Colt Model 1862 Police Revolver, #18435

Pris: 23 000:-     Reserverad SE

NRA: Very Good

Colt Model 1862 Police Revolver, serienummer 18435. Tillverkad år 1863 i Hartford, Connecticut. Piplängden är 5-1/2″ men en trumma för fem skott i kaliber .36″. Modellen utformades för att tillmötesgå polisens efterfrågan om en lite mindre och lättare revolver som kunde bäras till fots under många och långa dagar. Svaret blev en revolver grundad på Colt Model 1849. Stommen är urfräst för att rymma den större trumman i kaliber .36″. Trummans främre del har längsgående urfräsningar, vars syfte var att spara vikt och vara estetiskt tilltalande samt att tydligt särskilja modellen till utseendet från sitt syskon, Colt Pocket Model of Navy Caliber. Pipan är en lättare och nedskalad version av den då mycket moderna strömlinjeformade designen från Colt Model 1861 Navy Revolver, vars utformning både syftar till att spara vikt och öka skyttens effektivitet vid ur- och i-hölstring. Samtidigt underlättas omladdning av stor öppning mot trummans kammare nedtill och sist men inte minst, en laddarm med kuggkrans för stabilitet, följsamhet och bättre hävstångseffekt i fler vinklar. 

Revolverns märkningar: Pipadressen är den sedvanliga One Line New-York adressen som är standard på Colt 1862. Trumman är märkt ”PAT SEPT 10th 1850” I en av urfrärsningarna på trumman, även det standard. Stommens vänstra sida bär texten ”COLTS / PATENT” och varbygelns vänstra skuldra, utsidan, har texten ”36 CAL”, sannolikt för att förtydliga att det inte är en .31″: a som annars är vanligt i storleksklassen.. Utom dessa sedvanliga standardmärkningar har exemplaret ett fåtal inspektionsmärkningar i form av siffror eller bokstäver som har med produktionen att göra. Serienummer är också närvarande på alla delar som ska ha det, och det är ett helt nummerriktigt exemplar med nummer 18435, helt original. Sist men inte minst har revolvern en personlig märkning, ”D Rorer” i kursiv gravyrstil, under backstrap. Det var brukligt att märka revolvern så när den var en gåva eller om personen i fråga bara ville ha revolvern lite mer personlig. Namnet är inte en soldats namn, dock kommer revolvern från tiden mitt under kriget. Kanske var det en lagman av något slag som hade den? Det får vi sannolikt aldrig veta..

Revolverns finish: Jämnt fördelad brunsvart, prickig blåneringsrest syns över hela vapnets delar som har varit högblanksvarta från början. Laddarm, stomme och hane behåller delvis mycket riklig och färggrann flamhärdning, särskilt hanen. Varbygeln har cirka 20% fin försilvring kvar, backstrap knappa 5%. Inga skador och knappt några märken alls på revolvern överlag. Mycket fint exemplar! Notera särskilt det mycket ovanliga faktum att trumman är så fin! Det ser man nästan aldrig på en Colt över huvudtaget. Trummans säkerhetsstift är helt närvarande och knappt deformerade överhuvudtaget! Trummans kammares ursprungliga koning är närmast intakt.

Revolverns mekaniska tillstånd: Mekaniskt nyskick eller mycket nära på. Krispig matning med mycket fast och distinkt låsning. Starka friska fjädrar. Det bästa av allt: Loppet är i princip spegelblankt och ser ut att knappt ha varit avfyrat. Mycket finare än utsidan kan leda en att tro vid en snabbtitt. Det här är ett riktigt, riktigt fint exemplar som inte kan vara mycket använt som skjutjärn. Spelet mellan trumma och pipa är endast 0,05 mm, och det är från fabrik, ingen som helst åverkan har någonsin gjorts på de ingående delarna som är otvetydigt märkta med original serienummer. Detta är väl bevis nog för den insatte att dessa revolvrar faktiskt var mycket, mycket ”tighta” från början. Kanske hade man ”tagit höjd” för ett visst frätslitage från det korrosiva svartkrutet och ville att vapnen skulle prestera tillfredställande även efter flera år av flitigt skytte. Detta är ett ovanligt fint exemplar, vars pris endast hålls nere för att det inte är mer blånering eller försilvring kvarstående.

Pris: 23 000:-     Reserverad SE