Colt Model 1860 Army Model Revolver, #153006

Pris:
22 500 kr
Inkl. 0% Moms
Kommentar till butiken:
Slut i lager
NRA: Very Good

Colt Model 1860 Army Model Revolver med serienummer 153006. Tillverkad år 1865 av Colt's Patent Firearms Manufacturing Company i Hartford, Connecticut.

Serienummer 153006 placerar tillverkningen precis i brytpunkten 1864-65. Exemplaret bör således kunnat ha deltagit under krigets sista år.

Modellen tillverkades i 200 500 exemplar varav 156 000 tillverkades fram till inbördeskrigets slut år 1865.

8" piplängd med trumma för sex skott i kaliber .44". Single-action. Det här var inbördeskrigets kavallerirevolver nummer ett.

Blånerad, med flamhärdad laddarm, stomme och hane. Varbygel av mässing, kolvträ av valnöt. Detta sena militära exemplar är intressant då det inte uppvisar några inspektionsstämplar samtidigt som stommen bevisligen är av militär typ med urtag för löskolv i rekylskölden samt urfräsning i undersida backstrap för detsamma.

Märkt med sedvanlig pipadress, väl synlig samt COLTS PATENT på vänster sida stommen och 44 CAL på vänster sida varbygeln. Samma serienummer syns på alla så märkta delar och exemplaret anses nummerriktigt.

En övervägande mörkgrå patina täcker både pipa och stomme samt backstrap och växlar på sina skyddade partier över i blånering. Trummans scen relativt väl synlig med minst 50-60% bevarad väl synlig bildyta. Kolvträet något ansatt undertill efter hamrande. Passformen är absolut felfri och den har dessutom intressant fläckvisa partier som vittnar om att revolvern använts med löskolv. Laddarmen och dess upphak är utbytt till nytillverkat dito, som fungerar mycket bra rent praktiskt.

Äldre nipplar i hyggligt skick. Loppet har djup, god räffling med ytlig patina/hård smuts. Funktion på matningen är mycket god med marginellt glapp i rotationsriktningen vid helspänn. Spel mellan trumma och pipa ligger på 0,40 mm.

En kavallerirevolver tillverkad av Colt, sannolikt använd i amerikanska inbördeskriget, i gott mekaniskt skick. Vi kan iordningställa revolvern för skytte mot en merkostnad. Man behöver byta nipplar samt lägga på trumman baktill för att minska spelet mellan trumma och pipa. Pipan pekar något litet åt vänster och den behöver möjligen få trumaxeln riktad.

Vi vill erbjuda en möjlighet att köpa revolvern innan åtgärd för den som önskar lösa mekaniska arbeten själv. Vi kan leverera denna revolver i fullt skick för att ta med till skjutbanan för den som önskar och man kan själv välja vilka om några av åtgärderna man vill ha fixade mot merkostnad.