Starr Arms Co. Double Action Model 1858 Army Revolver, #5173

mars 6th, 2019 admin

Pris: 34 000:-

NRA: Fine (+)

Starr Arms Co. Double Action Model 1858 Army Revolver med serienummer 5173. Tillverkad under tidigt 1860-tal i Binghamton eller Yonkers, New York. Piplängd 6″. Trumman rymmer sex skott i kaliber .44″. Modellen användes under det amerikanska inbördeskriget. Exemplaret är levererat till nordstatsarmén och därför sedvanliga militära Sub-inspector initialer på alla väsentliga delar. Det finns även Principal Sub-inspector cartouche på kolvträet. Blånerad med flamhärdad laddarm, hane och avtryckare. Kolvträ av valnöt. Double-action mekanism av äldre model med omställare på avtryckarens baksida för double eller single action. 

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Starr Arms Co. Double Action Model 1858 Army Revolver, #13831

februari 28th, 2019 admin

Pris: 28 000:-

NRA: Fine

Starr Arms Co. Double Action Model 1858 Army Revolver, serienummer 13831. Tillverkad år 1860 i Binghamtom eller Yonkers, New York. Kaliber .44″, piplängd 6″, trumma för sex skott. Ursprungligen blånerad. Flamhärdad laddarm, hane och avtryckare. Kolvträ av oljad valnöt. Militära inspektionsstämplar på många delar. Levererad till nordstatsarmén för att användas i det amerikanska inbördeskriget. 

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Starr Arms Co. Double Action Model 1858 Army Revolver, #7742

februari 25th, 2019 admin

Pris: 25 000:-

NRA: Very Good

Starr Arms Co. Double Action Model 1858 Army Revolver med serienummer 7742. Tillverkad under sent 1850-tal I Binghamton och Yonkers, New York State. Levererad till nordstatsarmén för att användas i det amerikanska inbördeskriget. Revolvrarna från Starr Arms Co. var de enhandsskjutvapen som var mest vanligt förekommande på slagfälten under kriget näst efter produkterna från Colt och Remington förstås. Starr Double Action Army har valbar double eller single action via ett skjutreglage på den stora avtryckarens baksida. Hanen spännes aldrig med tummen, hanens spur syftar endast till att låta användaren släppa ned hanen försiktigt, för att säkra säkra eller spänna av revolvern. Modellen är mer tekniskt avancerad och klurigare utformad än Remington New Model Army, och särskilt mer avancerad än den konservativa Colt Army. Detta gick inte hem hos soldaterna som inte klarade av att hantera revolvern särskilt bra i fält. En förenklad version med längre pipa utkom år 1863. 

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Starr Arms Co. Single Action Model 1863 Army Revolver, #29675

februari 23rd, 2019 admin

Pris: 23 000:-

NRA: Very Good

Starr Arms Co. Single Action Model 1863 Army Revolver, serienummer 29675. Tillverkad år 1863-64 i Binghamton, Yonkers eller Morrisania, Delstaten New York. Levererad till Nordstatsarmén för att användas under det amerikanska inbördeskriget. Samma nummer på stomme, varbygel, backstrap och kolvträ, ett annat nummer, 27895, på pipa, topstrap och trumma. ”STARR.ARMS.Co. NEW.YORK.” välbevarad text på den vänstra sidan stommen under trumman. ”STARR’S PATENT   JAN.15.1856.” välbevarad text på den högra sidan stommen. Sub-inspector -stämplar på pipa: ”D” och ”C”, topstrap: ”L” och ”D”, trumma: ”D” och ”C”, varbygel: ”C”. Kolvträet har två principal sub-inspector cartoucher. Båda är omöjliga att tyda med säkerhet. Piplängd 8″, kaliber .44″, trumma för sex skott. Någon har ristat ett ”M” och ett ”S” svagt på den vänstra sidan stommen.

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Starr Arms Co. Single Action Model 1863 Army Revolver, #27128

februari 20th, 2019 admin

Pris: 20 000:-

NRA: Very Good

Starr Arms Co. Single Action Model 1863 Army Revolver, serienummer 27128. Tillverkad år 1863-64 i Binghamton, Yonkers eller Morrisania, Delstaten New York. Levererad till Nordstatsarmén för att användas under det amerikanska inbördeskriget. Nummerriktigt exemplar, samma nummer på pipa, stomme, topstrap, trumma, backstrap, varbygel och kolvträ. ”STARR.ARMS.Co. NEW.YORK.” välbevarad text på den vänstra sidan stommen under trumman. ”STARR’S PATENT   JAN.15.1856.” välbevarad text på den högra sidan stommen. Sub-inspector -stämplar på pipa, stomme, topstrap, trumma, varbygel, backstrap och kolvträ. Samtliga delarna har initialen ”C” förutom trumman som dessutom har initialen ”B”. Kolvträet har två principal sub-inspector cartoucher. Den vänstra har initialerna ”G W C” vilket står för George W. Chapin. Den högra är ”J T B” vilket står för Löjtnant James T. Baden. Piplängd 8″, kaliber .44″, trumma för sex skott.

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Starr Arms Co. Single Action Model 1863 Army Revolver, #24500

februari 18th, 2019 admin

Pris: 18 000:-

NRA: Good

Starr Arms Co. Single Action Model 1863 Army Revolver, serienummer 24500. Tillverkad år 1863-64 i Binghamton, Yonkers eller Morrisania, Delstaten New York. Levererad till Nordstatsarmén för att användas under det amerikanska inbördeskriget. Nummerriktigt exemplar, samma nummer på pipa, stomme, topstrap, trumma, backstrap, varbygel, inget nummer på kolvträ. ”STARR.ARMS.Co. NEW.YORK.” välbevarad text på den vänstra sidan stommen under trumman. ”STARR’S PATENT   JAN.15.1856.” välbevarad text på den högra sidan stommen. Sub-inspector -stämplar på pipa, stomme, topstrap, trumma, varbygel, backstrap och men kolvträets initial är inte längre synlig. Samtliga delarna har initialen ”C” förutom trumman som dessutom har initialen ”D”. Kolvträet har haft två principal sub-inspector cartoucher men de är bortnötta. Piplängd 8″, kaliber .44″, trumma för sex skott.

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder