflutade modellen rymmer fem skott i kaliber .36″. Mekanismen är av den vanliga single-action typen. Ursprungligen blånerad med flamhärdad laddarm, stomme och hane. 

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Colt Model 1849 Pocket Revolver, #99404

februari 16th, 2019 admin

Pris: 16 000:-

NRA: Good

Colt Model 1849 Pocket Revolver med serienummer 99404. Tillverkad i slutet på 1854 på Colts fabrik i Hartford, Connecticut. Kaliber .31″, trumma för fem skott, piplängd 5″. Colts mest populära modell, tillverkades i över 300 000 ex mellan 1850 till 1873. Som produkt riktade den sig mot civilbefolkningen men användes även i stor utsträckning av soldater i amerikanska inbördeskriget som en ”backup”, ett extra vapen att ta till i trängda lägen. Det sägs även att den var bra att ha för att försvara sig mot oönskade eller förhastade amputationer i fält…

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Colt Model 1862 Police Revolver, #15282

februari 16th, 2019 admin

Pris: 16 000:-

NRA: Good

Colt Model 1862 Police Revolver med serienummer 15282. Tillverkad år 1863 i Hartford, Connecticut. 6-1/2″ piplängd med trumma för fem skott i kaliber .36″. Modellen är Colts sista renodlade slaglåsrevolver och därmed den mest välutvecklade av deras modeller. Den har den strömlinjeformade pipan från Colt Army och en för modellen unik halvflutad trumma, avsedd att vara viktbesparande. Modellen skulle nämligen möta polisen efterfrågan på en kompakt och lätt revolver med god eldkraft. 

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Colt Model 1849 Pocket Revolver, Later London-made, #6996

februari 14th, 2019 admin

Pris: 14 000:-

NRA: Good

Colt Model 1849 Pocket Revolver, Later London-made, serienummer 6996. En Colt pocket med 6″ pipa tillverkad i London för den Brittiska marknaden. De här revolvrarna sägs hålla mycket högre tillverkningskvalitet än sina amerikanska syskon. Vapnet är tillverkat år 1855. Modellen är ett resultat av Samuel Colt’s önskan att slå sig in på den brittiska vapenmarknaden. En eftertraktad och mer ovanlig modell än den vanliga Colt Model 1849 Pocket. Det här exemplaret har dessutom 6″ pipan som är den längsta. Den är även helt nummerriktig. Kaliber .31″, trumma för fem skott. Samtliga delar av stål, kolvträ av valnöt.

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Colt Model 1849 Pocket Revolver, #203924

februari 14th, 2019 admin

Pris: 14 000:-

NRA: Good

Colt Model 1849 Pocket Revolver med serienummer 203924. Tillverkad år 1862 på Colts fabrik i Hartford, Connecticut. Modellen var Colts mest populära produkt ändå från lanseringen 1850 till produktionsstoppet 1873. Över 300 000 exemplar tillverkades under 23 år. Det här exemplaret har 6″ pipa, trumma för sex skott i kaliber .31″. Det här en relativt sent tillverkad Pocket med en hel del förbättringar jämfört med de första: större varbygel och en trumma med kapacitet för sex skott.   Infästningen mot trumman är grövre och isättningen av kulor i trumman vid laddning underlättas av en bättre utformad öppning. 

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder