Starr Arms Co. Single Action Model 1863 Army Revolver, #28742

oktober 28th, 2018 admin

Pris: 28 000:-

NRA: Fine

Starr Arms Co. Single Action Model 1863 Army Revolver, serienummer 28742. Tillverkad ca år 1863-1864 i Binghamton, Yonkers eller Morrisania, Delstaten New York. Kaliber .44″, piplängd 8″, trumma för sex skott. Levererad till Nordstatsarmén under det amerikanska inbördeskriget. Militära inspektionsstämplar synliga på alla väsentliga delar. Principal Sub-inspector carotuches på vänster och höger sida kolvträ. Nummerriktigt exemplar med fläckvis blånering kvarstående. Fine överlag.

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Starr Arms Co. Single Action Model 1863 Army Revolver, #29675

oktober 23rd, 2018 admin

Pris: 23 000:-

NRA: Very Good

Starr Arms Co. Single Action Model 1863 Army Revolver, serienummer 29675. Tillverkad år 1863-64 i Binghamton, Yonkers eller Morrisania, Delstaten New York. Levererad till Nordstatsarmén för att användas under det amerikanska inbördeskriget. Samma nummer på stomme, varbygel, backstrap och kolvträ, ett annat nummer, 27895, på pipa, topstrap och trumma. ”STARR.ARMS.Co. NEW.YORK.” välbevarad text på den vänstra sidan stommen under trumman. ”STARR’S PATENT   JAN.15.1856.” välbevarad text på den högra sidan stommen. Sub-inspector -stämplar på pipa: ”D” och ”C”, topstrap: ”L” och ”D”, trumma: ”D” och ”C”, varbygel: ”C”. Kolvträet har två principal sub-inspector cartoucher. Båda är omöjliga att tyda med säkerhet. Piplängd 8″, kaliber .44″, trumma för sex skott. Någon har ristat ett ”M” och ett ”S” svagt på den vänstra sidan stommen.

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Starr Arms Co. Single Action Model 1863 Army Model Revolver, #27077

oktober 20th, 2018 admin

Pris: 20 000:-

NRA: Very Good

Starr Arms Co. Single Action Model 1863 Army Model Revolver, serienummer 27077. Tillverkad ca år 1864 i delstaten New York. Levererad till Nordstatsarmén för att användas i det amerikanska inbördeskriget. Vapnets väsentliga delar har sub-inspector initialer instansade. Kolvträet har en principal sub-inspector cartouche, vars initialer är svåra att tyda. Denna rejäla revolver med 8″ pipa och trumma för sex skott i kaliber .44″, ersatte den mer komplicerade Model 1858 med double action mekanism. Ursprungligen blånerad med flamhärdad laddarm och hane, kolvträ i ett stycke av valnöt. Speciellt konstruktion med tip-down brytpipa, ingen trumaxel behövdes då trumman har en kona framtill som samarbetar med stommens överdel. En Revolver med stadig och högbyggd konstruktion och ett lite annorlunda snitt på designen än sina konkurrenter. Flitigt använd under kriget. Nummerriktigt exemplar såvitt vi kan se.

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Starr Arms Co. Single Action Model 1863 Army Revolver, #27128

oktober 20th, 2018 admin

Pris: 20 000:-

NRA: Very Good

Starr Arms Co. Single Action Model 1863 Army Revolver, serienummer 27128. Tillverkad år 1863-64 i Binghamton, Yonkers eller Morrisania, Delstaten New York. Levererad till Nordstatsarmén för att användas under det amerikanska inbördeskriget. Nummerriktigt exemplar, samma nummer på pipa, stomme, topstrap, trumma, backstrap, varbygel och kolvträ. ”STARR.ARMS.Co. NEW.YORK.” välbevarad text på den vänstra sidan stommen under trumman. ”STARR’S PATENT   JAN.15.1856.” välbevarad text på den högra sidan stommen. Sub-inspector -stämplar på pipa, stomme, topstrap, trumma, varbygel, backstrap och kolvträ. Samtliga delarna har initialen ”C” förutom trumman som dessutom har initialen ”B”. Kolvträet har två principal sub-inspector cartoucher. Den vänstra har initialerna ”G W C” vilket står för George W. Chapin. Den högra är ”J T B” vilket står för Löjtnant James T. Baden. Piplängd 8″, kaliber .44″, trumma för sex skott.

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder