Colt Model 1851 Navy Revolver, #160177

Pris:
25 900 kr
Inkl. 0% Moms
Kommentar till butiken:
Slut i lager
NRA: Very Good

Colt Model 1851 Navy Revolver med serienummer 160177. Tillverkad år 1863 av Colt's Patent Firearms Manufacturing Company i Hartford Connecticut. 

Civilt exemplar utan militära märkningar. Vanligt att de användes under kriget ändå, det innebär bara att de inte beställdes direkt på kontrakt mellan armén och Colt. 

Blånerad med flamhärdad laddarm, stomme och hane. Varbygel och backstrap av försilvra mässing. Trumscen företsällande sjöslaget vid Campeche år 1843. 

Märkt med pipadress i en rad. Nummerriktig utom laddarm som är märkt "2070" och en felstansad pipkil som är märkt "50177".

Fragmentarisk blånering, annars mörk blåneringsrest på pipa och trumma. Till viss del mönster av flamhärdning finns på stommen och laddarmen. Trumscenen är välbevarad och syns till minst 70% inklusive stora partier av den tunna texten upptill i scenen. Kolvträet är välbehållet med ytliga hanteringsmärken.

Mekaniskt välfungerande revolver. Distnikt matning med friska fjädrar. Alla skruvar och nipplar lossade och infettade. Nipplarna är äldre men i fungerande skick. Sannolikt de ursprungliga. Linjering kammare-lopp är god. Låsningen har ett obetydligt glapp i rotationsriktningen vid helspänn. Ett utmärkt exemplar för såväl skytt som samlare. Trevligt med krigstida produktion, det är sannolikt att den använts under Civil War.