Colt Model 1851 Navy Revolver, Late Fourth Model, #185295

oktober 28th, 2018 admin

Pris: 28 000:-

NRA: Very Good

Colt Model 1851 Navy Revolver, Late Fourth Model med serienummer 185295. Revolvern är tillverkad år 1866 på Colts fabrik i Hartford, Connecticut. Colt Navy är en av de mest välkända och mytomspunna revolvrarna från hela vilda västern eran och användes flitigt före, under och efter amerikanska inbördeskriget. Kaliber .36″, piplängd 7-1/2″ och med en trumma för sex skott. 

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Colt Model 1860 Army Revolver, #185035

oktober 26th, 2018 admin

Pris: 26 000:-

NRA: Very Good

Colt Model 1860 Army Model Revolver, serienummer 185035. Tillverkad år 1870 på Colts fabrik i Hartford, Connecticut. Tillverkad fem år efter amerikanska inbördeskrigets slut, är detta inte att betrakta som ett militärt exemplar. Modellen tillverkades fram till 1873 i över 200 000 exemplar. En klassisk vilda västern revolver. Alla Colt Model 1860 hade 8″ pipa med trumma för sex skott i kaliber .44″ och single-action mekanism. Ersattes år 1873 av Colt Single Action Army som var patronladdad.

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Colt Model 1851 Navy Revolver, Early Third Model, #24250

oktober 25th, 2018 admin

Pris: 25 000:-

NRA: Very Good

Colt Model 1851 Navy Revolver, Early Third Model, serienummer 24250. Tillverkad år 1853 i Hartford, Connecticut. Det här är en relativt tidig Colt Navy. Nummerriktig. ”Slim Jim” kolv (mindre i diameter), Kaliber .36″, piplängd 7-½”, trumma för sex skott. Den lilla varbygeln. Kornet moderniserat (laxat), hela exemplaret lätt upputsat. 

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Colt Model 1860 Army Revolver, #138479

oktober 22nd, 2018 admin

Pris: 22 000:-

NRA: Good

Colt Model 1860 Army Model Revolver, serienummer 138479. Tillverkad år 1863 i Hartford, Connecticut. Colt Army har en 8″ lång pipa med en trumma som rymmer sex skott i kaliber .44″. Exemplaret har militära inspektionsstämplar och en cartouche på vänster sida av kolvträet. Vi kan alltså vara säkra på att revolvern levererades till nordstatsarmén för att användas under det amerikanska inbördeskriget. Ursprungligen var revolvern blånerad med framhärdar laddarm, stomme och hane. Den hade en varbygel av försilvrad mässing och ett kolvträ av valnöt. 

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Colt Model 1860 Army Revolver, #76660

oktober 21st, 2018 admin

Pris: 21 000:-

NRA: Good

Colt Model 1860 Army Revolver, serienummer 76660. Tillverkad år 1862. Kaliber .44”, piplängd: 8”. Trumma för sex skott. Kilen har ett annat nummer. Hel och komplett. Inlägg av pärlemor med personliga initialer i de båda kolvsidorna. All text och övriga märkningar mestadels läsbara, går att uttyda. Avsedd för löskolv. 

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Colt Model 1851 Navy Revolver, London First Model, #269

oktober 21st, 2018 admin

Pris: 21 000:-

NRA: Good

Colt Model 1851 Navy Revolver, med serienummer 269. Mycket tidig utgåva med endast tre siffror i serienumret. Tillverkad år 1853, första året för Colt Navy tillverkade på Samuel Colts London fabrik. Brittiska proofmarks på pipa och trumma. 7-1/2″ piplängd med trumma för sex skott i kaliber .36″. Blånerad med flamhärdad laddarm, stomme och hane. Varbygel och backstrap av försilvrad mässing. Kolvträ av fernissad valnöt. Tillverkad av delar gjorda i Hartford men sammansatt på den nya fabriken i England. 

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Colt Model 1849 Pocket Revolver, #144901

oktober 20th, 2018 admin

Pris: 20 000:-

NRA: Very Good

Colt Model 1849 Pocket Revolver med serienummer 144901. Tillverkad år 1858 i Hartford, Connecticut. Pipans längd är 5″ på detta exemplar med en trumma som rymmer fem skott i kaliber .31″. Colt Pocket tillverkades i mycket stor upplaga mellan åren 1850-1873 och det finns ca 200 olika variationer. Den här revolvern är relativt tidig sett till det sammanhanget, från tiden strax innan amerikanska inbördeskriget. Modellen var en vanlig syn i amerikanska hem under perioden och även bland soldater på båda sidor, som valde att ha med ett extra vapen ut i fält som ”backup”. 

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Colt Model 1860 Army Revolver, #90941

oktober 19th, 2018 admin

Pris: 19 000:-

NRA: Good

Colt Model 1860 Army Revolver, med serienummer 90941. Tillverkad år 1863 i Hartford, Connecticut. 8″ piplängd, med trumma för sex skott i kaliber .44″. En armérevolver levererad till nordstaterna under det amerikanska inbördeskriget. Militära märkningar på flera delar. Ingen synlig Cartouche. Varbygel kommer från annan revolver från samma år, också ett militärt exemplar, kan vara dåtida lagning. 

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Colt Pocket Model of Navy Caliber Revolver, #1946

oktober 19th, 2018 admin

Pris: 19 000:-

NRA: Good

Colt Pocket Model of Navy Caliber Revolver med serienummer 1946. Tillverkad år 1861, det första året som modellen fanns, i Hartford, Connecticut. Modellen var en modernisering av den åldrande men mycket populära självförsvarsrevolvern Colt Model 1849 Pocket. 

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Colt Model 1860 Army Revolver, #71912

oktober 17th, 2018 admin

Pris: 17 000:-

NRA: Good

Colt Model 1860 Army Revolver, serienummer 71912. Tillverkad i Hartford Connecticut år 1862 för att användas under det amerikanska inbördeskriget. Avputsad och förnicklad för längesedan. Trots avputsningen som till stor del utplånade trumscenen och pipadressen så finns det tydliga subinspectorstämplar kvar på stomme och varbygel, det är därmed säkert ett militärt exemplar. Trumman har annat nummer. Colt Model 1860 och Remington New Model Army var de två mest använda modellerna under kriget. Kaliber .44″, piplängd 8″ och trumma för sex skott.

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Colt Model 1849 Pocket Revolver, #101577

oktober 17th, 2018 admin

Pris: 17 000:-

NRA: Good

Colt Model 1849 Pocket Revolver, serienummer 101577. Tillverkad år 1855 på Colts fabrik i Hartford, Connecticut. Revolvern har en 5″ pipa med en trumma för fem skott i kaliber .31″. Pipadressen är av den tidiga typen i två rader. Colts Patent är stansat på vänster sida av stommen. Trumscenen som är välbevarad föreställer ett rånförsök mot en diligens. Det här är ett relativt tidigt exemplar av Colts mest populära, klassiska slaglåsrevolver. Modellen tillverkades i över 300 000 exemplar ända fram till 1873.

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Colt Model 1862 Police Revolver, #526

oktober 16th, 2018 admin

Pris: 16 000:-

NRA: Fair

Colt Model 1862 Police Revolver, serienummer 526. Tillverkad år 1861 i Hartford, Connecticut. Ett mycket tidigt tresiffrigt exemplar med nummerriktiga delar. Den längsta piplängden på 6-½”. Kaliber .36″, trumma för fem skott. Det här tidiga, ovanliga exemplaret har varbygel och backstrap av stål. 

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Colt Model 1862 Police Revolver, #15282

oktober 16th, 2018 admin

Pris: 16 000:-

NRA: Good

Colt Model 1862 Police Revolver med serienummer 15282. Tillverkad år 1863 i Hartford, Connecticut. 6-1/2″ piplängd med trumma för fem skott i kaliber .36″. Modellen är Colts sista renodlade slaglåsrevolver och därmed den mest välutvecklade av deras modeller. Den har den strömlinjeformade pipan från Colt Army och en för modellen unik halvflutad trumma, avsedd att vara viktbesparande. Modellen skulle nämligen möta polisen efterfrågan på en kompakt och lätt revolver med god eldkraft. 

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Colt Model 1849 Pocket Revolver, #119667

oktober 16th, 2018 admin

Pris: 16 000:-

NRA: Good

Colt Model 1849 Pocket Revolver med serienummer 119667. Tillverkad år 1856 i Hartford, Connecticut. Exemplaret har 5″ pipa med trumma för fem skott i kaliber .31″. Colts populäraste modell! Detta är en relativt tidig utgåva , modellen tillverkades mellan 1850-73. En av de moderniseringar som hunnit utkomma detta år var den större urfräsningen för isättning av kulor, vilket skulle underlätta vid laddning av trummans kammare. Helt nummerriktigt exemplar med helt och hållet originaldelar. 

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Colt Model 1849 Pocket Revolver, #99404

oktober 16th, 2018 admin

Pris: 16 000:-

NRA: Good

Colt Model 1849 Pocket Revolver med serienummer 99404. Tillverkad i slutet på 1854 på Colts fabrik i Hartford, Connecticut. Kaliber .31″, trumma för fem skott, piplängd 5″. Colts mest populära modell, tillverkades i över 300 000 ex mellan 1850 till 1873. Som produkt riktade den sig mot civilbefolkningen men användes även i stor utsträckning av soldater i amerikanska inbördeskriget som en ”backup”, ett extra vapen att ta till i trängda lägen. Det sägs även att den var bra att ha för att försvara sig mot oönskade eller förhastade amputationer i fält…

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Colt Model 1849 Pocket Revolver, #200354

oktober 15th, 2018 admin

Pris: 15 000:-

NRA: Good

Colt Model 1849 Pocket Revolver, serienummer 200354. Tillverkad år 1862 i Hartford, Connecticut. Kaliber .31″, piplängd 6″, trumma för sex skott. Colts mest populära revolver, tillverkad ända fram till 1873. Exemplaret har det tunnare upphaket för laddarmen, den tjockare underlugen på pipan och den stora varbygeln.

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Colt Model 1849 Pocket Revolver, Later London-made, #6996

oktober 14th, 2018 admin

Pris: 14 000:-

NRA: Good

Colt Model 1849 Pocket Revolver, Later London-made, serienummer 6996. En Colt pocket med 6″ pipa tillverkad i London för den Brittiska marknaden. De här revolvrarna sägs hålla mycket högre tillverkningskvalitet än sina amerikanska syskon. Vapnet är tillverkat år 1855. Modellen är ett resultat av Samuel Colt’s önskan att slå sig in på den brittiska vapenmarknaden. En eftertraktad och mer ovanlig modell än den vanliga Colt Model 1849 Pocket. Det här exemplaret har dessutom 6″ pipan som är den längsta. Den är även helt nummerriktig. Kaliber .31″, trumma för fem skott. Samtliga delar av stål, kolvträ av valnöt.

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Colt Model 1849 Pocket Revolver, #203924

oktober 14th, 2018 admin

Pris: 14 000:-

NRA: Good

Colt Model 1849 Pocket Revolver med serienummer 203924. Tillverkad år 1862 på Colts fabrik i Hartford, Connecticut. Modellen var Colts mest populära produkt ändå från lanseringen 1850 till produktionsstoppet 1873. Över 300 000 exemplar tillverkades under 23 år. Det här exemplaret har 6″ pipa, trumma för sex skott i kaliber .31″. Det här en relativt sent tillverkad Pocket med en hel del förbättringar jämfört med de första: större varbygel och en trumma med kapacitet för sex skott.   Infästningen mot trumman är grövre och isättningen av kulor i trumman vid laddning underlättas av en bättre utformad öppning. 

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Colt Model 1849 Pocket Revoler, #214317

oktober 14th, 2018 admin

Pris: 14 000:-

NRA: Good

Colt Model 1849 Pocket Revolver, serienummer 214317. Tillverkad år 1862 i Hartford, Connecticut. Piplängd 4″, med en trumma för sex skott i kaliber .31″. Pipan är märkt med den senare New York adressen vilket är rätt för serienummer intervallet. Stommen märkt Colts Patent. Trumscenen som är välbevarad, föreställer ett rånförsök mot en diligens och fungerade som dåtida marknadsföring; såhär går det om man försöker råna ett herrskap beväpnade med Colts dödliga enhandsvapen! Modellen tillverkades i över 300 000 exemplar och var Colts ”Bread and Butter” under 23 år.

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Colt Model 1862 Police Revolver, #10815

oktober 13th, 2018 admin

Pris: 13 000:-

NRA: Good

Colt Model 1862 Police Revolver, serienummer 10815. Tillverkad år 1862. Kaliber .36″, piplängd: 5-½”, trumma för fem skott. Kil och trumma saknar nummer. Text och övriga stämplar fullt läsbara. Viss pitting och slagmärken förekommer. Korn utbytt. 

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder