Colt Model 1862 Police Revolver, #18435

december 12th, 2018 admin

Pris: 23 000:-     Reserverad SE

NRA: Very Good

Colt Model 1862 Police Revolver, serienummer 18435. Tillverkad år 1863 i Hartford, Connecticut. Piplängden är 5-1/2″ men en trumma för fem skott i kaliber .36″. Modellen utformades för att tillmötesgå polisens efterfrågan om en lite mindre och lättare revolver som kunde bäras till fots under många och långa dagar. Svaret blev en revolver grundad på Colt Model 1849. Stommen är urfräst för att rymma den större trumman i kaliber .36″. Trummans främre del har längsgående urfräsningar, vars syfte var att spara vikt och vara estetiskt tilltalande samt att tydligt särskilja modellen till utseendet från sitt syskon, Colt Pocket Model of Navy Caliber. Pipan är en lättare och nedskalad version av den då mycket moderna strömlinjeformade designen från Colt Model 1861 Navy Revolver, vars utformning både syftar till att spara vikt och öka skyttens effektivitet vid ur- och i-hölstring. Samtidigt underlättas omladdning av stor öppning mot trummans kammare nedtill och sist men inte minst, en laddarm med kuggkrans för stabilitet, följsamhet och bättre hävstångseffekt i fler vinklar. 

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Remington New Model Army Revolver, #90235

december 12th, 2018 admin

Pris: 23 000:-     Res MB

NRA: Very Good

Remington New Model Army Revolver, serienummer 90235. Tillverkad år 1864 av E. Remington & Sons, Ilion, New York för nordstatsarmén. En Typisk New Model Army som deltagit i amerikanska inbördeskriget. Helt nummerriktig och med tydliga militära märkningar över hela vapnet. Pipadressens tre rader synliga. Subinspectorstämplarna P och J synliga på pipa, laddarm, stomme, varbygel, trumma och på undersidan av kolvsidorna. Vänster kolvsida har en principalsubinspector cartouche men den är delvis utplånad, troligtvis BH, Benjamin Hannis men det går inte att säga säkert. 

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Remington New Model Police Revolver, #9277

december 10th, 2018 admin

Pris: 18 000:-       Reserverad AK

NRA: Good

Remington New Model Police Revolver med serienummer 9277. Tillverkad ca sent 1860-tal av E. Remington & Sons i Ilion, New York State. Modellen som utkom år 1865 fanns med olika piplängder från 4-1/2″ och uppåt, samt även som patronladdad konverteringsmodell för patronen .38 Rimfire. Tillverkades i ca 18 000 ex fram till 1873. I dag är fungerande, kompletta exemplar som detta relativt ovanliga jämfört med många andra revolvrar. 

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Colt Model 1862 Police Revolver, #35878

december 4th, 2018 admin

Pris: 26 000:-     Reserverad OSA

NRA: Fine

Colt Model 1862 Police Revolver med serienummer 35878. Tillverkad år 1867 på Colts fabrik i Hartford, Connecticut. En kompakt revolver i kaliber .36 med trumma för fem skott och piplängd på 4-1/2″. Samuel Colt var pionjär inom massproduktion och anställde bland annat Henry Ford, den senare mycket kände automobilfabrikanten. Colt lät ingenting gå till spillo och återanvände många bitar från tidigare modeller i senare modeller av hans revolverserier. När olika polismyndigheter runtom i landet började efterfråga en revolver som var av låg vikt och grov kaliber valde Colt att vidareutveckla Colt Model 1849 Pocket. Resultatet blev en revolver som bygger på stommen från 1849 kombinerad med en specialutvecklad trumma med halv flutning. Pip- och laddarmsstycket bygger på lärdomar från model 1860 Army, i mindre skala. Model 1862 är den sista av Colts revolvrar som utformades för att vara en renodlad slaglåsrevolver, alla senare verk är avsedda för enhetspatroner. 

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Starr Arms Co. Double Action Model 1858 Army Revolver, #14524

december 3rd, 2018 admin

Pris: 34 000:-    Reserverad LN

NRA: Fine (+)

Starr Double Action, kaliber .44″ med serienummer 14524. Tillverkad år 1860 i Binghamton eller Yonkers, New York. Levererad till nordstatsarmén för att användas i det amerikanska inbördeskriget. Trumma för sex skott, piplängd 6″. Revolvern har en något annorlunda utformning än de flesta samtida konkurrenterna, den är av brytmodell, där trummans främre och bakre ändar fungerar som trumaxel. Double Action mekanismen med två avtryckare är också unik och intressant ur teknikutvecklings synpunkt. Blånerad med flamhärdad hane och laddarm. Kolvträ av oljad valnöt. Militära inspektionsstämplar på väsentliga delar, Principal Sub-inspector stämplar på vänster och höger sida kolvträet. Mycket välbevarat exemplar.

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Remington New Model Army Revolver, #89465

december 2nd, 2018 admin

Pris: 42 000:-      Reserverad JO

NRA: Fine (+)

Remington New Model Army Revolver, serienummer 89465. Tillverkad ca början av augusti månad år 1864 av E. Remington & Sons, Ilion, New York State. Kaliber .44″, trumma för sex skott, piplängd 8″. Modellen var en av de vanligast förekommande under amerikanska inbördeskriget. Det här nummerriktiga exemplaret är i ett mycket ovanligt fint och välbevarat skick. 

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Smith Carbine, #8904

december 2nd, 2018 admin

Pris: 22 000:-      Reserverad JO

NRA: Fine

Smith Carbine med serienummer 8904. Tillverkad någon gång mellan år 1861 och 1865 av American Machine Works i Springfield, Massachusetts. Kaliber .50″, piplängd på 21-5/8″. En slaglåskarbin som laddas med patron innehållande krut och kula, antänds med konventionell tändhatt av gevärsstorlek. Karbinen är av brytmodell och öppnas med tangenten av mässing inom varbygeln. Ursprungligen blånerad med flamhärdad låskista och hane. Kolvträ av oljad valnöt. I stort sett samtliga exemplar köptes upp av nordstatsarmén för att användas i det amerikanska inbördeskriget. Detta exemplar är inget undantag vilket bekräftas av diverse inspektörsinitialer på vapnets väsentliga delar samt två Principal Sub-inspector märkningar på kolvhalsens vänstra sida.

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Remington New Model Police Revolver, #5081

december 2nd, 2018 admin

Pris: 16 000:-     Reserverad AK

NRA: Good

Remington New Model Police Revolver, serienummer 5081. Tillverkad i Ilion, New York ca år 1865-68 av E. Remington & Sons. Kaliber. 36″, piplängd 4-1/2″, trumma för fem skott. Single Action mekanism. Modellen var avsedd att möta polismyndigheternas önskemål om en kompakt revolver med låg vikt som ändå hade god verkan.

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Colt Model 1860 Army Revolver, #28384

november 30th, 2018 admin

Pris: 28 000:-     Reserverad AF

NRA: Good (+)

Colt Model 1860 Army Model Revolver med serienummer 28384. 4-skruvs utförande. Tillverkad år 1862 i Hartford, Connecticut. Militära märkningar, ett militärt exemplar levererat till nordstatsarmén under det amerikanska inbördeskriget. Detta tidiga utförande har fyra skruvar, den fjärde, lite udda skruven syftade till att fästa löskolv för skytte på längre håll. 8″ pipa, trumma för sex skott i kaliber .44″. Nummeriktigt och fint exemplar som saknar bara lite, lite yta för att kallas Very Good enligt NRA.

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Remington New Model Army Revolver, #94111

november 27th, 2018 admin

Pris: 28 000:-     Reserverad HH

NRA: Very Good

Remington New Model Army Revolver, serienummer 94111. Tillverkad ca augusti månad år 1864 av E. Remington & Sons i Ilion, New York State, för att levereras till nordstatsarmén under det pågående amerikanska inbördeskriget. Tillverkades enligt krav från armén med 8″ pipa, med trumma för sex skott i kaliber .44″. Trumman kan lätt utbytas i strid av soldaten för att på så sätt ladda om vapnet, lite som en modern pistol med sina magasin. Soldaterna fick flera trummor med sig ut i fält för att kunna ha flera reserver laddade samtidigt, vilket höjde soldatens verkningsgrad avsevärt. Modellen var blånerad med flamhärdad hane, varbygel av mässing och kolvsidor av oljad amerikansk valnöt. 

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Colt Model 1851 Navy Revolver, Late Third Model, #83827

november 18th, 2018 admin

Pris: 18 000:-     Reserverad JL

NRA: Good

Colt Model 1851 Navy Revolver, Late Third Model, serienummer 83827. Nummerriktigt exemplar tillverkat år 1857. Modellen användes långt innan amerikanska inbördeskriget bröt ut. Colts mellanstora modell i kaliber .36″ är kanske också den mest välkända från denna tid, av alla Colts revolvrar. Piplängden är 7-½” och trumman har sex kammare. Oktagonal pipa med sju räfflor. Colt Navy har varit mycket populär. Den var omtyckt av såväl cowboys som soldater, rånare och showmän. En av de modeller som starkast förknippas med vilda western. Denna så kallade third model variant har den lite mindre varbygeln av mässing och pipadressen som inkluderar namnet hartford. Just det här exemplaret har också fått sitt stolpkorn utbytt mot ett laxat bladkorn av mässing, gjort för mycket längesedan.

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Remington New Model Army Revolver, New Jersey, #71619

november 5th, 2018 admin

Pris: 40 000:-       Reserverad RS

NMA: Fine

Remington New Model Army Revolver med serienummer 71619. ”New Jersey” -stämplad. En av de 1000 stycken som levererades till delstaten New Jersey. Tillverkad år 1864 i Ilion, New York av E. Remington & Sons. Kaliber .44″, piplängd 8″, trumma för sex skott. Blånerad med flamhärdad hane. Varbygel av försilvrad mässing, kolvsidor av valnöt. Militära sub-inspector stämplar, ”NJ” New Jersey stämplar. Pipadress i tre rader. 

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Colt Model 1860 Army Model Revolver, #59642

november 1st, 2018 admin

Pris: 32 000:-     Reserverad TA

NRA: Very Good

Colt Model 1860 Army Model Revolver med serienummer 59642. Tillverkad år 1862 i Hartford, Connecticut. Exemplaret bär bokstaven E över de ytliga serienumren, vilket innebär ”Export” eller ”England”, det tvistas om vilket. Hursomhelst så har exemplaret producerats i USA för att sedan säljas till handlare i Storbritannien. Där inspekterar och provtrycker man samtliga kammare på samtliga vapen som säljs i landet via det skrå som alla vapenhandlare och hantverkare är anslutna till. Därav de olika märkningarna med krona över V och krona över GP, vilket innebär View respektive Inspection Marks. Vidare är exemplaret märkt K2484 på pipa och varbygel. Detta leder mig att tro att det kan vara ett exemplar använt av militären i storbrittanien, med tanke på stil och utförande av stansningen, med det är inte säkert.

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Remington-Rider Pocket Model Revolver, #104

oktober 18th, 2018 admin

Pris: 18 000:-     Reserverad JH

NRA: Very Good

Remington-Rider Pocket Model Revolver, serienummer 104. Tillverkad ca år 186o av E. Remington & Sons i Ilion, New York State. En mycket ovanlig revolver tillverkad i få exemplar, endast ca 2000 stycken gjorda mellan 1860-1873. Tillverkades vidare efter 1873 men då i patronladdad version i kaliber .32RF. Den har flera egenheter som gör den intressant. Piplängd 3″, trumma för fem skott i kaliber .31″. Ingen laddarmsinrättning. Det här var ett vapen avsett att försvara sin person med, vid pokerbordet eller i gränden bakom puben/horhuset.. Det var inte tänkt att behöva laddas om, bara kunna dras fram och kvickt avfyras i händelse av nödläge med den effektiva double-action mekanismen. 

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder