Remington New Model Army Revolver, #123468

juni 19th, 2019 admin

Pris: 25 000:-     Reserverad

NRA: Very Good

Remington New Model Army Revolver med serienummer 123468. Tillverkad i december månad år 1864 för nordstatsarmén av E. Remington & Sons i Ilion, New York State. Det är inte känt vilket förband som revolvern gick till men sannolikt var det ett kavalleriförband. Revolvern har militära märkningar på alla väsentliga delar så vi är säkra på att revolvern gick till nordstatsarmén. Specifikationerna är som på alla omodifierade Remington New Model Army; piplängd på 8″, med en trumma för sex skott i kaliber .44″. Single-action mekanism. Blånerad med flamhärdad hane och varbygel av mässing. kolvsidor av oljad amerikansk valnöt. Kornet är av den senare ingängade typen. 

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Remington new Model Army Revolver, #77997

juni 19th, 2019 admin

Pris: 23 000:-     Reserverad

NRA: Good

Remington New Model Army Revolver med serienummer 77997. Tillverkad i juni månad år 1864 av E. Remington & Sons i Ilion, New York State. Det är inte klart vart just detta exemplar gick men det är ett militärt exemplar levererat till nordstatsarmén. Ursprungligen blånerad med flamhärdad hane och kolvsidor av oljad amerikansk valnöt. 8″ piplängd med en trumma för sex skott i kaliber .44″. Single-action mekanism. Revolvern tillverkades i mycket stor upplaga under det amerikanska inbördeskriget och var populär bland soldaterna. 

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Colt Model 1862 Police Revolver, #526

juni 19th, 2019 admin

Pris: 16 000:-     Reserverad

NRA: Fair

Colt Model 1862 Police Revolver, serienummer 526. Tillverkad år 1861 i Hartford, Connecticut. Ett mycket tidigt tresiffrigt exemplar med nummerriktiga delar. Den längsta piplängden på 6-½”. Kaliber .36″, trumma för fem skott. Det här tidiga, ovanliga exemplaret har varbygel och backstrap av stål. 

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Remington New Model Army Revolver, #15593

juni 19th, 2019 admin

Pris: 23 000:-     Reserverad

NRA: Good

Remington New Model Army Revolver med serienummer 15593. Tillverkad i mars 1863 för att användas i det amerikanska inbördeskriget som pågick mellan 1861 till 1865. Exemplaret är en tidig övergångsmodell mellan Model 1861 och New Model. Det är alltså rent tekniskt en New Model men har en del delar från den äldre versionen Model 1861. Tvåradiga pipadressen med laxat korn av kon-typ. Den har också en stomme i det äldre utförandet vilket ger upphov till de kortare kolvsidorna. Vapnet levererades med en pipa på 8” och kalibern är på .44”, med en trumma för sex skott. Ursprungligen var vapnet blånerat utom hanen som var flamhärdad. Kolvsidorna är av valnöt. Varbygel av mässing.

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Remington New Model Army Revolver, #37326

juni 19th, 2019 admin

Pris: 27 000:-     Reserverad

NRA: Very Good

Remington New Model Army Revolver med serienummer 37326. Tillverkad ca september månad år 1863 för nordstatsarmén av E. Remington & Sons, Ilion, New York State. Exemplaret är en del av en större sändning revolvrar som levererades till 5th Illinois Volunteer Cavalry, Company I, någon gång under år 1865. Modellen var den mest tillverkade armérevolvern tillsammans med Colt Model 1860 under det amerikanska inbördeskriget. Mycket populär bland soldaterna då och bland svartkrutsskyttar idag! Piplängd 8″ med trumma för sex skott i kaliber .44″. Blånerad med flamhärdad hane, varbygel av mässing och kolvsidor av valnöt.

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Remington-Beals Navy Model Revolver, #4093

juni 19th, 2019 admin

Pris: 25 000:-     Reserverad

NRA: Good

Remington-Beals Navy Model Revolver, serienummer 4093. Tillverkad år 1861 i Ilion, New York State. Kaliber .36″, piplängd 7-½”, trumma för sex skott. Nummerriktigt exemplar inklusive kolvsidorna i valnöt men med omärkt trumma. Trummans utförande stämmer med serienummret, vi antar att det är den ursprungliga. Modellen användes under det amerikanska inbördeskriget. Var ursprungligen blånerad med flamhärdad laddarm och hane, varbygel av försilvrad mässing och kolvsidor av fernissad valnöt. En tidig fullstor Remington i kaliber .36″. Lämplig för samling och skytte.

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Colt Model 1860 Army Revolver, #103623

juni 19th, 2019 admin

Pris: 25 000:-      Reserverad

NRA: Good

Colt Model 1860 Army Revolver med serienummer 103623. Tillverkad år 1863 av Colt Firearms Manufacturing Co. i Hartford, Connecticut. Levererad den 30: e juni år 1863 till 2nd Kentucky Volunteer Cavalry, Company L, tillsammans med ett antal hundra andra. Modellen var omtyckt under amerikanska inbördeskriget och Colt kom att fylla flera stora ordrar till United States Ordnance Department under krigets gång. Tillverkad med 8″ lång pipa och trumma för sex skott i kaliber .44″, single-action mekanism. Ursprungligen blånerad med flamhärdad laddarm, stomme och hane, varbygel av försilvrad mässing och kolvträ av amerikansk valnöt. 

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Manhattan 36 Caliber Model Revolver, #46881

juni 19th, 2019 admin

Pris: 22 000:-     Reserverad

NRA: Fine

Manhattan 36 Caliber Model Revolver, serienummer 46881. Tillverkad under tidigt 1860-tal i Newark, New Jersey. En samtida konkurrent till Colt. Storleksmässigt ligger den precis mellan Colt Navy och Colt Pocket. Inga särskilda märkningar förutom serienummer och sedvanlig trumscen samt pipadress. Saknar den extra skyddsplåten bakom trumman. Finns mycket sällan kvar, (Det är syftet med det mystiska hålet i rekylskölden nedtill, att hålla plåten med en skruv.). Trumscenen innehåller patentdatum och fem olika scener i ”medaljonger”. Piplängden är 5″, med en trumma för fem skott i kaliber .36″. Ursprungligen blånerad med flamhärdad laddarm, stomme och hane. Varbygel och backstrap av försilvrad mässing, kolvträ av fernissad valnöt. 

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Starr Arms Co. Single Action Model 1863 Army Revolver, #28742

juni 19th, 2019 admin

Pris: 28 000:-     Reserverad

NRA: Fine

Starr Arms Co. Single Action Model 1863 Army Revolver, serienummer 28742. Tillverkad ca år 1863-1864 i Binghamton, Yonkers eller Morrisania, Delstaten New York. Kaliber .44″, piplängd 8″, trumma för sex skott. Levererad till Nordstatsarmén under det amerikanska inbördeskriget. Militära inspektionsstämplar synliga på alla väsentliga delar. Principal Sub-inspector carotuches på vänster och höger sida kolvträ. Nummerriktigt exemplar med fläckvis blånering kvarstående. Fine överlag.

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Colt Model 1851 Navy Revolver, Early Third Model, #18551

juni 19th, 2019 admin

Pris: 27 000:-     Reserverad

NRA: Very Good

Colt Model 1851 Navy Revolver med serienummer 18551. Detta är en Early Third Model tillverkad år 1852 av Colt Firearms Manufacturing Company I Hartford, Connecticut. Piplängd 7-1/2″ med en trumma för sex skott i kaliber .36″. Blånerad med flamhärdad laddarm, stomme och hane. Varbygel och backstrap av försilvrad mässing. Kolvträ av fernissad amerikansk valnöt. Stolpkorn av mässing. Trumscen föreställande ”Diligensrånet”. Single-action mekanism. 

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Rogers & Spencer Arms Model Revolver, #4723

juni 14th, 2019 admin

Pris: 38 000:-     Reserverad MG

NMA: Fine

Rogers & Spencer Army Model Revolver med serienummer 4723. Tillverkad år 1865 i Willow Dale (nära staden Utica) i delstaten New York av Rogers, Spencer & Co. Det tillverkades ca 5800 stycken av denna idag omtyckta och rejäla pjäs. United States Ordnance Department kontrakterade med Rogers, Spencer & Co i november 1864 att leverera 5000 stycken revolvrar. Dessa levererades mellan april och september 1865. Övriga revolvrar tror man var avsedda för den civila marknaden. Vapnen togs aldrig i bruk och kom aldrig ut till något kompani vilket är varför så många exemplar idag återfinns i så fint skick. Utformad med en piplängd på 7-1/2″ och en trumma för sex skott i kaliber .44″. Single-action mekanism. Blånerad med flamhärdad hane och ett korn av nysilver, kolvsidor av valnöt. 

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Whitney Pocket Model Percussion Revolver, Second Model, 1st Type, #5775

juni 11th, 2019 admin

Pris: 17 000:-        Reserverad JR

NRA: Good

Whitney Pocket med serienummer 5775. Tillverkad under tidigt 1860-tal av Whitney Arms Company i New Haven, Connecticut. Modellen fanns att få med olika piplängder, det här exemplaret har 6″ pipa vilket är långt. Kaliber .31″ med trumma för fem skott. Laddas med rund eller spetskula. Single action mekanism. Blånerad med flamhärdad laddarm och hane. Varbygel av försilvrad mässing med två kolvsidor av amerikansk valnöt. Trumman var graverad med motiv föreställande ett lejon, en sköld och ett sjöslag med olika fartyg. Denna förhållandevis tidiga version har laddarmsupphak av typen fjädrande kula. 

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Remington New Model Army Revolver, #72991

juni 11th, 2019 admin

Pris: 21 000:-     Reserverad EM

NRA: Very Good

Remington New Model Army Revolver med serienummer 72991. Tillverkad ca maj månad år 1864 av E. Remington & Sons i Ilion, New York State. Såld på kontrakt till United States Ordnance Department (Union Army) dvs. nordstatsarmén. Tydliga militära märkningar över hela vapnet. Standardutförande med 8″ piplängd, trumma för sex skott i kaliber .44″. Single-action mekanism. Ursprungligen blånerad med flamhärdad hane, varbygel av mässing och kolvsidor av valnöt. Modellen tillverkades i stor upplaga under amerikanska inbördeskriget och var en av de vanligaste revolvrarna då. 

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Remington Model 1861 Navy Revolver, #22236

juni 8th, 2019 admin

Pris: 19 000:-      Reserverad TS

NRA: Good

Remington Model 1861 Navy Revolver, #22236. Nummerriktigt exemplar. Tillverkad 1863. Revolvern är välbehållen mekaniskt. Kaliber .36”, piplängden är 7-3/8”, mekanismen single action och trumman är gjord för sex skott. Övergångsmodell, vilket i detta fall innebär korn av nysilver, laxat, samt de kortare kolvsidorna (ska inte missförstås som att det vore en mindre kolv). Initialer i kolven tyder på att den kan vara ett sydstatsvapen. Hanen har en lagning. 

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Remington-Beals Navy Model Revolver, #13830

juni 8th, 2019 admin

Pris: 23 000:-      Reserverad PO

NRA: Good

Remington-Beals Navy Model Revolver, serienummer 13830. Tillverkad år 1862 av E. Remington & Sons i Ilion, New York. Exemplaret är en av de ca 500 stycken i serienummerintervallet 13500 till 15700 som passerade den militära inspektionen och Principal Sub-inspector C. G. Curtis, vars initialer syns i en Cartouche på vänster kolvsida. Exemplaret är på det sättet mycket ovanligt, endast 500 stycken i en produktion av över 15000 Beals Navy. I stort sett alla gick till armén men de flesta köptes på den öppna marknaden som civila exemplar. 

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Colt Model 1860 Army Revolver, #38570

juni 7th, 2019 admin

Pris: 27 000:-     Reserverad PE

NRA: Good

Colt Model 1860 Army Revolver med serienummer 38570. Tillverkad år 1862 på Colt Firearms Manufacturing Company i Hartford, Connecticut, USA. Levererad under år 1862 till 1st Maine Volunteer Cavalry, Company I. Nummerriktig utom kilen. 8″ pipa, trumma för sex skott i kaliber .44″. Single Action. Militära inspektionsstämplar.

1st Maine Volunteer Cavalry Deltog bland annat i slagen vid Gettysburg, Fredericksburg, 2nd Bull Run och många, många fler. Delstaten Maine hade en mycket hög andel volontärer och bidrog med en proportionerligt stor andel soldater under kriget. 1st Maine Volunteer Cavalry deltog mellan Oktober 1861 till Augusti 1865.

Ett rimligt antagande är att just den här revolvern har deltagit under några av de många slagen under sin långa tjänstgöring. 

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Colt Model 1849 Pocket Revolver, #101577

juni 1st, 2019 admin

Pris: 17 000:-        Reserverad RV

NRA: Good

Colt Model 1849 Pocket Revolver, serienummer 101577. Tillverkad år 1855 på Colts fabrik i Hartford, Connecticut. Revolvern har en 5″ pipa med en trumma för fem skott i kaliber .31″. Pipadressen är av den tidiga typen i två rader. Colts Patent är stansat på vänster sida av stommen. Trumscenen som är välbevarad föreställer ett rånförsök mot en diligens. Det här är ett relativt tidigt exemplar av Colts mest populära, klassiska slaglåsrevolver. Modellen tillverkades i över 300 000 exemplar ända fram till 1873.

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Remington New Model Army Revolver, #90102

maj 29th, 2019 admin

Pris: 38 000:-    Reserverad RM

NRA: Fine

Remington New Model Army Revolver, serienummer 90102. Tillverkad ca augusti månad år 1864 för nordstatsarmén av E. Remington & Sons, Ilion, New York state. Exemplaret var del av en större sändning revolvrar som levererades till 8th Michigan Volunteer Cavalry, Company K, år 1865. Kaliber .44″, piplängd 8″, trumman rymmer sex skott. Veteran exemplar från amerikanska inbördeskriget. Militära märkningar. Blånerad med flamhärdad hane, varbygel av mässing och kolvsidor av valnöt. 

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder

Remington New Model Police Revolver, #6168

maj 14th, 2019 admin

Pris: 14 000:-       Reserverad MN

NRA: Good

Remington New Model Police Revolver med serienummer 6168. Tillverkad ca år 1867 av E. Remington & Sons i Ilion, New York State. Modellen tillverkades mellan 1865 till 1873 i ca 18 000 exemplar. Konstruerades och marknadsfördes för att konkurrera med Colt Model 1862 Police. Ser ut och fungerar som en nedskalad version av New Model Navy. Piplängd 5-3/32″, trumma för fem skott i kaliber .36″. Single-action mekanism. Ursprungligen blånerad med flamhärdad hane. Varbygel av försilvrad mässing och kolvsidor av fernissad amerikansk valnöt. Bladkorn av nysilver, utformat för att vara hölstervänligt. Modellen är större än Remington Pocket men mindre än Belt och Navy. Storleken är nära Colt Police men är nättare.

Klicka här för att läsa hela beskrivningen och se fler bilder