Colt Model 1860 Army Revolver, #38570

oktober 27th, 2018 admin

Pris: 27 000:-

NRA: Good

Colt Model 1860 Army Revolver med serienummer 38570. Tillverkad år 1862 på Colt Firearms Manufacturing Company i Hartford, Connecticut, USA. Levererad under år 1862 till 1st Maine Volunteer Cavalry, Company I. Nummerriktig utom kilen. 8″ pipa, trumma för sex skott i kaliber .44″. Single Action. Militära inspektionsstämplar.

1st Maine Volunteer Cavalry Deltog bland annat i slagen vid Gettysburg, Fredericksburg, 2nd Bull Run och många, många fler. Delstaten Maine hade en mycket hög andel volontärer och bidrog med en proportionerligt stor andel soldater under kriget. 1st Maine Volunteer Cavalry deltog mellan Oktober 1861 till Augusti 1865.

Ett rimligt antagande är att just den här revolvern har deltagit under några av de många slagen under sin långa tjänstgöring. 

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Colt Model 1860 Army Revolver, #103623

oktober 25th, 2018 admin

Pris: 25 000:-

NRA: Good

Colt Model 1860 Army Revolver med serienummer 103623. Tillverkad år 1863 av Colt Firearms Manufacturing Co. i Hartford, Connecticut. Levererad den 30: e juni år 1863 till 2nd Kentucky Volunteer Cavalry, Company L, tillsammans med ett antal hundra andra. Modellen var omtyckt under amerikanska inbördeskriget och Colt kom att fylla flera stora ordrar till United States Ordnance Department under krigets gång. Tillverkad med 8″ lång pipa och trumma för sex skott i kaliber .44″, single-action mekanism. Ursprungligen blånerad med flamhärdad laddarm, stomme och hane, varbygel av försilvrad mässing och kolvträ av amerikansk valnöt. 

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Colt Model 1851 Navy Revolver, Early Third Model, #24250

oktober 25th, 2018 admin

Pris: 25 000:-

NRA: Very Good

Colt Model 1851 Navy Revolver, Early Third Model, serienummer 24250. Tillverkad år 1853 i Hartford, Connecticut. Det här är en relativt tidig Colt Navy. Nummerriktig. ”Slim Jim” kolv (mindre i diameter), Kaliber .36″, piplängd 7-½”, trumma för sex skott. Den lilla varbygeln. Kornet moderniserat (laxat), hela exemplaret lätt upputsat. 

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Colt Model 1860 Army Revolver, #76660

oktober 21st, 2018 admin

Pris: 21 000:-

NRA: Good

Colt Model 1860 Army Revolver, serienummer 76660. Tillverkad år 1862. Kaliber .44”, piplängd: 8”. Trumma för sex skott. Kilen har ett annat nummer. Hel och komplett. Inlägg av pärlemor med personliga initialer i de båda kolvsidorna. All text och övriga märkningar mestadels läsbara, går att uttyda. Avsedd för löskolv. 

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Colt Model 1851 Navy Revolver, London First Model, #269

oktober 21st, 2018 admin

Pris: 21 000:-

NRA: Good

Colt Model 1851 Navy Revolver, med serienummer 269. Mycket tidig utgåva med endast tre siffror i serienumret. Tillverkad år 1853, första året för Colt Navy tillverkade på Samuel Colts London fabrik. Brittiska proofmarks på pipa och trumma. 7-1/2″ piplängd med trumma för sex skott i kaliber .36″. Blånerad med flamhärdad laddarm, stomme och hane. Varbygel och backstrap av försilvrad mässing. Kolvträ av fernissad valnöt. Tillverkad av delar gjorda i Hartford men sammansatt på den nya fabriken i England. 

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Colt Model 1849 Pocket Revolver, #144901

oktober 20th, 2018 admin

Pris: 20 000:-

NRA: Very Good

Colt Model 1849 Pocket Revolver med serienummer 144901. Tillverkad år 1858 i Hartford, Connecticut. Pipans längd är 5″ på detta exemplar med en trumma som rymmer fem skott i kaliber .31″. Colt Pocket tillverkades i mycket stor upplaga mellan åren 1850-1873 och det finns ca 200 olika variationer. Den här revolvern är relativt tidig sett till det sammanhanget, från tiden strax innan amerikanska inbördeskriget. Modellen var en vanlig syn i amerikanska hem under perioden och även bland soldater på båda sidor, som valde att ha med ett extra vapen ut i fält som ”backup”. 

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Colt Pocket Model of Navy Caliber Revolver, #1946

oktober 19th, 2018 admin

Pris: 19 000:-

NRA: Good

Colt Pocket Model of Navy Caliber Revolver med serienummer 1946. Tillverkad år 1861, det första året som modellen fanns, i Hartford, Connecticut. Modellen var en modernisering av den åldrande men mycket populära självförsvarsrevolvern Colt Model 1849 Pocket. 

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Colt Model 1860 Army Revolver, #71912

oktober 17th, 2018 admin

Pris: 17 000:-

NRA: Good

Colt Model 1860 Army Revolver, serienummer 71912. Tillverkad i Hartford Connecticut år 1862 för att användas under det amerikanska inbördeskriget. Avputsad och förnicklad för längesedan. Trots avputsningen som till stor del utplånade trumscenen och pipadressen så finns det tydliga subinspectorstämplar kvar på stomme och varbygel, det är därmed säkert ett militärt exemplar. Trumman har annat nummer. Colt Model 1860 och Remington New Model Army var de två mest använda modellerna under kriget. Kaliber .44″, piplängd 8″ och trumma för sex skott.

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Colt Model 1849 Pocket Revolver, #101577

oktober 17th, 2018 admin

Pris: 17 000:-

NRA: Good

Colt Model 1849 Pocket Revolver, serienummer 101577. Tillverkad år 1855 på Colts fabrik i Hartford, Connecticut. Revolvern har en 5″ pipa med en trumma för fem skott i kaliber .31″. Pipadressen är av den tidiga typen i två rader. Colts Patent är stansat på vänster sida av stommen. Trumscenen som är välbevarad föreställer ett rånförsök mot en diligens. Det här är ett relativt tidigt exemplar av Colts mest populära, klassiska slaglåsrevolver. Modellen tillverkades i över 300 000 exemplar ända fram till 1873.

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Colt Model 1849 Pocket Revolver, #208034

oktober 17th, 2018 admin

Pris: 17 000:-

NRA: Good

Colt Model 1849 Pocket Revolver, serienummer 208034. Tillverkad år 1862 på Colts fabrik i Hartford, Connecticut. Revolvern har en 5″ pipa med en trumma för sex skott i kaliber .31″. Pipadressen är av den senare typen i en rad. Colts Patent är stansat på vänster sida av stommen. Trumscenen som är välbevarad föreställer ett rånförsök mot en diligens. Det här är ett relativt tidigt exemplar av Colts mest populära, klassiska slaglåsrevolver. Modellen tillverkades i över 300 000 exemplar ända fram till 1873.

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Colt Model 1862 Police Revolver, #526

oktober 16th, 2018 admin

Pris: 16 000:-

NRA: Fair

Colt Model 1862 Police Revolver, serienummer 526. Tillverkad år 1861 i Hartford, Connecticut. Ett mycket tidigt tresiffrigt exemplar med nummerriktiga delar. Den längsta piplängden på 6-½”. Kaliber .36″, trumma för fem skott. Det här tidiga, ovanliga exemplaret har varbygel och backstrap av stål. 

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Colt Model 1849 Pocket Revolver, #119667

oktober 16th, 2018 admin

Pris: 16 000:-

NRA: Good

Colt Model 1849 Pocket Revolver med serienummer 119667. Tillverkad år 1856 i Hartford, Connecticut. Exemplaret har 5″ pipa med trumma för fem skott i kaliber .31″. Colts populäraste modell! Detta är en relativt tidig utgåva , modellen tillverkades mellan 1850-73. En av de moderniseringar som hunnit utkomma detta år var den större urfräsningen för isättning av kulor, vilket skulle underlätta vid laddning av trummans kammare. Helt nummerriktigt exemplar med helt och hållet originaldelar. 

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Colt Model 1849 Pocket Revolver, #99404

oktober 16th, 2018 admin

Pris: 16 000:-

NRA: Good

Colt Model 1849 Pocket Revolver med serienummer 99404. Tillverkad i slutet på 1854 på Colts fabrik i Hartford, Connecticut. Kaliber .31″, trumma för fem skott, piplängd 5″. Colts mest populära modell, tillverkades i över 300 000 ex mellan 1850 till 1873. Som produkt riktade den sig mot civilbefolkningen men användes även i stor utsträckning av soldater i amerikanska inbördeskriget som en ”backup”, ett extra vapen att ta till i trängda lägen. Det sägs även att den var bra att ha för att försvara sig mot oönskade eller förhastade amputationer i fält…

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Colt Model 1862 Police Revolver, #15282

oktober 16th, 2018 admin

Pris: 16 000:-

NRA: Good

Colt Model 1862 Police Revolver med serienummer 15282. Tillverkad år 1863 i Hartford, Connecticut. 6-1/2″ piplängd med trumma för fem skott i kaliber .36″. Modellen är Colts sista renodlade slaglåsrevolver och därmed den mest välutvecklade av deras modeller. Den har den strömlinjeformade pipan från Colt Army och en för modellen unik halvflutad trumma, avsedd att vara viktbesparande. Modellen skulle nämligen möta polisen efterfrågan på en kompakt och lätt revolver med god eldkraft. 

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Colt Model 1849 Pocket Revolver, Later London-made, #6996

oktober 14th, 2018 admin

Pris: 14 000:-

NRA: Good

Colt Model 1849 Pocket Revolver, Later London-made, serienummer 6996. En Colt pocket med 6″ pipa tillverkad i London för den Brittiska marknaden. De här revolvrarna sägs hålla mycket högre tillverkningskvalitet än sina amerikanska syskon. Vapnet är tillverkat år 1855. Modellen är ett resultat av Samuel Colt’s önskan att slå sig in på den brittiska vapenmarknaden. En eftertraktad och mer ovanlig modell än den vanliga Colt Model 1849 Pocket. Det här exemplaret har dessutom 6″ pipan som är den längsta. Den är även helt nummerriktig. Kaliber .31″, trumma för fem skott. Samtliga delar av stål, kolvträ av valnöt.

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Colt Model 1849 Pocket Revolver, #203924

oktober 14th, 2018 admin

Pris: 14 000:-

NRA: Good

Colt Model 1849 Pocket Revolver med serienummer 203924. Tillverkad år 1862 på Colts fabrik i Hartford, Connecticut. Modellen var Colts mest populära produkt ändå från lanseringen 1850 till produktionsstoppet 1873. Över 300 000 exemplar tillverkades under 23 år. Det här exemplaret har 6″ pipa, trumma för sex skott i kaliber .31″. Det här en relativt sent tillverkad Pocket med en hel del förbättringar jämfört med de första: större varbygel och en trumma med kapacitet för sex skott.   Infästningen mot trumman är grövre och isättningen av kulor i trumman vid laddning underlättas av en bättre utformad öppning. 

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Colt Model 1862 Police Revolver, #10815

oktober 13th, 2018 admin

Pris: 13 000:-

NRA: Good

Colt Model 1862 Police Revolver, serienummer 10815. Tillverkad år 1862. Kaliber .36″, piplängd: 5-½”, trumma för fem skott. Kil och trumma saknar nummer. Text och övriga stämplar fullt läsbara. Viss pitting och slagmärken förekommer. Korn utbytt. 

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder