Savage Revolving Fire-Arms Co. Navy Model Revolver, #3246

Pris:
31 250 kr
Inkl. 0% Moms
Kommentar till butiken:
Slut i lager
Publicerad 29/7 -20

Reserverad för O. Q. 7/8 -20

NRA: Very Good

Savage Revolving Fire-Arms Company Navy Model Revolver med serienummer 3246. Tillverkad på tidigt 1860-tal av Savage Revolving Fire-Arms Company i Middletown, Connecticut. 

Cirka 20 000 exemplar tillverkades varav det är känt att 11984 stycken såldes under kontrakt till både flottan och armén. Resterande exemplar såldes på den civila marknaden. De 11984 exemplar bär alla olika sorters militära inspektionsmärkningar. Det här exemplaret, serienummer 3246 har inga sådana märkningar och betraktas som ett civilt exemplar.

En single-action revolver i kaliber .36" med trumma för sex skott. Ovanlig konstruktion där hanen spänns och trumman roteras med en extra ringavtryckare innanför varbygeln.

Märkningarna består av adress och patentdatum-text ovanför trumman på revolverns framestrap. Tydligt och läsbart.

I övrigt märkt med serienummer på stomme, kolvsidor i blyerts och på pipan innanför laddarmen. Alla serienummer är tydliga 3246 och revolvern betraktas som helt nummerriktig. Savage Navy som den förkortat kallas är ofta uppmärkt med en ytterligare uppsättning nummer, så kallade sammansättningsnummer från fabriken. På detta exemplar syns en siffran nio på andra sidan stommen innanför kolvsidorna. 

Modellen var ursprungligen blånerad med flamhärdad hane och laddarm och kolvsidor av fernissad valnöt. 

Detta ex har uppemot 15% blånering kvar och alla ytor är släta och fina. Ytterst lite hanteringsmärken. Kolvsidorna som är mycket tunna och sköra på denna modell är ovanligt välbevarade och fullkomligt hela, med perfekt passform mot metallen. Revolvern är helt i originalskick utan några lagningar eller större ingrepp utförda. Ett fantastiskt samlarexemplar som bör förskonas från skjutaktiviteter. 

Mekaniskt fungerar revolvern klanderfritt helt utan glapp och spel. Mycket följsam matning med ett lätt distinkt avtryck. Av förklarliga skäl är spelet mellan trumma och pipa inte ett mått som är applicerbart på denna modell då trumman är låst mot pipans bakre kona i skott-ögonblicket. Det blir mer eller mindre helt tätt mellan trumma och pipa vid avfyrning. En finurlig men kanske något klumpig konstruktion! Den nedre ringavtryckaren innanför den hjärtformade varbygeln både spänner hanen och roterar trumman mellan varje skott. Den övre avtryckaren används för att avfyra skottet. Tummen används endast för att varsamt släppa ned hanen, ungefär som på en Model 1858 Starr. Nipplarna på detta ex är ej lossade, detta är ett samlarexemplar som bör förskonas från skytte. Loppet är ovanligt fint med tydlig räffling, som vanligtvis är grund på modellen, och enstaka spridda små partier med skönhetsfel.