J.M. Cooper & Co. Navy Model Revolver, Second Model, #14081

oktober 12th, 2018 admin

Pris: 12 000:-

NRA: Good

Cooper Navy med serienummer 14081. Revolvern är sannolikt tillverkad sista året, 1869 i Frankford, Philadelphia. Revolvermodellen bygger på Colt Pocket Model of Navy Caliber, fast med skillnaden att Cooper använder ett speciellt double-action avtryckarsystem. Pipadressen innehåller hela fem (!) patentdatum som syftar på de patent som skiljer revolvern från Colts Modell. Cooper Navy räknas av amerikanska samlare som en ”martial” revolver vilket innebär att man anser att den var en av de revolvrar som brukades i kriget. Det finns dock inga dokument bevarade som styrker att revolvern köptes av nord eller sydstatsarmén. Bortsett från avsaknaden av trumscen så är den utseendemässigt mycket nära en liten Coltrevolver. Kaliber .36″, trumma för fem skott, piplängd 4″.

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

J.M. Cooper & Co. Pocket Model Revolver, Third Model, #11508

oktober 12th, 2018 admin

Pris: 12 000:-

NRA: Good

Cooper Pocket, serienummer 11508. Revolvrarna tillverkades först i Pittsburgh, Pennsylvania från sent 1850-tal till 1864,  och senare i Frankford, Philadelphia mellan 1864 till 1869. Exemplaret i fråga har ett förhållandevis högt serienummer, så det är rimligt att anta att den tillverkats ca 1867-1869. En samtida konkurrent med Colt som här försökte vidareutveckla Colt Model 1849 Pocket konceptet med en intressant double-action mekanism. Piplängden är 4″ och denna third model rymmer sex skott i trumman i kaliber .31″. 

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder