Remington Model 1863 Percussion Contract Rifle

april 21st, 2019 admin

Pris: 28 000:-     Reserverad IE

NRA: Fine

Remington Model 1863 Percussion Contract Rifle. Dessa gevär tillverkades under det amerikanska inbördeskriget och levererades till nordstatsarmén men användes aldrig. Trevligt exemplar med endast en del mindre blessyrer i träet. Lätt frostig på låset, syns men känns inte. Reservnippel och säkerhetskedja fattas (det som ska finnas under locket i kolven). Brukar anses vara ett av de finaste konventionella militära slaglåsgevären som producerats i USA. Tillverkat av Remington i Ilion, New York. Kaliber .58″, avsett för minié-kula. Tillverkat någon gång 1865. 

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Remington New Model Army Revolver, #116035

april 21st, 2019 admin

dPris: 25 000:-     Reserverad SW

NRA: Good

Remington New Model Army Revolver, serienummer 116035. Tillverkad ca December månad år 1864 av E. Remington & Sons i Ilion, New York. 8″ lång pipa, trumma för sex skott i kaliber .44″. Militära märkningar, sub-inspector initialer, syns över hela revolvern. Levererad till nordstatsarmén under amerikanska inbördeskriget. Blånerad med flamhärdad hane. Varbygel av mässing. Kolvsidor av valnöt. Korn av gängad typ i stål. Sikte integrerat i ramen. Single-action mekanism. Trumman kan lätt demonteras utan verktyg för omladdning i fält, soldaterna hade flera trummor med sig ut på slagfälten. 

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Colt Model 1860 Army Revolver, #89579

april 21st, 2019 admin

Pris: 24 000:-     Reserverad SH

NRA: Good

Colt Model 1860 Army Revolver med serienummer 89579. Tillverkad år 1863 av Colt Firearms Manufacturing Company i Hartford, Connecticut. Levererad till Nordstatsarmén samma år varefter den skickades till 18th Pennsylvania Volunteer Cavalry, Company L. Piplängd 8″, trumma för sex skott i kaliber .44″. Blånerad med flamhärdad laddarm, stomme och hane. Varbygel av försilvrad mässing. Kolvträ av amerikansk valnöt. 

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Remington New Model Police Revolver, #6168

april 15th, 2019 admin

Pris: 16 000:-         Reserverad HP

NRA: Good

Remington New Model Police Revolver med serienummer 6168. Tillverkad ca år 1867 av E. Remington & Sons i Ilion, New York State. Modellen tillverkades mellan 1865 till 1873 i ca 18 000 exemplar. Konstruerades och marknadsfördes för att konkurrera med Colt Model 1862 Police. Ser ut och fungerar som en nedskalad version av New Model Navy. Piplängd 5-3/32″, trumma för fem skott i kaliber .36″. Single-action mekanism. Ursprungligen blånerad med flamhärdad hane. Varbygel av försilvrad mässing och kolvsidor av fernissad amerikansk valnöt. Bladkorn av nysilver, utformat för att vara hölstervänligt. Modellen är större än Remington Pocket men mindre än Belt och Navy. Storleken är nära Colt Police men är nättare.

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Colt Model 1862 Police Revolver, #10815

april 14th, 2019 admin

Pris: 13 000:-     Såld

NRA: Good

Colt Model 1862 Police Revolver, serienummer 10815. Tillverkad år 1862. Kaliber .36″, piplängd: 5-½”, trumma för fem skott. Kil och trumma saknar nummer. Text och övriga stämplar fullt läsbara. Viss pitting och slagmärken förekommer. Korn utbytt. 

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Colt Model 1860 Army Revolver, #109169

april 13th, 2019 admin

Pris: 30 000:-     Reserverad AF

NRA: Very Good

Colt Model 1860 Army Revolver med serienummer 109169. Tillverkad år 1863 av Colt Firearms Manufacturing Company i Hartford, Connecticut. Levererad på kontrakt ill nordstatsarmén under det amerikanska inbördeskriget. Levererad till 3rd New York Volunteer Cavalry, Company B någon gång under år 1863. Piplängd 8″ med en trumma för sex skott i kaliber .44″. Modellen tillverkades i stor upplaga och Colt var en av nordstatsarméns största leverantörer av revolvrar. Tillsammans med Remington New Model Army som utkom år 1863 utgjorde de merparten av revolvrarna som användes i kriget. Modellen är blånerad med flamhärdad laddarm, stomme och hane. Varbygel av försilvrad mässing, kolvträ av amerikansk valnöt. En elegant design för sin kaliber. Kan ses som en uppgradering av Colt model 1851 då den bygger på många av bitarna från den revolvern. 

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Remington New Model Police Revolver, #10830

april 8th, 2019 admin

Pris: 35 000:-      Reserverad  MK

NRA: Fine

Remington New Model Police Revolver med serienummer 10830. Tillverkad ca år 1868 av E. Remington & Sons i Ilion, New York State. Modellen tillverkades mellan 1865 till 1873 i ca 18 000 exemplar. Konstruerades och marknadsfördes för att konkurrera med Colt Model 1862 Police. Ser ut och fungerar som en nedskalad version av New Model Navy. Piplängd 4-1/2″, trumma för fem skott i kaliber .36″. Single-action mekanism. Ursprungligen blånerad med flamhärdad hane. Varbygel av försilvrad mässing och kolvsidor av fernissad amerikansk valnöt. Bladkorn av nysilver, utformat för att vara hölstervänligt. Modellen är större än Remington Pocket men mindre än Belt och Navy. Storleken är nära Colt Police men är nättare.

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Remington Model 1861 Navy Revolver, #16457

april 2nd, 2019 admin

Pris: 30 000:-     Reserverad JO

NRA Very Good

Remington Model 1861 Navy Revolver med serienummer 16457. Tillverkad augusti månad år 1862 för nordstatsarmén av E. Remington & Sons, Ilion, New York State. Piplängd 7-1/2″, trumma för sex skott i kaliber .36″. Det är inte känt vilket förband revolvern gick till. Skicket tyder på att revolvern inte använts särskilt mycket under själva kriget, mycket lite spår efter avfyrning på stomme osv, vilket inte tyder på fältmässig rengöring. Loppet är också i ett riktigt fint skick. Ingen skruv eftermonterad i laddarmen, vilket tyder på att revolvern befunnit sig på en sådan plats att den inte kom att skickas till fabriken för åtgärd. Ett fint exemplar!

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Maynard Carbine, Second Model, #21063

april 1st, 2019 admin

Pris: 27 000:-      Reserverad UT

NRA: Fine

Maynard Carbine, Second Model, serienummer 21063. Tillverkad år 1865 på Mass. Arms i Chicopee Falls. Kaliber .50″, piplängd 20″. Modellen användes frekvent under inbördeskriget. Det här exemplaret har av stämplarna på kolvhalsen att döma, levererats till Nordstatsarmén. Fler instämplade initialer syns på vapnets viktigaste delar. På vänster och höger sida av låset går det att tydligt utläsa patentdatum och patenthållarens namn, Edward Maynard samt även ”adressen” där den är tillverkad. 

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Rogers & Spencer Army Model Revolver, #3569

april 1st, 2019 admin

Pris: 36 000:-     Reserverad EA

NRA: Fine

Rogers & Spencer Army Model Revolver med serienummer 3569. Tillverkad år 1865 av Rogers, Spencer & Company i Willow Dale, nära Utica, New York State. Ingick i ett kontrakt med United States Ordnance Department. Det tillverkad 5800 exemplar av modellen, varav ca 5000 ex var ämnade för armén. Detta exemplar är en av dessa 5000 stycken och bär därför sedvanliga sub-inspector initialer på dess väsentliga delar. Det finns också en cartouche av RPB på den väsnstra kolvsidan. Tillverkad enligt standard arméspecifikation, vilket innebär räfflad pipa i kaliber .44″, piplängd om 8″ och en trumma för sex skott samt single-action mekanism. Ursprungligen blånerad med flamhärdad hane och kolvsidor av amerikansk valnöt. 

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Remington-Beals Navy Model Revolver, #4101

mars 24th, 2019 admin

Pris: 32 000:-     Reserverad RO

NRA: Very Good

Remington-Beals Navy Model Revolver, serienummer 4101. Tillverkad år 1861 av E. Remington & Sons i Ilion, New York State. Saknar militära märkningar men är med största sannolikhet del av leverans till nordstatsarmén i början av amerikanska inbördeskriget. Modellen har 7-1/2″ pipa med trumma för sex skott i kaliber .36″ och single action mekanism. Modellen var blånerad med flamhärdad hane, varbygel av försilvrad mässing och oljade kolvsidor av amerikansk valnöt. Exemplaret är nummerriktigt med omärkt originaltrumma, sannolikt den ursprungliga.

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Slaglåsrevolver Europeisk kaliber .36″

mars 22nd, 2019 admin

Pris: 8 000:-     Reserverad EÖ

NRA: Good

Europeisk slaglåsrevolver. Tillverkad ca 1850-1870 Möjligen tillverkad i Belgien eller Frankrike, kanske Tyskland. Välbehållet skick utan slagmärken och med släta ytor. Något runda kanter och den fina gravyren är delvis bortnött. Kolvträet är helt på vänster sida och delvis sprucket men inte genomgående på höger. Double-action only mekanism med utanpåliggande hane. Trumma för fem skott i kaliber .36″. Piplängd ca 85 mm. Laddarm av engelsk modell. Laddspärr finns på vänster sida av stommen, fungerande. Nipplarna är fina och revolvern går att använda för praktiskt skytte. Mycket hårdtryckt. Pipan är gängad på trumaxeln, lätt att demontera om man först avlägsnar den nedre skruven som hindrar pipan från att rotera på trumaxeln. Revolvern är i gott mekanisk skick överlag med helt okej lopp för informellt skytte. Spel mellan trumma och pipa endast 0,10 mm. 

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Remington New Model Army Revolver, #83101

mars 22nd, 2019 admin

Pris: 38 000:-    Reserverad GA

NRA: Fine

Remington New Model Army Revolver, serienummer 83101. Tillverkad ca Juni månad år 1864 för nordstatsarmén av E. Remington & Sons i Ilion, New York State. Exemplaret var del av en större sändning revolvrar som gick till 5th Illinois Volunteer Cavalry, Company I, under år 1865. Piplängd 8″, trumma för sex skott i kaliber .44″. Tillverkades i stor upplaga och var ett av de mest använda vapnen under kriget. Single action mekanism. Blånerad med flamhärdad hane. Varbygel av mässing och kolvsidor av valnöt. Gängat korn av stål, siktet integrerat i stommen.

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Remington New Model Army Revolver, #67542

mars 20th, 2019 admin

Pris: 22 000:-      Reserverad TO

NRA: Good

Remington New Model Army Revolver med serienummer 67542. Tillverkad för nordstatsarmén ca april månad år 1864 av E. Remington & Sons, Ilion, New York. Exemplaret har varit del av en större sändning revolvrar som levererades till 13th Montana Volunteer Cavalry, Company A, i januari månad år 1865. Tillsammans med Colt Model 1860 Army Revolver var detta den huvudsakliga revolvern under kriget. Den förseddes med 8″ pipa i kaliber .44″ med en trumma för sex skott och single-action mekanism. Det här exemplaret är av senare utförande och har därför det ingängade kornet. 

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Remington New Model Army Revolver, #66300

mars 19th, 2019 admin

Pris: 23 000:-     Reserverad TL

NRA: Very Good

Remington New Model Army Revolver, serienummer 66300. Tillverkad år 1864 för nordstatsarmén av E. Remington & Sons, Ilion, New York. Exemplaret var del av en större sändning revolvrar som levererades till 13th Montana Volunteer Cavalry, Company A i Januari månad år 1865. Inspektionsstämplar på samtliga väsentliga delar. Cartouche på vänster kolvsida. Släta ytor överlag med en något bruntonad yta, inga slagmärken. Välbevarad blånering på laddarm och trumaxel. Mycket flamhärdning synlig på hanen. Pipadressen är tydlig. Kolvidorna har inga sprickor men den vänstra saknar små bitar. 

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Remington New Model Army Revolver, #18059

mars 15th, 2019 admin

Pris: 19 000:-     Reserverad RF

NRA: Good

Remington New Model Army Revolver, serienummer 18059. Tillverkad i april månad år 1863 av E. Remington & Sons i Ilion, New York State. Levererad till nordstatsarmén under det amerikanska inbördeskriget. Just det här exemplaret tillkom 4th Wisconsin Volunteer Cavalry någon gång under 1864. Exemplaret har varit med om en omblånering för mycket längesedan. Kornet är bytt till ett i modernt utförande. En möjlig teori är att en skytt velat ha ett bättre rostskydd för att revolvern var tänkt att användas mycket på banan. I övrigt är den enligt original specifikation med 8″ piplängd, trumma för sex skott i kaliber .44″ och single-action mekanism. 

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Rogers & Spencer Army Model Revolver, #4630

mars 1st, 2019 admin

Pris: 29 000:-     Reserverad GA

NRA: Very Good

Rogers & Spencer Army Model Revolver, serienummer 4630. Tillverkad år 1865 i Willow Dale, nära Utica, Delstaten New York. Kaliber .44″, piplängd 8″, trumma för sex skott. Blånerad med flamhärdad laddarm/trumaxel och hane. Kolvsidor av valnöt. Totalt tillverkades 5800 stycken varav 5000 exemplar levererades till nordstatsarmén. Inbördeskriget hann ta slut innan revolvrarna hann användas och de magasinerades för att sedan säljas ut flera årtionden senare. Nummer 4630 är ett av de 5000 militära exemplaren.

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder