Colt Model 1862 Police Revolver, #9109

mars 4th, 2019 admin

Pris: 32 000:-

NRA: Very Good (+)

Colt Model 1862 Police Revolver med serienummer 9109. Tillverkad år 1862 av Colt Firearms Manufacturing Company i Hartford, Connecticut. Piplängd 6-1/2″ med trumma för fem skott i kaliber .36″. Ursprungligen blånerad med flamhärdad laddarm, stomme och hane. Varbygel och backstrap av försilvrad mässing, kolvträ av amerikansk valnöt. Stolpkorn av mässing. Laddarm av kuggtyp. Utformad för att möta polis/sherrifs efterfrågan på en lätt revolver med god eldkraft. Samuel Colts sista renodlade slaglåsrevolver. Utkom år 1861 som 1862 års modell. Tillverkad i 18 000 exemplar. Strömlinjeformad pipa med moderniserad laddarm, hämtad från Colt Model 1860 Army. Stommen är hämtad från Colt Model 1849 Pocket revolver och är urfräst för att rymma den större trumman i kaliber .36″. Trumman är delvis urfräst på utsidan för att sänka totalvikten. Fanns att köpa i tre olika piplängder, det här är den längsta och mest åtråvärda. Storleken är bättre lämpad för att bäras på höften i många timmar jämfört med de stora och förhållandevis tunga och klumpiga kavallerimodellerna 1860 eller 1861. 

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Colt Model 1862 Police Revolver, #9500

februari 26th, 2019 admin

Pris: 29 000:-  26 000:-

NRA: Very Good

Colt Model 1862 Police Revolver med serienummer 9500. Tillverkad år 1862 i Hartford, Connecticut av Colt Firearms Manufacturing Company. 4-1/2″ pipa med trumma för fem skott i kaliber .36″. Ett mycket välbevarat exemplar av Colts sista slaglåsrevolver. Modellen var tänkt att möta efterfrågan från poliser och liknande befattningar på en revolver med mindre stomme och lägre vikt än de stora ryttarrevolvrarna men med bevarad eldkraft. Svaret blev denna modell som är baserad på bitar från Colt Model 1849 pocket. Man har fräst ur stommen för att göra plats för en större trumma i kaliber .36. Trumman har även frästs ur på utsidan för att göra den lättare. Pipan har det moderna stuket som introducerades med Colt Model 1860 Army, en mer strömlinjeformad design som var av lägre vikt. Samtidigt har laddarmen helt konstruerats om och använder nu kuggar för bättre kontinuerlig hävarmseffekt och en smäckrare profil. Sammantaget underlättade även denna nya design i- och urhölstring. Detta är Colts sista och ultimata slaglåsrevolver med en blandning av alla de förbättringar som Colt hade arbetat på ända sedan 1830-talet. En sheriffs dröm!

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Colt Model 1862 Police Revolver, #12196

februari 16th, 2019 admin

Pris: 16 000:-

NRA: Good

Colt Model 1862 Police Revolver, tillverkad år 1862 av Colt Firearms Manufacturing Company i Hartford, Connecticut. Modellen var den sista av Colts renodlade slaglåsrevolvrar tillsammans med Colt Pocket of Navy Caliber som utkom samma år. Tre olika piplängder erbjöds till kunderna och det här exemplaret är bestyckat med den längsta – 6-1/2″. Trumman som är av den unika halvflutade modellen rymmer fem skott i kaliber .36″. Mekanismen är av den vanliga single-action typen. Ursprungligen blånerad med flamhärdad laddarm, stomme och hane. 

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Colt Model 1862 Police Revolver, #15282

februari 16th, 2019 admin

Pris: 16 000:-

NRA: Good

Colt Model 1862 Police Revolver med serienummer 15282. Tillverkad år 1863 i Hartford, Connecticut. 6-1/2″ piplängd med trumma för fem skott i kaliber .36″. Modellen är Colts sista renodlade slaglåsrevolver och därmed den mest välutvecklade av deras modeller. Den har den strömlinjeformade pipan från Colt Army och en för modellen unik halvflutad trumma, avsedd att vara viktbesparande. Modellen skulle nämligen möta polisen efterfrågan på en kompakt och lätt revolver med god eldkraft. 

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder