Colt Model 1860 Army Revolver, #109169

Pris: 30 000:-     Reserverad AF

NRA: Very Good

Colt Model 1860 Army Revolver med serienummer 109169. Tillverkad år 1863 av Colt Firearms Manufacturing Company i Hartford, Connecticut. Levererad på kontrakt ill nordstatsarmén under det amerikanska inbördeskriget. Levererad till 3rd New York Volunteer Cavalry, Company B någon gång under år 1863. Piplängd 8″ med en trumma för sex skott i kaliber .44″. Modellen tillverkades i stor upplaga och Colt var en av nordstatsarméns största leverantörer av revolvrar. Tillsammans med Remington New Model Army som utkom år 1863 utgjorde de merparten av revolvrarna som användes i kriget. Modellen är blånerad med flamhärdad laddarm, stomme och hane. Varbygel av försilvrad mässing, kolvträ av amerikansk valnöt. En elegant design för sin kaliber. Kan ses som en uppgradering av Colt model 1851 då den bygger på många av bitarna från den revolvern. 

Revolverns märkningar: Pipadress i en rad av samma typ som syns på de flesta av Colt’s senare revolvrar. Märkt med COLTS PATENT på vänster sida av stommen. Det finns diverse Sub-inspector stämplar på vapnets många delar. Pipan, G, G och B. Trumman, G, G och B. Varbygeln, ett D. Backstrap, ett D, kolvträet, ett D (svagt). Kolvträet även märkt med Principal Sub-inspector cartouche  på höger och vänster sida, dessa är helt oläsliga idag på detta exemplar. Märkt med serienummer 109169 på samtliga märkta delar, revolvern är nummerriktig.

Revolverns finish: Blåneringsrest är där den finns kvar, svagt övergången i ljust brunprickig patina. Pipan något ytterst lite rundad framtill av hölster. Laddarm, stomme och hane behåller 15% flamhärdning med livliga färger. Varbygeln är blank och utan försilvring, kolvträet är intakt och fint men har inget ytskikt kvar. Trumman har en tydlig trumscen, ca 80% kvarstår. Säkerhetsstiften är tillplattade som så ofta på Colt. Fint korn.

Mekaniskt utmärkt. Allting fungerar som det ska. Ytterst lite vingel i laddarmen. Matningen är jämn och indexerar korrekt. Linjeringen kammare-lopp är utmärkt. Spelet mellan trumma och pipa är endast 0,20 mm. Loppet är fint med tydlig räffling och begränsad pitting. Nipplarna är äldre original i gott bruksskick. Mycket lite rotationsglapp i helspänn. Inget sitter fastrostat, varken nipplar eller skruvar och revolvern kan lätt demonteras efter eventuellt skytte. Ett fint exemplar för samlare eller skytt.

Pris: 30 000:-       Reserverad AF