Manhattan 36 Caliber Model Revolver, #731

mars 2nd, 2019 admin

Pris: 30 000:-

NRA: Very Good (+)

Manhattan 36 Caliber Model Revolver med serienummer 731 (!). Tillverkad tidigt på året, 1859 i Newark, New Jersey. Piplängden är 5″ på detta exemplar med en trumma för fem skott i kaliber .36″. Detta är en Series 1 och således en av de mer ovanliga och åtråvärda 36 Caliber för samlaren. Det här exemplaret har serienummer under 1000 vilket innebär att revolvern har det speciella tjockare kolvträet. Single action mekanism. Oktagonal pipa med breda räfflor. Bladkorn av nysilver. Laddarm av hävarmstyp. I mångt och mycket efterliknar modellen Colt model 1851 men är något mindre i stommen, fast större än Model 1849. Ursprungligen blånerad med flamhärdad hane, laddarm och stomme. Varbygel och backstrap av försilvrad mässing. Kolvträ av amerikansk valnöt. Siktet är integrerat i hanen och hamnar i rätt position vid helspänn. Denna modell var föremål för rättslig tvist med Samuel Colt, som ansåg att den utgjorde patent intrång på hans produkter (man kan kanske förstå honom). Trumman har en extra uppsättning urfräsningar för trumstoppet att stanna i, så att revolvern kunde bäras laddad på ett säkert sätt, med hanen nedsläppt mellan kammare. 

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Manhattan 36 Caliber Model Revolver, #842

februari 22nd, 2019 admin

Pris: 22 000:-

NRA: Very Good

Manhattan 36 Caliber Model Revolver med serienummer 842. Tillverkad sensommaren år 1867 i Newark, New Jersey av Manhattan Firearms Manufacturing Company. Exemplaret är av typen Series V (5) som är den sista varianten av Manhattans 36 Caliber revolver. Modellen är en konkurrent till Colt Model 1851 Navy. Manhattan var involverad i flera stora rättstvister med Samuel Colt då denne anklagade Manhattan för att ha plagierat och inkräktat på hans patenträttigheter. Detta är anledningen till att Manhattans Navy revolvrar inte heter Navy utan istället 36 Caliber Model. Exemplaret har en piplängd på 4″ med en trumma för sex skott i kaliber .36″. Single-action mekanism och i allt väsentligt samma konstruktion som Colt Model 1851. Stommen är faktiskt i storlek precis mellan Colt 1849 och Colt 1851 vilket gör revolvern unik. Ursprungligen blånerad med flamhärdad laddarm, stomme och hane. Varbygel och backstrap av försilvrad mässing, kolvträ av fernissad amerikansk valnöt. Bladkorn av nysilver. Trumscen med fem medaljonger föreställande olika jakt och stridsscener. 

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Manhattan 36 Caliber Model Revolver, #56838

februari 17th, 2019 admin

Pris: 17 000:-

NRA: Good

Manhattan 36 Caliber Model Revolver med serienummer 56838. Tillverkad ca år 1865 (uppskattning). Series IV med 6-1/2″ pipa. Trumma för fem skott i kaliber .36″. Modellen är storleksmässigt mitt mellan Colt Pocket och Colt Navy. Tillverkades i fem olika serier med mindre evolutionära skillnader sinsemellan.  Den här series IV revolvern saknar den extra skyddsplåt som var monterad på rekylsköldens framsida, vars syfte var tänkt att hindra flera kammare från att tändas samtidigt. Denna detalj är nästan aldrig kvar och i princip aldrig intakt på vapen som använts i någon utsträckning. Laddarmsinrättningen är utbytt i sin helhet. I övrigt nummerriktig och välfungerande. 

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Manhattan 36 Caliber Model Revolver, #33967

februari 12th, 2019 admin

Pris: 13 000:- 12 000:-

NRA: Good

Manhattan 36 Caliber Model Revolver, serienummer 33967. Tillverkad under tidigt 1860-tal i Newark, New Jersey. Ursprungligen blånerad med flamhärdad laddarm, stomme och hane. Varbygel och backstrap av försilvrad mässing. Bladkorn av nysilver. Kolvträ av amerikansk valnöt. Piplängden är 6-1/2″, vilket är det längsta utförandet. Trumman rymmer fem skott i kaliber .36″. Pipadressen är den tidiga versionen utan 1864:a års patentdatum. Trumscen av standardutförande, fem medaljonger som avbildar olika motiv, bland annat jaktscener och fartyg. Single action mekanism. Modellen var en något mindre version av Colts Model 1851 med vissa skillnader. Den tydligaste skillnaden är de många urfräsningarna i trummans periferi som låter användaren låsa trumman mellan kammare med hjälp av trumstoppet. Revolvern kan då bäras laddad utan risk för oavsiktlig avfyrning. 

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder