NRA standarder, nu även på svenska!

 • FACTORY NEW: All original parts; 100% original finish; in perfect condition in every respect, inside and out.
 • EXCELLENT: All original parts; over 80% original finish; sharp lettering, numerals and design on metal and wood; unmarred wood; fine bore.
 • FINE: All original parts; over 30% original finish; sharp lettering, numerals and design on metal and wood; minor marks in wood; good bore.
 • VERY GOOD: All original parts; none to 30% original finish; original metal surfaces smooth with all edges sharp; clear lettering, numerals and design on metal; wood slightly scratched or bruised; bore disregarded for collectors firearms.
 • GOOD: Some minor replacement parts; metal smoothly rusted or lightly pitted in places, cleaned or re-blued; principal letters, numerals and design on metal legible; wood refinished, scratched bruised or minor cracks repaired; in good working order.
 • FAIR: Some major parts replaced; minor replacement parts may be required; metal rusted, may be lightly pitted all over, vigorously cleaned or re-blued; rounded edges of metal and wood; principal lettering, numerals and design on metal partly obliterated; wood scratched, bruised, cracked or repaired where broken; in fair working order or can be easily repaired and placed in working order.
 • POOR: Major and minor parts replaced; major replacement parts required and extensive restoration needed; metal deeply pitted; principal lettering, numerals and design obliterated, wood badly scratched, bruised, cracked or broken; mechanically inoperative; generally undesirable as a collector’s firearm.

Vår fria översättning till svenska följer nedan:

 • FACTORY NEW (Fabriksny): Alla delar original (”original” ska läsas som antika delar); 100% ursprunglig finish; i perfekt skick i alla avseenden, mekaniskt och utseendemässigt.
 • EXCELLENT (Utmärkt skick): Alla delar original (”original” ska läsas som antika delar); Minst 80% ursprunglig finish; Text och siffror skarpa och tydliga på metall- och trädetaljer; Omärkta trädetaljer (inga märken); Fint lopp.
 • FINE (Fint skick): Alla delar original (”original” ska läsas som antika delar); Minst 30% ursprunglig finish; Text och siffror skarpa och tydliga på metall- och trädetaljer; Trädetaljer har endast mindre märken; Bra lopp.
 • VERY GOOD (Mycket bra skick): Alla delar original (”original” ska läsas som antika delar); ingen till 30% ursprunglig finish; Metallens ytor ska vara släta och ha skarpa kanter, ej slitna; Text och siffror behöver inte vara skarpa men ändå tydliga och fullständiga; Trädetaljer kan vara lite drabbade av repor eller tryck/klämskador; Loppets skick bortses från (kan dock ändå påverka priset här i sverige!)
 • GOOD (Bra skick): Vapnets mindre delar tillåts vara nytillverkade reservdelar (tillåtet enligt svensk lag) t. ex. slagfjäder, laddarm, avtryckare, hane, korn, etc.; Metallytor kan ha ytrost eller fläckvisa partier med rostgropar; Vapnet kan vara lätt avputsat eller omblånerat/omförnicklat; Text och siffror ska vara läsbara/gå att tyda; Trädetaljerna kan ha repor och tryckskador, ha blivit renoverat eller fått mindre sprickor reparerade; Vapnet fungerar klanderfritt mekaniskt, vilket innebär att inget sitter fastrostat eller spelet mellan trumma och pipa inte är för stort etc.
 • FAIR (Okej skick): Vapnets huvudsakliga delar tillåts vara nytillverkade reservdelar t. ex. pipa, trumma, kolv etc. (OBS ej tillåtet enligt svensk lagstiftning och förekommer aldrig på vår sida, vi garanterar er ett lagligt licensfritt vapen); Mindre utbytesdelar kan fattas; Metallytor kan vara rostiga eller ha rostgropar överallt. Kraftigt avputsad eller omblånerad; Runda kanter och hörn på både metallytor och trädetaljer; Huvudsaklig text, siffror och/eller gravyr delvis utplånade; Trädetaljer repade, tryck/klämskadade, spruckna eller reparerade där skadade; I någorlunda fungerande skick eller kan lätt återställas till någorlunda fungerande skick.
 • POOR (Dåligt skick): Vapnets huvudsakliga och mindre delar tillåts vara utbytta i vilken utsträckning som helst (OBS ej tillåtet enligt svensk lagstiftning och förekommer aldrig på vår sida, vi garanterar er ett lagligt licensfritt vapen) och det kan också fattas huvudsakliga delar som trumma eller pipa; Omfattande restaurering kan behvövas; Metalldelar täckta av gravrost helt eller delvis; Text, siffror och eventuell gravyr helt utplånade; Trädetaljer svårt repade, krossade, spruckna eller brustna; Mekaniskt ur funktion; Allmänt ointressant som samlarobjekt. 

Denna fria översättning är vår översättning och syftar till att göra det lättare att förstå systemet som vi använder för att förtydliga i vilket skick ett vapen är, objektivt sett. Översättningen är härmed upphovsrättsskyddad enligt lag copyright TGL Teknik, Göran Linder. Överträdelser beivras. Du får alltså inte kopiera denna text till din hemsida eller blogg etc. utan vårt medgivande. Alla är givetvis välkomna att länka till vår sida för att ta del av informationen här.