Manhattan 36 Caliber Model Revolver, #731

oktober 30th, 2018 admin

Pris: 30 000:-

NRA: Very Good (+)

Manhattan 36 Caliber Model Revolver med serienummer 731 (!). Tillverkad tidigt på året, 1859 i Newark, New Jersey. Piplängden är 5″ på detta exemplar med en trumma för fem skott i kaliber .36″. Detta är en Series 1 och således en av de mer ovanliga och åtråvärda 36 Caliber för samlaren. Det här exemplaret har serienummer under 1000 vilket innebär att revolvern har det speciella tjockare kolvträet. Single action mekanism. Oktagonal pipa med breda räfflor. Bladkorn av nysilver. Laddarm av hävarmstyp. I mångt och mycket efterliknar modellen Colt model 1851 men är något mindre i stommen, fast större än Model 1849. Ursprungligen blånerad med flamhärdad hane, laddarm och stomme. Varbygel och backstrap av försilvrad mässing. Kolvträ av amerikansk valnöt. Siktet är integrerat i hanen och hamnar i rätt position vid helspänn. Denna modell var föremål för rättslig tvist med Samuel Colt, som ansåg att den utgjorde patent intrång på hans produkter (man kan kanske förstå honom). Trumman har en extra uppsättning urfräsningar för trumstoppet att stanna i, så att revolvern kunde bäras laddad på ett säkert sätt, med hanen nedsläppt mellan kammare. 

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Manhattan 36 Caliber Model Revolver, #46881

oktober 22nd, 2018 admin

Pris: 22 000:-

NRA: Fine

Manhattan 36 Caliber Model Revolver, serienummer 46881. Tillverkad under tidigt 1860-tal i Newark, New Jersey. En samtida konkurrent till Colt. Storleksmässigt ligger den precis mellan Colt Navy och Colt Pocket. Inga särskilda märkningar förutom serienummer och sedvanlig trumscen samt pipadress. Saknar den extra skyddsplåten bakom trumman. Finns mycket sällan kvar, (Det är syftet med det mystiska hålet i rekylskölden nedtill, att hålla plåten med en skruv.). Trumscenen innehåller patentdatum och fem olika scener i ”medaljonger”. Piplängden är 5″, med en trumma för fem skott i kaliber .36″. Ursprungligen blånerad med flamhärdad laddarm, stomme och hane. Varbygel och backstrap av försilvrad mässing, kolvträ av fernissad valnöt. 

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Manhattan 36 Caliber Model Revolver, #56838

oktober 17th, 2018 admin

Pris: 17 000:-

NRA: Good

Manhattan 36 Caliber Model Revolver med serienummer 56838. Tillverkad ca år 1865 (uppskattning). Series IV med 6-1/2″ pipa. Trumma för fem skott i kaliber .36″. Modellen är storleksmässigt mitt mellan Colt Pocket och Colt Navy. Tillverkades i fem olika serier med mindre evolutionära skillnader sinsemellan.  Den här series IV revolvern saknar den extra skyddsplåt som var monterad på rekylsköldens framsida, vars syfte var tänkt att hindra flera kammare från att tändas samtidigt. Denna detalj är nästan aldrig kvar och i princip aldrig intakt på vapen som använts i någon utsträckning. Laddarmsinrättningen är utbytt i sin helhet. I övrigt nummerriktig och välfungerande. 

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Manhattan 36 Caliber Model Revolver, #33967

oktober 12th, 2018 admin

Pris: 13 000:- 12 000:-

NRA: Good

Manhattan 36 Caliber Model Revolver, serienummer 33967. Tillverkad under tidigt 1860-tal i Newark, New Jersey. Ursprungligen blånerad med flamhärdad laddarm, stomme och hane. Varbygel och backstrap av försilvrad mässing. Bladkorn av nysilver. Kolvträ av amerikansk valnöt. Piplängden är 6-1/2″, vilket är det längsta utförandet. Trumman rymmer fem skott i kaliber .36″. Pipadressen är den tidiga versionen utan 1864:a års patentdatum. Trumscen av standardutförande, fem medaljonger som avbildar olika motiv, bland annat jaktscener och fartyg. Single action mekanism. Modellen var en något mindre version av Colts Model 1851 med vissa skillnader. Den tydligaste skillnaden är de många urfräsningarna i trummans periferi som låter användaren låsa trumman mellan kammare med hjälp av trumstoppet. Revolvern kan då bäras laddad utan risk för oavsiktlig avfyrning. 

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Manhattan Pocket Model Revolver, Series II, #2174

oktober 12th, 2018 admin

Pris: 13 000:- 12 000:-

NRA: Very Good

Manhattan Pocket Model Revolver, Series II med serienummer 2174. Exemplaret har 6” pipa, vilket är den längsta versionen. Vapnen tillverkades mellan 1858 och 1862 i ca 4800 exemplar. Detta objekt bör vara tillverkat ca 1860. Detta är en Serie II vilket innebär sex skotts trumma med 12 upphak för trumspärren och den större varbygeln och kolven. Vapnet är nummerriktigt. Single action mekanism. Kaliber .31″. Revolvern ser vid första anblick ut att vara mycket lik Colts skapelser, vilket är sant till viss del. De här tidiga Manhattan revolvrarna har dock en sidoplåt som kan demonteras för enkel åtkomst till mekanikens innanmäte. Praktiskt vid rengöring och när någonting har gått sönder eller behöver smörjas, tänkte konstruktören Bacon, som startade firma på egen hand senare. Ursprungligen blånerad med flamhärdad laddarm, stomme och hane. Kolvsidor av amerikansk valnöt. En elegant revolver för gentlemannen!

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder