Manhattan 36 Caliber Model Revolver, #46881

oktober 22nd, 2018 admin

Pris: 22 000:-

NRA: Fine

Manhattan 36 Caliber Model Revolver, serienummer 46881. Tillverkad under tidigt 1860-tal i Newark, New Jersey. En samtida konkurrent till Colt. Storleksmässigt ligger den precis mellan Colt Navy och Colt Pocket. Inga särskilda märkningar förutom serienummer och sedvanlig trumscen samt pipadress. Saknar den extra skyddsplåten bakom trumman. Finns mycket sällan kvar, (Det är syftet med det mystiska hålet i rekylskölden nedtill, att hålla plåten med en skruv.). Trumscenen innehåller patentdatum och fem olika scener i ”medaljonger”. Piplängden är 5″, med en trumma för fem skott i kaliber .36″. Ursprungligen blånerad med flamhärdad laddarm, stomme och hane. Varbygel och backstrap av försilvrad mässing, kolvträ av fernissad valnöt. 

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Manhattan 36 Caliber Model Revolver, #56838

oktober 17th, 2018 admin

Pris: 17 000:-

NRA: Good

Manhattan 36 Caliber Model Revolver med serienummer 56838. Tillverkad ca år 1865 (uppskattning). Series IV med 6-1/2″ pipa. Trumma för fem skott i kaliber .36″. Modellen är storleksmässigt mitt mellan Colt Pocket och Colt Navy. Tillverkades i fem olika serier med mindre evolutionära skillnader sinsemellan.  Den här series IV revolvern saknar den extra skyddsplåt som var monterad på rekylsköldens framsida, vars syfte var tänkt att hindra flera kammare från att tändas samtidigt. Denna detalj är nästan aldrig kvar och i princip aldrig intakt på vapen som använts i någon utsträckning. Laddarmsinrättningen är utbytt i sin helhet. I övrigt nummerriktig och välfungerande. 

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Manhattan 36 Caliber Model Revolver, #33967

oktober 13th, 2018 admin

Pris: 13 000:-

NRA: Good

Manhattan 36 Caliber Model Revolver, serienummer 33967. Tillverkad under tidigt 1860-tal i Newark, New Jersey. Det här exemplaret har det längsta utförandet på pipan, 6-1/2″. Trumman rymmer fem skott i kaliber .36″. Pipadressen är den tidiga utan 1864:a års patentdatum. Trumscen av standardutförande, fem medaljonger som avbildar olika motiv, bland annat jaktscener och fartyg. Trumman har 10 trumstopp, varannat är ett säkerhetsupphak. Revolvern är intakt och välfungerande. Vissa lagningar förekommer här och var. Någorlunda nummerriktig, vissa delar är ersatta av nytillverkade lösningar. 

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Manhattan Pocket Model Revolver, Series II, #2174

oktober 13th, 2018 admin

Pris: 13 000:-

NRA: Very Good

Till salu här har vi en Manhattan Pocket Model Revolver Series II med serienummer 2174. Exemplaret har 6” pipa, vilket är den längsta versionen. Vapnen tillverkades mellan 1858 och 1862 i ca 4800 exemplar. Detta objekt bör vara tillverkat ca 1860. Detta är en Serie II vilket innebär sex skotts trumma med 12 upphak för trumspärren och den större varbygeln och kolven. Vapnet är nummerriktigt.

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Manhattan Pocket Model Revolver, Series I, #700

oktober 11th, 2018 admin

Pris 11 000:-

NRA: Very Good

Revolvern är ett fint samlarexemplar av Manhattan Pocket serie I med 4”-pipa. C:a 1000 st tillverkades i denna serie. Detta ex tillverkat 1858 eller möjligen tidigt 1859. 5-skotts trumma. Kaliber 31. Helt nummerriktig, dvs samma nr på stomme, pipa, trumma, och pipkil.

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder